background preloader

Planet Earth's Source for Aerogel™

Related:  AerogelAerogel Technologies

Aerogel.org Aerogel Technologies | What can aerogel do for you?™ Aerogel En bit Aerogel som endast väger 2,4 gram håller uppe en 2,5 kilogram tung sten. Aerogeler är material med mycket låg densitet och hög porositet. Bara mellan en och femton procent av volymen består av ett fast material medan resten är fylld av den omgivande gasen eller är vakuum. Aerogeler kan tillverkas genom sol-gel-metoden. Vanligast är aerogeler som består av silikatmaterial, men även plastpolymerer, kol eller metalloxider kan användas som utgångsmaterial. Aerogeler är bland de lättaste fasta material som finns, men har ändå vissa goda mekaniska egenskaper. Användningsområden för Aerogel tros bli gasfiltrering av växthusgaser, t ex koldioxid, när Aerogelen blivit mättad med gasen den filtrerat kan man återanvända den som byggnadsmaterial tack vare dess goda isolerande egenskaper. Det finns idag kommersiella material isolerade med Aerogel för bland annat byggapplikationer med låg värmeledningsförmåga och lambdavärde på 0,014 W/mK.

FAQs | Aerogel Technologies Properties of Aerogels What is aerogel? Aerogels are a diverse class of ultralow density solids that combine multiple disparate and extreme materials properties into a single material envelope. Aerogel materials generally exhibit a high degree of porosity, high specific surface area, and superlative energy damping (thermal, acoustic, and impact) properties. The name aerogel may be misleading at first, as aerogels are dry, rigid or elastic foam-like materials—the name originates from the fact that aerogels are usually derived from wet gels, physically similar to edible gelation, in which the liquid component of the gel has been replaced by gas or a vacuum in a way that preserves the gel’s sparse solid, porous backbone. What is aerogel made of? Historically, the most researched type of aerogel has been the holographic-looking “blue” silica type. How good of an insulator is aerogel? How hot can an aerogel get? I've heard aerogels are easy to break, yet are somehow also superstrong. Yes.

Top 5 Green Insulation Options" Is there anything soybeans can't do? You can find them in milk, candy, disinfectants, insecticides, cooking oils, margarine and now, home insulation. Chicago homeowners Jason and Jennifer LaFleur learned all about insulation when they began renovating their kitchen. They found that they didn't need to buy conventional fiberglass insulation. Instead, they sprayed soybean foam insulation into their walls [source: Pandolfi]. The LaFleurs discovered what other homeowners are now learning -- that the color of home insulation isn't just pink. Reducing energy costs is one of the most important factors in selecting insulation. Technically speaking, home insulation is green by its very nature because it saves energy. Whatever your definition of green, the best way to quantify how well insulation works is by its R-value, which measures its resistance to heat flow and ranges between less than R-1 and R-60. Interested in greening your insulation?

Aerogel Cost and Manufacturability Aerogels have been around for quite a while, but only recently has technology enabled the innovative product to be produced commercially and cheaper than ever before. In the past, Aerogels production and manufacturing cost were way too much to produce commercially. Aspen Aerogels, Inc. has become a worldwide leader in producing and manufacturing this material thanks to their breakthrough in speeding up the solvent extraction process. Aspen, based out of Massachusetts, has a 30,000 square foot manufacturing plant where the AeroGel is made. In the past, energy costs were the main factor in keeping AeroGel from being produced commercially. Thanks to technological advances and ingenious engineer troubleshooting through the years, AeroGel has become a revolutionary product which can be produced commercially for consumers at a much lower cost than ever before.

Billig aerogel ger bättre isolering Lätt, tåligt och isolerande. Aerogeler kan förbättra isoleringsmaterial drastiskt. Med en ny billig tillverkningsmetod hoppas ett svenskt företag slå sig in på byggmarknaden. Ett vitt pulver med unika egenskaper kan dramatiskt öka den isolerande förmågan hos vanliga isoleringsmaterial. - Genom att tillföra vårt material i till exempel stenull eller frigolit förbättras isoleringsförmågan två till tre gånger, säger Anders Lundström. Han är vd för företaget Svenska Aerogel med verksamhet i Stockholm och Gävle. Nu har företaget tagit in cirka 10 miljoner i nytt kapital för att bland annat utveckla nya isoleringsmaterial. Aerogler är ämnen med mycket låg densitet och värmeledningsförmåga. Aerogler är i sig inget nytt. Anders Lundström vill inte gå in på hur företagets kemiska metod fungerar. Planer finns på att sätta igång tillverkning i större skala men det kräver först en kund. Avfuktning och filtrering är andra användningsområden.

Aerogel, asombroso material para la construcción, tecnología médica y producción de energía. Wikipedia: El aerogel es una sustancia coloidal similar al gel, en el cual el componente líquido es cambiado por un gas, obteniendo como resultado un sólido de muy baja densidad (3 mg/cm3 ó 3 kg/m3) y altamente poroso, con ciertas propiedades muy sorprendentes, como su enorme capacidad de aislante térmico. Este material está generalmente compuesto por un 90% a un 99,8% de aire, es mil veces menos denso que el vidrio y unas tres veces más denso que el aire. Familiarmente se le denomina humo helado, humo sólido o humo azul debido a su naturaleza semi-transparente, sin embargo, tiene al tacto una consistencia similar a la espuma, o foamy. Posee un índice de refracción de 1,0, muy bajo para un sólido. La velocidad del sonido a través de él es muy baja, 100 m/s. Esta sustancia fue creada por Samuel Stephens Kistler en 1931, como resultado de una apuesta entre él y Charles Learned, sobre quién podría reemplazar el líquido de un tarro de mermelada por gas sin que el volumen de este disminuyera.

PAROC® Spaceloft nu på den svenska och danska marknaden – flexibel... - Paroc Paroc, ledande tillverkare av energieffektiva isoleringslösningar i Östersjöområdet, kan nu presentera PAROC Spaceloft – en flexibel isolermatta av aerogel med extremt goda värmeisolerande egenskaper. Paroc lanserar nu mattan i Sverige och Danmark. – Paroc Spaceloft är en isolermatta med brett användningsområde. Mattan är bara 10 millimeter tunn, vilket gör att den är särskilt smidig där utrymmet för isolering är begränsat, eller där man av olika skäl vill bevara byggnadens utseende. Exempelvis fungerar Spaceloft utmärkt som högeffektiv isolering av fönstersmygar och andra trånga utrymmen. Spaceloft innehåller materialet aerogel, ett material som bland annat använts av NASA för att isolera rymdutrustning. För ytterligare information kontakta:Pär Gustavsson, international product manager accessories and special applications på Paroc Byggisolering, tfn +46 500 46 93 54Maria Mehner, kommunikationschef Paroc Skandinavien, Tel. +46 500 46 91 78

Related: