background preloader

Instruktionsfilm kring nyheterna i Google Classroom - 18

Instruktionsfilm kring nyheterna i Google Classroom - 18
Related:  Digitala verktyg för lärande och digital kompetensEngelskaIT

Tillägg till Chrome som underlättar ditt lärarjobb - Sara Bruun Jag hoppas att du har övergett webbläsaren (det du klickar på när du öppnar internet) Internet Explorer och nu använder en modernare webbläsare. Tyvärr envisas de flesta IT-avdelningar med att Internet Explorer är det som ska vara förinstallerat. Personligen använder jag nästan alltid Chrome. Att använda Chrome har många fördelar. Framförallt gillar jag de tillägg som finns och som underlättar mitt arbete. Innnan du börjar så kolla om du är inloggad i Chrome med det googlekonto du vill använda. Utan inbördes rangordning börjar jag med att visa er tillägget Awesome Screenshots. Tillägget hamnar sedan som små ikoner i menyraden bredvid adressfältet. (Det som ni ser under adressfältet är mina bokmärken och favoriter. Awesome Screenshot hjälper dig att ta skärmdumpar, bilder, så som jag har gjort i bloggen här. AdBlock Plus – oumbärligt för att bli av med alla annonser som dyker upp överallt på nätet. Readlang Web Reader – detta måste ni lära era elever! Lycka till! Sara

Vocabulary, Vocabulary games - www.myvocabulary.com Common Core alignment to "Reading: Literature and Subject-related Content" is to 3 key phrases:"Particular Topic", "Grade Relevant Text and Subject Area" and"Context". CCSS Alignment Strand Numbers for Specific Grades:Particular Topic: "CCSS.ELA-Literacy." precedes these numbers: 4.6. 5.6, 6.6, 7.6, 8.6, 9-10.6, 11-12.6Grade & Subject-Relevant Text/Area: "CCSS.ELA-Literacy." precedes these numbers:(Reading: Informational Text) RI.2.4, RI.3.4, RI.4.4. RI.5.4, RI.6.4, RI.7.4, RI.8.4, RI.9-10.4, RI.11-12.4(Reading: Literature) RL.2.4, RL.3.4, RL.4.4. RL.5.4, RL.6.4, RL.7.4, RL.8.4, RL.9-10.4, RL.11-12.4Context: "CCSS.ELA-Literacy." precedes these numbers: 2.4a, 3.4a, 4.4a, 5.4a, 6.4a, 7.4a, 8.4a, 9-10.4a, 11-12.4a

New Google Classroom Features Launched Today! In the weeks since the launch of the updates to Google Classroom, many teachers have sent feedback to the developers. Today, they release several new highly requested features. Read on to learn about those features! Keep in mind that these features will be rolling out to all users over the next few days, so if you don't see them yet- never fear! Add Materials Many teachers were disappointed to find that the "about" tab and the ability to add resources there is gone. Add Classwork Tab Many teachers started school around or prior to the launch of new features and had already created their Classrooms. Quicker Announcements Now, instead of having to hover over the + button in the lower right of the page to add an announcement, instead you can do it straight from the top of the stream. To reuse an announcement from an archived class, you just click the arrows at the far right of the announcement box, as shown below. Still Coming

Urbans lärarblogg Digitalisering i praktiken – vardag som vanligt Unsplash CC0 I inlägget Planering och utvärdering med IT-skyddsrond visade vi hur det går att planera, säkerställa och utvärdera det digitala inslaget i vår verksamhet. I detta inlägg resonerar vi ytterligare kring planering av det digitala arbetet samt ger exempel på hur analoga och digitala arbetssätt kompletterar varandra i undervisningen. Antingen eller, eller?! På många håll är debatten om teknikens intåg i skolan väldigt polariserad: Teknik ställs mot kunskap; att googla mot att kunna; flumlärare mot mobilförbud/porrfilter. Ingenstans i de reviderade styrdokumenten går det att utläsa att ALLT ska digitaliseras i klassrummet, oavsett hur debatten lyder. Utgå från målen, inte verktygen Styrdokumenten är naturligtvis det som främst styr lärarens planering av undervisningen. När du som lärare lägger upp undervisningen, planera för vilka moment i undervisningen som är lämpliga och möjliga att digitalisera. Pixabay CC0 Men, programmeringen, då? Och naturligtvis måste vi nämna GDPR.

6 new ways to play a Quizlet Live game Vocabulary is important for every subject and even more so in the age of high stakes testing. Early on in my teaching career, I moved rather quickly towards using Quizlet to create and manage the vocabulary that my students would need to learn. Quizlet is by no means limited to just vocabulary though; as study questions, diagrams, pronunciation, and pictures make it a powerful tool. Quizlet allows you to turn any picture into a study set, which significantly broadens what you can do with it. Quizlet has several other diagram examples for every subject here. I remember the first time that I played Quizlet Live and it was glorious. As I surveyed the room, all I could do was stand back and smile, knowing that this was a game changer. “Quizlet Live is a free in-class game where students work in teams to learn study sets on Quizlet. Though the students always enjoyed the original gameplay, I began to experiment with different ways of playing. Eleven Cacophony Silent Relay Tag Team Playoffs

Music Quiz VT 18 Google presentationer – multiverktyget i G Suite-lådan Google presentationer kan användas till mycket mer än ”bara” stöd vid muntliga presentationer och det tänker jag ägna ett helt inlägg här på bloggen. Därigenom ska jag försöka besvara ett par frågor om vad man kan göra med en presentation som ni säkert har när ni har läst rubriken… *Uppdaterad med exempelpresentationer. Kan jag planera mina lektioner med en presentation? Såklart! De digitala verktygens intåg i skolan har inneburit en del förändringar. Du slipper göra dubbelarbete: Först planera i block och sedan i klassrummet.Du slipper gå till klassrummet i förväg för att skriva på tavlan.Du samlar allt ditt material så att det är “redo”: länkar, bilder, videoklipp, stödord m.m.Du slipper vända eleverna ryggen för att skriva på tavlan.Lektionens moment får var sin bild, vilket ger tydlighet. En lektionspresentation kan innehålla följande: Här kan du se ett exempel på två lektionspresentationer. Kan jag presentera ämnesinnehåll med en presentation? Kan jag sluta vara mainstream?

Jenny på Wendes Fem favoritverktyg för ökad elevaktivitet! – Patricia Diaz Förra veckans vabbande ställde ju till det lite (men eleverna hade faktiskt arbetat på bra med de uppgifter jag lade ut) men i onsdags var jag på plats igen och kunde leda lektionen som jag brukar. Får ofta frågan vilka digitala verktyg som jag använder dagligen (eller ja, under varje lektion) och efter onsdagens lektion var det lite extra tydligt vilka som är några av mina favoriter för att öka elevaktiviteten! Gruppslumpare Idag använder jag mig av Schoolitys ”egna” gruppslumpare Randomizer som fungerar utmärkt i Chrome. Eleverna är vana vid att den används av alla lärare på skolan så inga konstigheter för dem att sätta sig i nya gruppkonstellationer varje lektion. Har turen att ha ett rätt luftigt klassrum som består av fem ”öar” där eleverna sitter ca 5 st/grupp. Namnslumpare Kahoot för avstämning I bilden ovan blev det till exempel rätt tydligt att vi behövde stanna upp och repetera diftongerande verb. Qiuzlet Live för avstämning ”Kan vi inte byta ord? Padlet för exit ticket

Copy Comments to Google Classroom Docs and Slides Several months ago I shared a blog post about "How to Force a Docs Copy WITH Pre-Loaded Comments to Help your Students". The post explained a URL trick you can use to not only make a copy of a document, but to also copy any comments you have made in the Doc. This can also be a creative way to provide additional resources, links, and assistance to your students in their projects. Additional directionsHyperlinks to resourcesVoice recordings from the teacherA checklist of items for the student to resolveAnd more The only drawback was this trick does not work in Google Classroom. Until now… See below for details on a great new Chrome extension that lets you copy comments for Docs and Slides when making copies through a Classroom assignment. CopyComments for Classroom extension To address this need, Graham Bowman of Nova Learn developed a new Chrome web extension called "CopyComments for Classroom". For a video overview of the process, see the tutorial provided by Nova Learn below:

IDEA International Dialects of English Archive | free dialect and accent reco... Vad är GDPR? Läs allt om den nya dataskyddsförordningen! Har du fått en massa mejl, sms och påminnelser från olika företag den senaste tiden där de bett dig att godkänna lagring av personuppgifter?Det beror på att det den 25 maj införs en ny dataskyddslag i EU, GDPR, eller dataskyddsförordningen, som den heter på svenska. – Det blir en lag som ger oss privatpersoner lite mer rättigheter när det gäller våra personuppgifter och hur de behandlas av olika företag, säger Elin Häggberg, teknikbloggare på Teknifik.se. Du har säkert hört namnet GDPR en massa gånger den senaste tiden. Men vad betyder det egentligen och vad innebär det för dig? Här försöker vi reda ut allt du behöver veta om den nya dataskyddsförordningen GDPR eller dataskyddsförordningen, som den heter på svenska. Förordningen börjar att gälla den 25 maj 2018 i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige. Mycket är samma Mycket i den nya förordningen är samma som de regler som gäller i personuppgiftslagen i dag.

Related: