background preloader

Instant Display Teaching Resources,,Free and Low Cost Teaching Resources

Instant Display Teaching Resources,,Free and Low Cost Teaching Resources
Related:  Engelska

Easter WebEnglish.se Background Sweden is a secular country, so these activities are mostly nondenominational The Theme Page is divided into levels instead of activity types Beginner 1-3 Easter | Learning Cho A picture with Easter words you can listen to, then match up the words in three different ways. Here Comes the Easter Bunny – Yo kids will love this delightful Easter song (written/recorded by Matt R., dreamenglish.com). Easter Word Search Worksheet | Have Fun Tea Word Search: Find the Easter themed words in the word search puzzle. Lower Elementary 3-4 Easter: Vocabulary Lesson | Sprout E countries will be celebrating Easter this weekend. The well-known story by Beatrix Potter as a cartoon Part 2 Elementary 4-6 197. Intermediate 7-9

Fira 100 dagar i skolan! I USA är det vanligt att man firar 100 dagar i skolan. Jag tycker det är en härlig tradition och ger möjlighet att stärka elevernas resa, utvärdera, reflektera kring deras arbete hittills och jobba tematiskt. Dessutom behövs ofta lite fest såhär i slutet av vintern, eller hur!? 100 dagar har man oftast gått i mitten av februari, ni får räkna er fram till ert datum själva! När jag hade min etta använde vi en hundra-tavla och satte upp ett tal för varje skoldag. Jag hann tyvärr gå på föräldraledighet innan vi hann fira 100 dagar, men jag vet att klassen gjorde det tillsammans med deras nya lärare och att det blev mycket uppskattat! Två väldigt användbara och inspirerande resurser är Lektion : Talet 100, HUNDRA DAGAR och Lektion : Tema hundra från lektion.se. Fler lektioner om 100: Här kommer en några andra 100-tips: Räkna ner/upp med girlanger (se inlägget för fler tips) Dekorera dörren för 100-dagarsfest 100 sätt att fira 100 dagar Fyll en flaska med 100 saker och jämför

Life on Scilly – pedagogfredrik Den här serien från UR är helt underbar. I sex avsnitt får vi följa ungdomarna Tom, Amy, Harry, Shamus och Jess. Vi får följa deras liv, tankar, drömmar, skola, hobbies och mycket annat från deras liv på de vacka Scillyöarna utanför Englands sydvästkust. Varje avsnitt är ca 15 minuter och man kan välja om man vill ha svensk, engelsk, eller ingen text. Jag har använt den här serien till åk 6, 7, 8 och 9. Eleverna får lyssna på engelsktalande ungdomarEleverna får kännedom/kunskaper om företeelser och sammanhang i ett område där engelskan talas som modersmålEleverna kan känna igen egna tankar och känslorDet finns färdigt arbetsmaterial med varierat innehåll, inkl lärarhandledningMaterialet är lätt att anpassa till den unika elevgrupp man för tillfället harDet är lätt att jobba digitalt med arbetsmaterialetDet finns hörförståelseuppgifter till varje avsnitt På mitt förra jobb körde jag den här serien i min specialundervisning jag hade med elever i åk 7-9. Where is it?  How big is it?

Download Center Phonics Puzzle Activities The Exercises and printable activities below will help you make the most of the Starfall's High-Quality Phonics Puzzles. Each of these heavy duty, 24-piece jigsaw puzzles (10"x13") focuses on a short-vowel sound. Short A Short E Short I Short O Short U Each activity sheet lists the nouns from that puzzle and four headings (animal, person, place and thing). Each activity has a series of sentences with blanks. Black and white line version of each puzzle. Kooperativt lärande – Elevaktiva arbetssätt Handbok för klassråd Klassrådet är skoldemokratins gräsrotsnivå. Det gemensamma mötet är den enda tiden då alla elever aktivt får vara med och påverka skolan. Klassrådet är också en förutsättning för att resten av skoldemokratin ska fungera. DemokratiAkademin släpper nu Handbok för klassråd, ett unikt metodmaterial för att göra klassrådet effektivt, innehållsrikt och demokratiskt. Handboken ska utgöra stöd för lärare att använda klassrådet inte bara som första demokratiska instans, utan även ett tillfälle att få en grundutbildning i demokrati, barns rättigheter, likabehandling och arbetsmiljö. Handbok för klassråd riktar sig till lärare i grundskolan, och har sin utgångspunkt i Lgr 11, Skollagen och Barnkonventionen. ***FINNS ATT BESTÄLLA NU*** Se formulär längst ner på sidan. Författare: Sara Falkstad & Sofia Zackrisson Redaktör: Ebba Lovisa Andersson Omslagsform: Eva Jais Sättning och grafisk form: Pernilla Dure Omfattning: 111 sidor Vulkan/Föreningen Ordfront 2015Pris: 225 kr

Facelift – WebEnglish.se WebEnglish.se has gone through a total facelift. For the last week, we have been working to make WebEnglish.se more accessible, user-friendly, modern and faster for our visitors’ convenience. Themes have got a more prominent position, as you can access them on a separate Themes Page as well as under each level’s menu item. LearnEnglish Teens | British Council "Som Berlin på DDR-tiden" - but I have a dream... - Sara Bruun Den tredje måndagen i januari är en nationell helgdag i USA. Då hedrar man minnet av Martin Luther King Jr och lyfter fram vad han stod för, nämligen alla människors lika värde oavsett bakgrund. I år är Martin Luther King – dagen den 18 janauri. Med tanke på vad som pågår i Sverige just nu och i Skåne i synnerhet önskar jag att vi också stannar upp och tänker till. Svenska Dagbladet rapporterar om att det är Som Berlin på DDR-tiden och Människosmugglare står redo med båt för att ta flyktingar till Sverige. Förtydligande (5/1): Jag menar självklart inte att ATT det är samma sak i Hyllie och Kastrup som i Berlin på DDR-tiden. Jag hittade en uppgift på Schoolastic.com som knyter an till Martin Luther King Jr . Jag tror att uppgiften ovan skulle kunna bli en bra inledning till ett större arbete om människors lika värde med de äldre eleverna. Här kan ni se Rasmus tal. Eleverna fick feedback på sina tal och i stort sett alla ville sedan göra om talen. God Fortsättning! Sara Bruun

Speech - I have a dream... SpeechI will now present the whole theme that we are going to work with during the next few weeks. Don't worry - I will give you instructions while we are working as well.You work together in your groups with: 1. The magic of three Watch the film about the Magic of three: 2. How to write a speech Now watch the film I have made for you. The key words to remember are: A FOREST, TONE, BODY LANGUAGE 3. Martin Luther King - I have a dream Watch the Martin Luther King speech again. If you need the text you find it here.Number 4 is what I will take a closer look at. •I have a dream that one day this nation will... •I have a dream that one day... •I have a dream that... •I have a dream today. •This is my hope and faith. will be able to... •This will be the day when... 5. 6. You can choose if you want to present your speech in front of the whole class or if you want a friend to film your speech and show it instead. Good Luck!

Pernilla's English Classroom Halloween Worksheets and Activities Lanternfish has a variety of different activities for Halloween. Just click on the worksheet below. It may take a while to open as most of the files are MS Word documents. Happy Halloween! Crosswords: What monster likes blood? Halloween Crossword 1 Halloween Crossword 2 Monster Madness Ultimate Halloween Crossword (Hard) All About Witches All About Vampires Answer Key for Ultimate Halloween Crossword Scrambled Pumpkins: Students unscramble pumpkins to find out what monsters eat for breakfast on Halloween morning: Halloween Scrambled Pumpkins Word Searches: Students find 33 Halloween words hidden in the backdrop of a haunted house. Halloween Search Easy1 Halloween Search Easy2 Halloween Word Search Hard Reading Comprehension and Creative Writing: Students read a page-long beginning to a spooky Halloween story. Haunted House Reading and Writing Relative Clause Grammar Practice: Students use the relative clause is a monster that to define Halloween monsters. Kinds of Monsters Halloween Word Scrambles:

HIS or HE´S? Choose the right option. 1. This is John. a good student. marks are great. 2. 3. got a new bike. 4. 5. very nice. always ready to help us when we need. 6. 7. 8. 9. from Portugal. 10. mother is a nurse and father is a doctor. 11. 12. house is big because very rich. 13. 14. sick. at home today. 15. 16. got six pets. parents let him have them. very lucky. 17. 18. 19. 20. bedroom is so tidy!

Related: