background preloader

Adjectives Flashcards, Opposites flashcards, game cards, handouts, adjectives worksheets and printables

Adjectives Flashcards, Opposites flashcards, game cards, handouts, adjectives worksheets and printables
set 1: preview these cards strong, weak. tall, short, slow, fast, heavy, light, pretty, ugly, boring, fun, big, small large flash cards, small game cards, bingo cards, a handout same cards with b/w backings: small game cards, bingo cards Adjectives PowerPoint flashcards multilingual handouts: For worksheets and a printable game to match these cards, check out these worksheets in the flashcard worksheet section Tools for Educators is a website developed by MES with worksheet generators to make vocabulary and language building teaching materials, using the images from these flashcards. word serach generator crossword maker board gamespicture dictionary bingo boards 123 Listening is a website developed by MES with Dream English. listening worksheet makers listening test audio MES Games is an online ESL games site for students. ESL games Opposites flashcards set 2: preview these cards full, empty, high, low, wet, dry, close, far, long, short, new, old, easy, hard, dark, light, clean, dirty Related:  PRINTABLES

Tydliggöra Lgr 11 i engelska Kunskapsvägg Jag skall bygga upp en kunskapsvägg tillsammans med eleverna den här terminen för att tydliggöra vad vi ska göra och vad eleverna skall träna på för att nå kunskapskraven. Jag skall använda mig av Ulrika Elissons fina material som går att dra ut i Pdf-format på hennes blogg Ullis skolsida. Ulrika har skapat kunskapsväggar inom alla ämnen och årskurser som du kan hitta här: Tanken bakom är viktig För mig är det väldigt viktigt att det finns en tanke bakom arbetet och att eleverna får vara med i processen. Jag har gjort en Prezi som jag kommer att inleda höstens engelsklektioner med, där jag utifrån Ullis kunskapsvägg presenterar det centrala innehållet och de olika förmågorna. Min Prezi lägger jag in här och du är såklart varmt välkommen att använda den :)

1000s FREE Primary Teaching Resources & Printables - EYFS, KS1 and KS2 - SparkleBox All Things Topics - Home

Related: