background preloader

10 Reasons You Should Never Get a Job

10 Reasons You Should Never Get a Job
Note: This was originally published by blogger Steve Pavlina and is the first “guest post” on HE. If you would like to write an article for HighExistence, click here It’s funny that when people reach a certain age, such as after graduating college, they assume it’s time to go out and get a job. But like many things the masses do, just because everyone does it doesn’t mean it’s a good idea. In fact, if you’re reasonably intelligent, getting a job is one of the worst things you can do to support yourself. Here are some reasons you should do everything in your power to avoid getting a job: 1. Getting a job and trading your time for money may seem like a good idea. Why is getting a job so dumb? Don’t you think your life would be much easier if you got paid while you were eating, sleeping, and playing with the kids too? Who cares how many hours you work? Non-dummies often start out on the traditional income for dummies path. This web site is an example of such a system. 2. Consider this. 3.

Mind Tools - Management Training, Leadership Training and Career Training Podstawowa metoda medytacji - SASANA.PL CZĘŚĆ 1: Utrzymująca się uważność chwili obecnej Medytacja ta ma za zadanie osiągnięcie pięknej ciszy, uspokojenia i przejrzystości w umyśle. Medytacja to droga odpuszczania. Z początku medytacja będzie wymagała nieco ciężkiej pracy, jednak postaraj się znieść te trudy, zdając sobie sprawę z efektów, jakie ona przyniesie w postaci pięknych i znaczących doświadczeń. Jednak sam wysiłek nie wystarcza. Należy jasno zdać sobie sprawę z celów medytacji, tak by wiedzieć, gdzie skierować swój wysiłek. Wysiłek kierowany jest w stronę odpuszczania. W trakcie medytacji nie powinniśmy tworzyć w umyśle przywiązania do czegokolwiek. Możesz oczywiście przejść przez początkowe etapy dość szybko, jednak bądź ostrożny. Sposób, w jaki uczę medytacji, rozpoczyna się od bardzo prostego zadania: od odłożenia bagażu przeszłości i przyszłości. Porównuję to do celi z poduszkami na ścianach! Jeśli chodzi o przyszłość, o wszelkie przewidywania, lęki, plany i oczekiwania, je także należy odpuścić.

:zenhabits

Related: