background preloader

Biblioteca Digital Ciudad Seva - Cuentos

Biblioteca Digital Ciudad Seva - Cuentos

Jornades Blanquerna 2013 La Facultat de Comunicació Blanquerna (FCB), de la Universitat Ramon Llull (URL), organitza des de l’any 1995 les Jornades de Comunicació Blanquerna amb l’objectiu d’acostar els estudiants al món professional a través de conferències, taules rodones i debats en els quals intervenen personalitats del món acadèmic, empresarial o institucional. En les divuitenes edicions anteriors, més de nou-cents professionals hi han col·laborat per tal de complementar la formació dels estudiants i presentar la realitat del món de la comunicació. Amb el pas del temps, a més d’aprofundir en el seu objectiu inicial, les Jornades han esdevingut un espai de reflexió i de debat sobre les qüestions candents del sector i de la seva inserció en l’àmbit cultural i social, per part de professionals del periodisme, de la publicitat i les relacions públiques i de la comunicació audiovisual.

Related: