background preloader

L’educació i el futur de la cultura

L’educació i el futur de la cultura
Hauríem de parlar una mica sobre el binomi que encapçala aquesta sèrie d’articles que publiquem: Cultura i Democràcia. A alguns els farà pensar en la necessitat que els governs garanteixin l’accés de tothom a la cultura, entenent aquesta com una sèrie de bens desitjables. Altres, amb una visió més dinàmica, tindran un altre objectiu: facilitar la participació de tothom en la cultura com a protagonistes. En aquest cas la cultura tindria més a veure amb codis que amb objectes culturals. Sigui com sigui, quan sumem aquestes dues paraules parlem de la cultura com un bé d’interès per tothom i no com a cosa de pocs, i això ens aboca irremeiablement a pensar en els sistemes que defineixen com la compartim. És cert que la televisió i internet tenen una notable influència en la transmissió de coneixements, codis i gustos, però sens dubte l’escola encara té un pes important. I, de fet, tothom en parla. • Visió “industrial”. • Visió “artística”. • Visió “humanística”.

http://www.nativa.cat/2011/10/leducacio-i-el-futur-de-la-cultura/

Taxonomía de Bloom para la Era Digital Andrew Churches Descargue este documento en formato PDF La Taxonomía de Bloom y la Taxonomía Revisada de Bloom [1] son herramientas clave para los docentes y los encargados del diseño de capacitaciones. Benjamín Bloom publicó la taxonomía original en los años de 1950 y Lorin Anderson y Krathwohl le hicieron revisiones en el 2000 [1]. Pero desde la más reciente publicación de la taxonomía han ocurrido muchos cambios y desarrollos que deben tenerse en cuenta.

Sobre mi Perfil Dolors Reig en Wikipedia – cat. Dolors Reig es Psicóloga social y editora principal de El caparazon, uno de los espacios más importantes en castellano en su temática. Después de unos 20 años dirigiendo Centros, Programas y Proyectos de Formación, trabaja actualmente como freelance, profesora, conferenciante, consultora en distintas empresas, instituciones, administraciones públicas, Universidades y Escuelas de Negocio (Posgrado Redes sociales Universitat Oberta de Catalunya, Grado de Educación Social en la misma Universidad, Cursos de Social Media-Community management, RRHH2.0, Marketing en INESDI, Profesora de Posgrado en Marketing sobre Psicología del consumidor para la Universitat Pompeu Fabra, Profesora del grado en Marketing de sobre Comunidades Digitales en UPF – Tecnocampus, Cursos propios sobre Creatividad, Gamificación, Social Media, etc., contenidos online para empresas de E-learning, etc.)

alexandria: PÀGINA INICIAL Aquesta és la base de dades de materials per a les pissarres digitals interactives (PDI). Hi podeu aportar fitxers amb el material en formats diversos (notebook, xbk...) i d'una mida inferior a 20 Mb. --> Com pujar materials per a PDI.La imatge adjunta ha d'estar en format gif, jpg o png (no adjunteu imatges en format bmp).Per tal que el material es pugui previsualitzar heu d'adjuntar un fitxer en PDF (inferior a 10 Mb). Per a més informació consulteu el document Característiques dels materials. Per cercar materials utilitzeu la pestanya "Cerca". alexandria: Biblioteca de materials per a les PDI Aquesta és la base de dades de materials per a les pissarres digitals interactives (PDI). Hi podeu aportar fitxers amb el material en formats diversos (notebook, xbk...) i d'una mida inferior a 20 Mb. --> Com pujar materials per a PDI.La imatge adjunta ha d'estar en format gif, jpg o png (no adjunteu imatges en format bmp).Per tal que el material es pugui previsualitzar heu d'adjuntar un fitxer en PDF (inferior a 10 Mb). Per a més informació consulteu el document Característiques dels materials. Per cercar materials utilitzeu la pestanya "Cerca". També podeu ordenar-los per data de creació, autor/a, títol, nivell educatiu i altres dades a partir de les opcions de la part inferior de la pàgina.

Related: