background preloader

Color Theory For Designers, Part 2: Understanding Concepts And Terminology

Color Theory For Designers, Part 2: Understanding Concepts And Terminology
Advertisement If you’re going to use color effectively in your designs, you’ll need to know some color concepts and color theory terminology. A thorough working knowledge of concepts like chroma, value and saturation is key to creating your own awesome color schemes. Hue Hue2 is the most basic of color terms and basically denotes an object’s color. Examples 3 The primary hue of the background and some of the typography on the Happy Twitmas website is bright red. 4 Using a lot of pure hues together can add a fun and playful look to a design, as done in the header and elsewhere on this website. 5 Pure red is a very popular hue in Web design. 6 Mix uses a number of pure hues in its header and logo. 7 Green in its purer forms is seen less often and so stands out more than some other colors. Chroma Chroma8 refers to the purity of a color. In design, avoid using hues that have a very similar chroma. 9 Cyan has a high chroma and so really stands out against black and white. Saturation Value Tones Shades Related:  Väreistä

Color Theory for Designers, Part 1: The Meaning of Color Color in design is very subjective. What evokes one reaction in one person may evoke a very different reaction in somone else. Sometimes this is due to personal preference, and other times due to cultural background. Color theory is a science in itself. This is the first in a three-part series on color theory. Warm Colors Link Warm colors include red, orange, and yellow, and variations of those three colors. Red and yellow are both primary colors, with orange falling in the middle, which means warm colors are all truly warm and aren’t created by combining a warm color with a cool color. Red (Primary Color) Link Red is a very hot color. Red can be associated with anger, but is also associated with importance (think of the red carpet at awards shows and celebrity events). Outside the western world, red has different associations. In design, red can be a powerful accent color. Examples The dark shades of red in this design give a powerful and elegant feel to the site. Cool Colors Link

Color harmonies: Essential tips for selecting colors | Visme Blog Color is often a critical factor in design. There are virtually millions of colors and shades to choose from. This makes choosing a project’s pallet complicated. Here are a few tips to help you through in selecting colors that can complement each other. Although color preference can be very subjective, and it preferences can change over time, there are a few basic guidelines that can help you to select and and marry colors. Let’s look at ideas for combining colors correctly. There are several options to selecting color combinations. There are different ways to approach color in a project: a monochrome treatment, or gray-tinted base, nuanced colors or muted colors, pastel tones, live colors, etc… and within each of these possibilities we can use different color combinations. The reality is some colors will complement each other and some just don’t work if they are selected randomly with no thought behind them. One way to explore these groups is to use the color wheel or color circle.

10.2 Värien käyttö Värejä voidaan tarkastella useista eri näkökulmista. Fysiikassa ollaan kiinnostuneita väreistä valoon liittyvinä elektromagneettisina säteilyilmiöinä. Fysiologia tutkii valon ja värien vaikutusta silmien ja aivojen toimintaan. Värin valinta Värit ovat varsin merkittäviä käyttöliittymän suunnittelun kannalta. Värisuunnittelu on varsin monimutkaista, sillä värin luonne ja vaikutus riippuu sen paikasta ja suunnasta, kontrastiolosuhteista, väripinnan koosta ja muodosta sekä muista käytetyistä väreistä (esim. Muutamia huomioita värien käytöstä (Sinkkonen ym. 2002, 149 – 152) : Eri väriset elementit vaikuttavat toisiinsa. Esimerkki Erilaisia optisia illuusioita Optical Illusions [online]. 2000, ColorCube.com [viitattu 10.3.2010]. Väriharmoniat ja -kontrastit Värien eri sävyt riippuvat valoisuusasteesta sekä värin voimakkuudesta eli värikylläisyydestä. Kuva 1: Väriympyrä ja erilaisia väriharmonioita. Lähiväriharmoniassa värit valitaan väriympyrästä rajoitetulta alueelta. Lisätietoa Lisätietoa

10.3 Värien merkitys Väreihin sisältyvät symboliset ja assosiatiiviset merkitykset voivat tuoda viesteihin uusia piirteitä. Esimerkiksi punaista väriä kuten lämpimiä värejä pidetään yleensä aktiivisena ja aggressiivisena. Sinistä väriä ja kylmiä värejä taas pidetään kylminä ja passiivisina. Värien symboliset merkitykset voivat olla suhteellisen yleismaailmallisia tai vain suppean piirin tiedossa. Esimerkiksi eri aatteilla on usein oma värisymboliikkansa. Taulukko 1: Värien symboliset merkitykset ovat myös kulttuurisidonnaisia (esim. Erilaiset ihmiset pitävät yleensä erilaisista väreistä. Mielenkiintoista tietoa väreistä, väriyhdistelmistä ja värien merkityksistä esimerkiksi eri kulttuureissa löytyy myös Coloria.net -sivustolta. Posteri: Colours in Cultures Lähteet: Brusila, R. 1998.

InDesignin ohje | Spotti- ja prosessivärit Adobe InDesign ja Adobe Illustrator lisäävät nimettyjä värejä hieman eri tavalla. Illustratorissa nimetty väri voidaan määrittää yleiseksi tai tavalliseksi, mutta InDesign käsittelee kaikkia nimettömiä värejä tavallisina prosessiväreinä. InDesignin värimallit vastaavat yleisiä värejä. InDesignin nimettömät prosessivärit vastaavat tavallisia värimalleja. Nimetyt ja nimettömät prosessivärit vaikuttavat vain siihen, miten väriä lisätään julkaisuun. Väri on valoa, fysikaalisen väriopin perusteista ja värien valinnasta Väri on valoa Fysikaalisen väriopin perusteista ja värien valinnasta. © Ulrika Juselius (1969, 1999) 2004. Värien psykologiaa Talviaamun lyhytaaltoinen sininen hämärä on juuri vaalenemassa auringonnousuun. Matalalla kulkevan valon pitkäaaltoinen iltarusko. Kaikki ovat joskus nähneet sateenkaaren spektrin. Värejä on joka puolella ja se on niin päivänselvää, että niitä harvemmin tulee mieltymyksiään pitemmälle ajatelleeksi. Värit eivät vaikuta kaikkiin samalla tavalla eivätkä kaikki näe samoja värejä samalla tavalla. Värisymboliikkaa meillä ja muualla Heraldiset ja liturgiset värit perustuvat varhaisen keskiajan kristillisen symboliikan mukaisiin sääntöihin ja sopimuksiin. Tunnetuilla kuvataiteilijoilla on myös ollut erivärisiä kausia elämänvaiheiden heijastumina: mm. Saksassa toimi 1900-luvun alussa kokonainen värin mukaan nimetty expressionistinen taiteilijaryhmä Der Blaue Reiter, joka sai nimensä ryhmän jäsen Kandinskyn lempivärin ja hänen maalauksensa Der Blaue Reiter mukaan. Pinnan laatu

Related: