background preloader

Johnnie's Math Page - Fun Math for Kids and their Teachers

Johnnie's Math Page - Fun Math for Kids and their Teachers
Johnnie's Math Page is the site to find fun math for kids, math games, and even a little math homework help. Interactive math activities from across the web have been organized by topic to make math learning enjoyable and interesting. These activities have been chosen to represent the range of math learned from kindergarten to middle school. I have put together resources for middle school math. In the middle school math section you will find fantastic models for all kinds of algebra- from linear equations to quadratics. You will also find geomtery models from constructions to trigonometry.. For parents and teachers, you will find math lessons and free math worksheets as well as links to other math teaching resources. For those who like a challenge, you will find free math games in the math puzzles section. Contact Johnnie

http://jmathpage.com/JIMSNumberpage.html

Lernerfolg Grundschule: Online Lernspiele für Mathe, Deutsch, Englisch The Hour of Code 2013 Dance Party Grades 2+ | Blocks Minecraft Hour of Code Make a Flappy game Star Wars: Building a Galaxy with Code Grades 2+ | Blocks, JavaScript Polynomekvationer av högre grad (Matte 4, Komplexa tal) – Matteboken I tidigare avsnitt repeterade vi hur polynomekvationer av andra graden kan ha icke-reella lösningar, vilka vi kan uttrycka genom införandet av komplexa tal. Dessa lösningar på andragradsekvationer kan vi hitta med hjälp av de generella lösningsmetoderna kvadratkomplettering eller pq-formeln. Vi har även tidigare stött på metoder för att lösa vissa specialfall av polynomekvationer av högre grad. I det här avsnittet ska vi studera lösning av polynomekvationer av högre grad än 2.

Schöne Ausmalbilder, Mandalas, Bastelvorlagen u. Malvorlagen für Kinder Raconte-moi une histoire Pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 100 bonshommes de neige Andrée Poulin, illustrations de Qin Leng, Dominique et compagnie Français L'Affreux Lärarförbundet - Blogg - Ämnesråd Matematik Kamratbedömning i matematik – en väg till ökad förståelse av kunskapskraven Skrivet av Anna Kindberg, 22 maj 2013, klockan 20:04 Kategori: Matematik, Undervisning Att jobba med kamratbedömning kan vara ett bra sätt att utveckla elever. De får chansen att hjälpa varandra, men också att se andras lösningar och på så sätt få tips till det egna arbetet. De elever jag nu ska beskriva är vana vid kamratbedömning och trygga i gruppen.

Matematik för den digitala generationen Användandet av IKT kan förbättra skolornas möjligheter att undervisa i matematik och öka elevernas möjligheter att lära sig matematik. Projektet är ett samarbete mellan tre gymnasieskolor, Spyken, Polhem och Katedralskolan i Lund, två grundskolor, Byskolan i Södra Sandby och Svaleboskolan i Veberöd, och forskare vid Malmö högskola och Lunds universitet. Syftet med projektet är att stödja lärarna på de fem skolorna i att göra systematiska undervisningsexperiment med IKT med målet att förbättra elevernas matematiklärande.

E-Math E-Math project has reached its end and results have been released to the general public. The release includes a set of electronic textbooks in three languages for three different countries and a collection of software components. Released books are versions that are ment to be used by students. These books are not connected to any network service by default, and hence the solutions written in these books can not be sent to the teacher and they are not backed up to the server either. The connection information of the networkservice can be added later, when needed.

Related: