background preloader

Home - www.saferinternet.org

Home - www.saferinternet.org
Related:  Barn och unga på nätet, sociala medier...

6 aspekter av näthat. Archives - No Hate Speech Movement Vad ska man göra med om man har en blogg, ett Instagramkonto eller ett forum och stämningen i kommentarsfältet spårar ut? Och var går gränsen? … Lag och rätt på internet Vad kan man få för hjälp om man har blivit utsatt för något jobbigt på internet? 6 aspekter- Sexism på nätet I det här avsnittet pratar vi om det näthat som framför allt drabbar tjejer. Näthat i gamingvärlden Är onlinespelvärlden ett laglöst vilda västernsamhälle eller är det bara överdrivet? Rasistiskt näthat Hur hanterar man att bli utsatt för rasistiskt näthat på internet? Föräldrarna Vad kan man göra om ens barn blir kränkt på internet? SAFER INTERNET ITALIA Il portale per l'uso più sicuro di Internet da parte dei ragazzi Visita anche il portale www.sicurinrete.it a cura del Centro Italiano per la Sicurezza in Rete Il programma Safer Internet si propone di promuovere l'utilizzo sicuro di internet nonché delle nuove tecnologie on-line, con particolare attenzione nei confronti dei bambini, lotta ai contenuti illegali e in generale, contenuti non desiderati dagli utenti, in un approccio di collaborazione coordinato dall'Unione Europea. L'11 febbraio 2014 è stato celebrato il Safer Internet Day 2014 - giornata europea dedicata alla sicurezza in rete dei Ragazzi. Nella sua prima edizione (2004) questa giornata ha coinvolto 14 nazioni. Il tema di questa edizione è: Costruiamo insieme una rete migliore. Parte il progetto GENERAZIONI CONNESSE Attività sostenute dal programma SaferInternet Hotline Hotline per la gestione di informazioni e segnalazioni da parte del pubblico in relazione ai contenuti illeciti. Awareness Filtering & Rating Altre iniziative

Be an eSafety school - eSafety label Schools have a duty to provide a secure environment and safe access to online technology as part of the teaching and learning experience. The eSafety Label aims to assist your school in meeting this challenge to become a more secure, enriching environment for staff and pupils. Good online experiences go hand-in-hand with a solid School Policy and a well thought-out eSafety Action Plan. The eSafety Label offers you an Assessment Form covering the broad range of actors who can impact, within and beyond the school walls, the level of eSafety of your institution. Assess with Assessment Form Improve with personalised Action Plan Become a certified eSafety School Sample questions Are all of your school computers virus-protected?

Näthatet tar inte sommarlov – sjätte podden från No Hate om vad föräldrar kan göra Nu börjar sommarlovet – en härlig tid med ledighet, men också en tid då många barn spenderar mer tid framför datorn och kanske mår dåligt. Vad kan man som förälder göra om ens barn blir kränkt på internet? Hur får man som förälder reda på om det händer? I den sista podden för säsongen från No Hate Speech Movement står föräldrarna i fokus. Måste man vara internetproffs för att förstå vad ens barn är med om? Gäster i studion är Jonas Söderlund från Bris, Nicklas af Ekenstam, IT-konsult och förälder samt Johnny Lindqvist, expert på barn och internet samt projektledare för No Hate Speech Movement. Liksom i de tidigare poddarna leder Malin Triumf ett samtal med vuxna experter som kommer med råd och tips, vilket följs av en ungdomspanel, ledd av Kristoffer Triumf, som ger sin syn på diskussionen och bemöter de vuxna experternas uttalanden. No Hate Speech Movement har under våren släppt en temapodd varannan vecka.

Finalità Il progetto Il progetto Scuola Digitale – LIM nasce per sviluppare e potenziare l’innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie informatiche. A tal fine, il MIUR ha predisposto un piano che prevede di dotare le scuole statali di kit tecnologici composti da Lavagne Interattive Multimediali con proiettore integrato e personal computer. La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) svolge infatti un ruolo chiave per l’innovazione della didattica: è uno strumento “a misura di scuola” che consente di integrare le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione nella didattica in classe e in modo trasversale alle diverse discipline. L’innovazione delle pratiche educative è un processo di profonda trasformazione, per cui il docente necessita di essere sostenuto nella sua esperienza professionale. Il progetto Scuola Digitale – LIM si snoda in diversi interventi formativi indirizzati ai vari ordini di scuola:

An Outstanding Internet Safety Cheat Sheet for Teachers and Parents Internet is like a jungle full of predators ready to take you down anytime you give them a chance. Strolling in this jungle sometimes comes with a very high cost, a cost that is way higher when it comes to kids. Online safety issues comes at the top priorities of parents. They all show a deep concern about their kids use of internet and the time they spend navigating the web but when asked about the preemtive measures to take to protect their kids, several parents hide behind the popular " I am not tech-savvy" excuse. I said excuse because most of the parental control measures found in different media platforms are simple to activate and do not require any tech-saviness". Here is a handy cheat sheet made particularly for those of you who think they are not tech-savvy enough to carry out internet control safety planning for their kids.

Kränkningar på internet - Barn- och elevombudet Skollagen kräver att den som driver skolan utreder mobbning och kränkningar som sker på skolan eller har anknytning till skolan. Du som arbetar på skolan och ser en kränkning måste anmäla det till rektorn. Det spelar ingen roll om det skett i korridoren, på skolgården eller på internet. Rektorn ska sedan anmäla händelsen till huvudmannen. Nätmobbning är lika allvarligt som andra typer av mobbning och kränkningar. Skolan är skyldig att utreda händelsen. Prata om vad som är okej och inte på internet Hur ska skolpersonalen kunna kontrollera elevernas aktiviteter på internet? Har inte föräldrarna något ansvar för vad deras barn gör där? Det här är svåra frågor, och BEO får dem ofta. BEO anser att elevers beteende på internet och sociala medier är en viktig del i skolans arbete med värdegrundsfrågor. Exempel på BEO-beslut om nätkränkningar Här kan du ta del av ett beslut där en en elev har känt sig kränkt på internet av andra elever på skolan. Läs mer om kränkningar på nätet Datainspektionen Friends

Buone Feste ! | Quarto Cervello Gabrielle Molina: Police confirm 12-year-old girl's suicide note said she was being cyber-bullied as her sister reveals she knew about abuse but was sworn to secrecy Police confirm Gabrielle Molina left a note explaining she had been tauntedHer sister, 15, forced open a bedroom door and found her bodyClassmates teased her over her looks and because she self harmed, and put a video on the internet showing her being beaten up, friends said By Lydia Warren and Rachel Quigley Published: 15:14 GMT, 27 May 2013 | Updated: 15:14 GMT, 27 May 2013 Tragedy: Gabrielle Molina, 12, took her life after enduring relentless online bullying, family said Police have confirmed that the 12-year-old girl who was found hanging in her Queen's home last week committed suicide because she was being bullied at school. Gabrielle Molina was a seventh grader at a local middle school where her classmates would call her a slut and a whore, her family said last week. Police commissioner Raymond Kelly recently confirmed that she left behind a suicide note that referred to the bullying. Her 15-year-old sister found the young girl hanging in the bedroom they shared at their home.

Elevhälsan - Elevhälsan - Stina Haraldsson - Mobbningen tar inte sommarlov Snart är det sommarlov, något som de flesta elever ser fram emot. För elever som blir mobbade kan det vara skönt att slippa gå till skolan, men det kan också vara så att mobbningen fortsätter utanför skolan, till exempel i sociala medier som Facebook och Instagram. I en del av de anmälningar som kommer in till Barn- och elevombudet (BEO) ser vi också att skolor ibland avstår från att rapportera, utreda och om det behövs åtgärda kränkningar som sker i nära anslutning till ett lov, trots att skollagen tydligt säger att skolan ska ta tag i problemen skyndsamt. Vi på BEO har nyligen fått in en anmälan om en skola som meddelat att man inte tänker sätta in några åtgärder nu eftersom det snart är sommarlov. Hur kommer det sig att man resonerar så? Normalt brukar vuxna som arbetar i skolan tänka på barnets bästa, så jag tror inte det handlar om likgiltighet inför det obehag som barnet kommer att känna under lovet. Min erfarenhet är att det inte alls går till på det sättet.

Giorno della Memoria menu di scelta rapida Menu di navigazione base torna al menu di scelta rapida Ricerca Menu contenuti 27 gennaio 2014Celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale Intervento di Giorgio Napolitano Intervento Maria Chiara Carrozza Intervento di Renzo Gattegna Menu del footer Les Incollables® Qwant Junior dans l’App Store UR Samtiden – Sociala medier i skolan | Rektor Lina bloggar Nätmobbing har varit ett aktuellt ämne under en längre tid. Detta är en diskussion som vi måste föra på skolorna och arbeta med främjande och förebyggande. Jag ser dock en risk att rädslan för nätmobbing kan ta över så att vi förbjuder eleverna att använda internet/mobiler när de är i skolan. Jag tänker att skolan har ett ansvar i att eleverna lär sig att vara människor, med allt vad det innebär, både ansikte mot ansikte men även på nätet när våra ungdomar sitter bakom en skärm eller vid en telefon. Vi måste vara ett stöd för våra barn och elever så att de lär sig hantera sina verktyg. Detta gör vi inte genom att t ex förbjuda mobiltelefoner. Vårt uppdrag utifrån Lgr11, gäller även på nätet, och hur kan vi jobba med det? Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. På URplay finns flera klipp om nätmobbing:

Oilproject: letteratura e matematica online, lezioni gratuite, esercizi, analisi e riassunti

Related: