background preloader

TEDxMaastricht - Simon Sinek - "First why and then trust"

TEDxMaastricht - Simon Sinek - "First why and then trust"

Een mooi machtsspel | AARDEWIJN In de film ‘Elizabeth’ uit 1998 van de regisseur Shekhar Kapur komt een scene voor waarin de jonge protestante vorstin Elizabeth, gespeeld door Cate Blanchett, ten overstaan van het parlement, haar overtuiging duidelijk maakt, dat het land dat in de 16e eeuw geteisterd wordt door de vernietigende strijd tussen katholieken en protestanten, gebaat is bij ‘a single church of England’. Met die overtuiging neemt Elizabeth een standpunt in, dat haaks staat op de opvattingen binnen het parlement en ze botst op een muur van verzet. Toch zet Elizabeth door. Ze is vastbesloten haar volk te bevrijden van de dood en verderf zaaiende tweespalt die haar land in de greep houdt. Ondanks de machtige weerstand tegen het onmogelijke voorstel, lukt het haar om tijdens die parlementaire zitting toch een meerderheid van de stemmen voor haar standpunt te behalen. Een interessante vraag is, hoe haar dit lukt? Deze scene geeft een bijna voyeuristisch inkijkje in een privéwereld. Het fragment:

Related: