background preloader

TEDxMaastricht - Simon Sinek - "First why and then trust"

TEDxMaastricht - Simon Sinek - "First why and then trust"

Mindmapping, concept mapping in 3D untitled Een mooi machtsspel | AARDEWIJN In de film ‘Elizabeth’ uit 1998 van de regisseur Shekhar Kapur komt een scene voor waarin de jonge protestante vorstin Elizabeth, gespeeld door Cate Blanchett, ten overstaan van het parlement, haar overtuiging duidelijk maakt, dat het land dat in de 16e eeuw geteisterd wordt door de vernietigende strijd tussen katholieken en protestanten, gebaat is bij ‘a single church of England’. Met die overtuiging neemt Elizabeth een standpunt in, dat haaks staat op de opvattingen binnen het parlement en ze botst op een muur van verzet. Toch zet Elizabeth door. Ze is vastbesloten haar volk te bevrijden van de dood en verderf zaaiende tweespalt die haar land in de greep houdt. Ondanks de machtige weerstand tegen het onmogelijke voorstel, lukt het haar om tijdens die parlementaire zitting toch een meerderheid van de stemmen voor haar standpunt te behalen. Een interessante vraag is, hoe haar dit lukt? Deze scene geeft een bijna voyeuristisch inkijkje in een privéwereld. Het fragment:

Can You Be Trusted? | Bluepoint Leadership Development Most leaders will readily agree that earning and keeping the trust of others is critical to their effectiveness as a leader. It is quite possibly the single most important prerequisite for leaders at all organization levels. Unfortunately, it can also be the most fragile. Recent events in the economy have spilled over into all business sectors and have shaken the confidence in organization leadership to the core. To the leader, trust is not simply one more element on a long list of desired characteristics. So how high is your trust index these days? Trust you? These are important questions. It is likely that during the past year both your personal “trust brand” and your company’s “trust brand” have diminished. Edelman, the world’s largest independent public relations firm (www.edelman.com) recently published its tenth annual Edelman Trust Barometer. Most alarmingly of all, 77% of the people said they refused to buy products or services from companies they distrusted.

if you made a promise keep it untitled untitled untitled untitled untitled

Related: