background preloader

Home - www.saferinternet.org

Home - www.saferinternet.org
Related:  Barn och unga på nätet, sociala medier...

Safer Internet - 6 aspekter av näthat. Archives - No Hate Speech Movement Vad ska man göra med om man har en blogg, ett Instagramkonto eller ett forum och stämningen i kommentarsfältet spårar ut? Och var går gränsen? … Lag och rätt på internet Vad kan man få för hjälp om man har blivit utsatt för något jobbigt på internet? 6 aspekter- Sexism på nätet I det här avsnittet pratar vi om det näthat som framför allt drabbar tjejer. Näthat i gamingvärlden Är onlinespelvärlden ett laglöst vilda västernsamhälle eller är det bara överdrivet? Rasistiskt näthat Hur hanterar man att bli utsatt för rasistiskt näthat på internet? Föräldrarna Vad kan man göra om ens barn blir kränkt på internet? eBiztonság Minősítés hazai iskoláknak Az eBiztonság Minősítés célja, hogy az internet- és eszközhasználat, az online megjelenés biztonságos legyen, az intézmények könnyen lépést tarthassanak az eBiztonsági alapelvekkel, értékelhessék saját intézményük infrastruktúráját, irányelveit és gyakorlatát. Segítségével kiderül az intézmény eBiztonsági szintje, illetve hiányosságok esetén az, hogy milyen feladatok elvégzése szükséges a biztonság teljes körű kiterjesztése érdekében. A minősítésben résztvevő iskolák azon túl, hogy összemérhetik saját intézményük internet biztonsági szintjét más iskolákéval az értékelés után egy plecsnit kapnak, mely első esetben bronz, majd ezüst és, ha minden követelménynek megfelelnek, akkor arany. A plakettet az iskola honlapján is elhelyezhetik, jelezve a szülők és a nyilvánosság felé, hogy az iskola számára fontos az eBiztonság. Az értékelési folyamat A folyamat megkezdéséhez, először regisztrálni kell az esafetylabel.eu oldalon, majd a regisztrációt követően ki kell töltenünk a profil adatainkat.

Näthatet tar inte sommarlov – sjätte podden från No Hate om vad föräldrar kan göra Nu börjar sommarlovet – en härlig tid med ledighet, men också en tid då många barn spenderar mer tid framför datorn och kanske mår dåligt. Vad kan man som förälder göra om ens barn blir kränkt på internet? Hur får man som förälder reda på om det händer? I den sista podden för säsongen från No Hate Speech Movement står föräldrarna i fokus. Måste man vara internetproffs för att förstå vad ens barn är med om? Gäster i studion är Jonas Söderlund från Bris, Nicklas af Ekenstam, IT-konsult och förälder samt Johnny Lindqvist, expert på barn och internet samt projektledare för No Hate Speech Movement. Liksom i de tidigare poddarna leder Malin Triumf ett samtal med vuxna experter som kommer med råd och tips, vilket följs av en ungdomspanel, ledd av Kristoffer Triumf, som ger sin syn på diskussionen och bemöter de vuxna experternas uttalanden. No Hate Speech Movement har under våren släppt en temapodd varannan vecka.

Unmasked: An Analysis of 10 Million Passwords Who is the first superhero that comes to mind? What about a number between one and 10? And finally, a vibrant color? Quickly think of each of those things if you haven’t already, and then combine all three into a single phrase. Now, it’s time for us to guess it. Is it Superman7red? Passwords are so often easy to guess because many of us think of obvious words and numbers and combine them in simple ways. We began by choosing two data sets to analyze.​ Two Data Sets, Several Caveats The first data set is a dump of 5 million credentials that first showed up in September 2014 on a Russian BitCoin forum.1 They appeared to be Gmail accounts (and some Yandex.ru), but further inspection showed that, while most of the emails included were valid Gmail addresses, most of the plain-text passwords were either old Gmail ones (i.e. no longer active) or passwords that were not used with the associated Gmail addresses. “I’ll Add a Number to Make it More Secure.” Evaluating Password Entropy 1. 2. 3. 4.

Kränkningar på internet - Barn- och elevombudet Skollagen kräver att den som driver skolan utreder mobbning och kränkningar som sker på skolan eller har anknytning till skolan. Du som arbetar på skolan och ser en kränkning måste anmäla det till rektorn. Det spelar ingen roll om det skett i korridoren, på skolgården eller på internet. Rektorn ska sedan anmäla händelsen till huvudmannen. Nätmobbning är lika allvarligt som andra typer av mobbning och kränkningar. Skolan är skyldig att utreda händelsen. Prata om vad som är okej och inte på internet Hur ska skolpersonalen kunna kontrollera elevernas aktiviteter på internet? Har inte föräldrarna något ansvar för vad deras barn gör där? Det här är svåra frågor, och BEO får dem ofta. BEO anser att elevers beteende på internet och sociala medier är en viktig del i skolans arbete med värdegrundsfrågor. Exempel på BEO-beslut om nätkränkningar Här kan du ta del av ett beslut där en en elev har känt sig kränkt på internet av andra elever på skolan. Läs mer om kränkningar på nätet Datainspektionen Friends

Elevhälsan - Elevhälsan - Stina Haraldsson - Mobbningen tar inte sommarlov Snart är det sommarlov, något som de flesta elever ser fram emot. För elever som blir mobbade kan det vara skönt att slippa gå till skolan, men det kan också vara så att mobbningen fortsätter utanför skolan, till exempel i sociala medier som Facebook och Instagram. I en del av de anmälningar som kommer in till Barn- och elevombudet (BEO) ser vi också att skolor ibland avstår från att rapportera, utreda och om det behövs åtgärda kränkningar som sker i nära anslutning till ett lov, trots att skollagen tydligt säger att skolan ska ta tag i problemen skyndsamt. Vi på BEO har nyligen fått in en anmälan om en skola som meddelat att man inte tänker sätta in några åtgärder nu eftersom det snart är sommarlov. Hur kommer det sig att man resonerar så? Normalt brukar vuxna som arbetar i skolan tänka på barnets bästa, så jag tror inte det handlar om likgiltighet inför det obehag som barnet kommer att känna under lovet. Min erfarenhet är att det inte alls går till på det sättet.

UR Samtiden – Sociala medier i skolan | Rektor Lina bloggar Nätmobbing har varit ett aktuellt ämne under en längre tid. Detta är en diskussion som vi måste föra på skolorna och arbeta med främjande och förebyggande. Jag ser dock en risk att rädslan för nätmobbing kan ta över så att vi förbjuder eleverna att använda internet/mobiler när de är i skolan. Jag tänker att skolan har ett ansvar i att eleverna lär sig att vara människor, med allt vad det innebär, både ansikte mot ansikte men även på nätet när våra ungdomar sitter bakom en skärm eller vid en telefon. Vi måste vara ett stöd för våra barn och elever så att de lär sig hantera sina verktyg. Detta gör vi inte genom att t ex förbjuda mobiltelefoner. Vårt uppdrag utifrån Lgr11, gäller även på nätet, och hur kan vi jobba med det? Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. På URplay finns flera klipp om nätmobbing:

Sociala medier i skolan: Att bli mobbad på nätet Det är lättare att vara taskig på nätet. Men vad är nätmobbning? Sofia Berne, forskare i psykologi vid Göteborgs universitet, redogör för de tre kriterier som brukar räknas upp för definitionen av mobbning. Negativt beteende som präglas av obalans, det upprepas, och det pågår viss tid. Men det sista kriteriet gäller inte alltid nätmobbningen. En enstaka kränkning kan istället ligga kvar länge, och spridas av andra, säger hon. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Sociala medier i skolan: Skolans personal bör nätvandra Näthat handlar inte om nätet, eller om enskilda personer, utan om strukturella problem i samhället. Ingen ska få sticka upp. Kvinnor ska inte ta plats. Helena Meyer, Nätvandrarsamordnare på Fryshuset, redogör för en rad olika kategorier av näthatare. Reptilhjärnan, förbättraren, skämtaren - alla har de sina ursäkter när de kränker andra på nätet. Att mobba på nätet är tryggt och anonymt, ett knapptryck bort. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac.

IKT-fritids- ett socialt och kulturellt fenomen | I den här bloggen kan du följa vårt arbete med IKT på fritidshemmet med värdegrundsarbete som fokus. Vi som arbetar och skriver heter Linnea Malmsten, lärare och Stina Hedlund, fritidspedagog. Här presente Sociala medier i skolan – att förebygga och hantera kränkningar Olle Cox. Foto: Nathalie Parkvall Sociala medier som Facebook, Instagram och YouTube är idag självklara inslag i ungas vardag. Även lärare använder i allt högre grad nätet för kollegialt utbyte, omvärldsbevakning och som pedagogiska verktyg i undervisningen. Men det gäller också att som lärare kunna hantera de problem som kan uppkomma med en ökad nätnärvaro i skolan. Hit hör exempelvis trakasserier och mobbning. Konferensen "Sociala medier i skolan – att förebygga och hantera kränkningar på nätet" arrangerades för att ge den typen av kompetensutveckling. Värdegrund och vuxenkontakt - en bra början Olle Cox, nätexpert från Friends och dagens moderator menade att det handlar om vilken kompetens unga redan har, men också vilken kompetens vi vuxna upplever att de behöver få. – Unga idag har en teknisk kompetens men det som händer på nätet har ofta med sociala relationer att göra. Hur kan man då som lärare arbeta så att eleverna får de viktiga kompetenserna? Skolans ansvar enligt lag

Debattartikel: Nätmobbningen är allas ansvar Ett barn sitter framför datorn och blir misshandlat. Slagen kommer tätt. Över själen breder blåmärken ut sig. Det här barnet är inte ensamt. Internet och sociala medier innebär fantastiska möjligheter till möten och kommunikation mellan människor. Men det är vi vuxna som måste dra gränserna. Kränkningar som sker via nätet är ingen egen form av mobbning. Politikerna då? Tydliggör att det ingår i skolans uppdrag att arbeta mot nätmobbning.För detta ändamål öronmärker pengar till framförallt skolan, men också till ungdomspsykiatrin, föräldra-, idrotts- och fritidsföreningar.Inför obligatoriska kurser på samtliga lärarutbildningar i hur man arbetar förebyggande och akut mot kränkningar, där även nätmobbning inkluderas. Att agera mot nätmobbningen kommer att löna sig på såväl kort som lång sikt. Mobbning är ett samhällsproblem och det är hög tid att vi börjar behandla problemet så. Johanna Nilsson, författare, aktuell med boken Gilla ”Hata Horan!”

Internet och källkritik Jag har satt ihop en lista med mina favoritsajter när det gäller att arbeta med Internet och källkritik, en viktig grundsten för både elever och lärare idag. Ur Lgr11 kap.1 Skolans värdegrund och uppdrag / Skolans uppdrag Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Ur Lgr11 kap. 2 Övergripande mål och riktlinjer / 2.2 Kunskaper / Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska övervägandenkan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande Webbsidor UR Är det sant? Fler tips

Related: