background preloader

MATEK EGYSZERŰEN

https://www.mateking.hu/

Related:  MatekDigitális oktatás

PhET Interactive Simulations PhET Interactive Simulations, a project at the University of Colorado Boulder, is a non-profit[1] open educational resource project that creates and hosts explorable explanations. It was founded in 2002 by Nobel Laureate Carl Wieman. PhET began with Wieman's vision to improve the way science is taught and learned. Their stated mission is "To advance science and math literacy and education worldwide through free interactive simulations."

Online tanulási lehetőségek I. rész A nap beosztása otthon Hogyan tudjuk megszervezni a napot, ha nem az iskolában vannak a diákok? Az online tartott órák több okból is hosszabbak, mint a valós életben: technológiai nehézségek, a tanári jelenlét és kontroll hiánya, a környezet zavarása stb. mind-mind befolyásolja az online oktatást, főleg ha nincs benne (sok) tapasztalatunk. Mérlegelnünk kell azt is, hogy mely esetekben célratörőbb a szinkron vagy aszinkron módszerek használata. Pythagorea - Apps on Google Play Study geometry while playing on squared paper. > 330+ tasks: from very simple to really geometric puzzles> 25+ subjects to explore> 70+ geometric terms in a glossary> Easy to use> Friendly interface> Train your mind and imagination *** About ***Pythagorea is a collection of geometric puzzles of different kind that can be solved without complex constructions or calculations. All objects are drawn on a grid whose cells are squares. A lot of levels can be solved using just your geometric intuition or by finding natural laws, regularity, and symmetry. *** Just play ***There are no sophisticated instruments.

Módszertani ötletgyűjtemény és digitális módszertár A Tempus Közalapítvány honlapján működő, bárki számára hozzáférhető módszertani gyűjtemények szerkesztésének gondolatát pályázóink és a műhelymunkáinkon részt vevők adták azzal a gyakori visszajelzéssel, hogy módszereiket szívesen megosztanák szélesebbkörben is a tanár kollégákkal. Az ötletgyűjteményt pedagógusok írják és gazdagítják, és pedagógusoknak szól. Az érdeklődők több mint 800 kiváló módszertani ötlet között válogathatnak, a kínálat folyamatosan bővül. Az ötletek kipróbálását, használatát ajánljuk tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, illetve projektek keretében is.Milyen motivációs szerepe lehet a Skype-nak az idegennyelv-tanulásban? Euclidea - Apps on Google Play Euclidea is a FUN & CHALLENGING Way to Create Euclidian Constructions! > 127 Levels: from very easy to really hard> 11 Tutorials> 10 Innovative Tools> "Explore" Mode and Hints> Easily Drag, Zoom & Pan> No Advertising! New levels are unlocked as you solve the previous ones.

Digitális oktatás 2020 by novakkaroly on Genial.ly A DIGITÁLIS OKTATÁS KIALAKÍTÁSÁHOZ,Az első lépés, hogy felmérjük, milyen lehetőségekkel számolhatunk (technológia és humán erőforrás),Az eszközöket a pedagógiai céljainknak megfelelően válasszuk ki,Erőforrások,A diákok életkora alapvetően meghatározza a használni kívánt eszközöket,Életkor,Pedagógia,SZEMPONTOK,ALSÓ TAGOZAT,ClassDojoYammer,Egyszerűen létrehozható és megosztható, játékos, interaktív feladatok,Virtuális tantermek,Segítségükkel bármilyen tartalmat könnyen eljuttathatunk a gyerekekhez,Tankockák,MIK A LEHETŐSÉGEIM?,QR-kódok,ÁLTALÁNOS ISKOLA,FELSŐ TAGOZAT,A fejlesztő értékelés segítheti a tanulási folyamatot és még játékos is lehetLEHETŐSÉGEK,Microsoft TeamsGoogle ClassroomEdmodo#school,Virtuális tantermek,YouTubeAnimakerAnimotoPowtoonBiteable,Videók,MIK A LEHETŐSÉGEIM?

Desmos Graphing Calculator - Apps on Google Play At Desmos, we imagine a world of universal math literacy and envision a world where math is accessible and enjoyable for all students. We believe the key is learning by doing. To achieve this vision, we’ve started by building the next generation of the graphing calculator. Using our powerful and blazingly-fast math engine, the calculator can instantly plot any equation, from lines and parabolas up through derivatives and Fourier series. Sliders make it a breeze to demonstrate function transformations. MATH 42 - Apps on Google Play MATH 42 helps over 2.200.000 middle-school, high-school and college students, to solve their math problems and get better grades at the fraction of the cost of a private tutor. MATH 42 helps with (1) intelligent approaches to the solution, (2) step-by-step solutions of their problems (3) an Assessment Center. MATH 42 is a trusted mathematical resource around the world and the numbers prove it: Over 2.2 million downloads, used on over 450.000 tablets in schools, in cooperation with the biggest educational publisher in Germany (Klett). • Intuitive entry of formulas• Intelligent suggestions on how to approach a problem (unique worldwide)• Detailed step-by-step solutions, that adapt to a student’s need (unique worldwide)• Extensive corresponding mathematical explanations with examples• Interactive graphs, that visualize problems• Automatically generated and curated assessment, that enables and facilitates rapid progress • Instant-Calculator, that computes during the entry

Photomath - Apps on Google Play Learn math, check homework and study for upcoming tests and ACTs/SATs with the most used math learning app in the world! Got tricky homework or class assignments? Get unstuck ASAP with our step-by-step explanations and animations. Photomath is free and works without wi-fi or data. Whether you’re on the bus, in a cave, or just offline, core Photomath is always available.

Factor Monsters - Apps on Google Play Get ready to factor and fight in this cool new math game! Learn how to factorize while fighting monsters! Protect your house using your math skills to fight off monsters. Part 1: Math and Project Based Learning… 22 Amazing Resources Welcome this first of a four part series intended to provide Math teachers with some outstanding PBL resources. First, to ensure you do not miss one of these valuable posts or other resources covering PBL, Digital Curriculum, Web 2.0, STEM, 21st century learning, and technology integration, please sign up for 21centuryedtech by email or RSS. As always, I invite you to follow me on twitter (@mjgormans).

Boole - 19th Century Mathematics The British mathematician and philosopher George Boole, along with his near contemporary and countryman Augustus de Morgan, was one of the few since Leibniz to give any serious thought to logic and its mathematical implications. Unlike Leibniz, though, Boole came to see logic as principally a discipline of mathematics, rather than of philosophy. His extraordinary mathematical talents did not manifest themselves in early life. He received his early lessons in mathematics from his father, a tradesman with an amateur interest in in mathematics and logic, but his favourite subject at school was classics. He was a quiet, serious and modest young man from a humble working class background, and largely self-taught in his mathematics (he would borrow mathematical journals from his local Mechanics Institute). But it was his contributions to the algebra of logic which were later to be viewed as immensely important and influential.

The 11 most beautiful mathematical equations This equation of special relativity describes time dilation. Shutterstock/optimarc Mathematical equations aren't just useful -- many are quite beautiful. And many scientists admit they are often fond of particular formulas not just for their function, but for their form, and the simple, poetic truths they contain.

Related: