background preloader

Free K-5 Teacher Resources

Free K-5 Teacher Resources

Problem Solving and the New Curriculum What's the point of doing maths? I wonder what answers your class would give to this question. In a research project a few years ago I asked children of all ages what they thought maths was all about, and why they learned it at school. The answers were, in my view, depressing, and I would be prepared to hazard a guess that they would be much the same ten years on. If you ask mathematicians what maths is, they will usually answer something along the lines of ‘the study of patterns’. Ask most children what they think maths is and they will say it’s all about rules which they need to learn, or facts they have to remember. What children should be doing is solving problems, their own as well as those posed by others. So how does problem solving figure in the new National Curriculum which we'll be implementing in autumn 2014? Reading further: 'The national curriculum for mathematics aims to ensure that all pupils.....become fluent......reason mathematically..... and can solve problems.' Noah

Problemlösning Det finns massor av ställen där man kan hitta matteproblem för elever att lösa, så det kan kanske kännas onödigt med ett sådant ställe till, men här samlar jag de problem som jag gillar och som jag tycker fungerar i mina klasser. Vill du använda dem - var så god! Problemen finns i pdf-format. Jag ska försöka sortera problemen efter svårighetsgrad, men det är inte helt lätt. Tanken med problemen är att de ska kunna träna på de förmågor som läroplanen anger. Det handlar alltså inte bara om att komma fram till rätt svar, utan att lära sig olika strategier, att träna på att berätta hur man tänkte, att fundera över om svaret är rimligt och att i förlängningen kunna skriva ner sin lösning matematiskt. Talområde 1-20 POJKAR och FLICKOR (dubbelt, totalt)BLOMVASEN (dubbelt, totalt)KULPÅSEN (fler än, totalt)ANNAS MYNT (värda, mynt)BARN PÅ LED (början, slutet, ordningstal)VILKA ÄR TALEN? Talområde 20-100 Talområde >100 PLANKAN (division, bild) Tal i decimalform VATTENGLASET (fullt, halvfullt, hg)

100mattetal.se | Så här tänker vi. Hur tänker du? Kängurun Kängurun 2017 Senaste nytt[2017-03-31] Nu finns förra årets Cadet på Persiska (Farsi), fritt tillgängligt att arbeta med. Cadet 2016 Farsi. [2017-03-23] Nu finns arbeta vidare för fyra tävlingsklasser. [2017-03-16] Om du får problem med att fylla i ett formulär ber vi dig att i första hand testa med att starta om din webbläsare eller prova en annan webbläsare. [2017-03-15] Ny benjaminproblem engelsk: Rättat fel i problem 5 och förbättrat formuleringen i problem 10. [2017-03-15] Anmälningssidan för Kängurutävlingen är nu stängd. RedovisningAnvändarnamn och lösenord fick du i Känguruutskicket den 13 mars eller när du efteranmälde dig. Antalet deltagande elever. Diplom för Kängurun 2017För deltagande i Kängurun 2017För goda reslutat i Kängurun 2017Poster för Kängurun 2017. Arbeta vidare (pdf)Milou för förskoleklass, åk 1 och åk 2.Ecolier för åk 3 och åk 4.Benjamin för åk 5, åk 6 och åk 7.Cadet för åk 8, åk 9 och gy kurs 1. Datum för tävlingen Anmälningspåminnelse Ja, tack!.

Mallad matematik – Ibland kan det vara bra att läsa en uppgift högt. Så vem vill läsa den här? En handfull elever lyfter varsin hand. När en pojke läst fortsätter Ewa Spiers att gå igenom de åtta punkter som står tydligt skrivna strax ovanför uppgiften. Mallens fjärde punkt handlar om att plocka ut de tal och begrepp i texten som behövs för att lösa uppgiften. – Genom att låta dem skriva ett svar tidigt måste de ta reda på vad det frågas efter i uppgiften, säger Ewa Spiers. Med hjälp av mallen kan eleverna strukturera problemet och på köpet få en hållbar metod som kan användas till olika uppgifter, förklarar hon. Malligt. I Husby, nordväst om Stockholm, bor nästan 12 000 personer. Hon har jobbat här sedan slutet av 1980-talet och konstaterar att eleverna inte haft några större problem med rena siffertal genom åren. För några år sedan fick Ewa Spiers, som en av två lärare på Husbygårdsskolan, ett erbjudande från Stockholms stad om att gå en fortbildningskurs i genrepedagogik. Avskalning låter obehagligt.

Mattegömmor - Kul Matematik HB Mattegömmor kommer från Australien och har utvecklats av Black Douglas på uppdrag från Curriculum Corporation som är staten Victorias skolmyndighet. Arbetet med att samla ihop det som blev Mattegömmor började i slutet av 70-talet. Sedan dess har tusentals lärare i Australien och runt om i världen sett värdet av att arbeta med Mattegömmor och genom dem gett elever möjlighet att få förståelse för matematik genom spännande utmaningar för alla elever. Frågor som har legat till grund för utvecklingen av Mattegömmor är: Hur får vi våra elever att vilja lära sig matematik? Kollegor runt om i världen har visat att arbete i den riktningen leder till ökad inlärning! Är ni intresserade av en hel Matematikverkstad hittar ni mer information på www.matematikverkstad.com.

Guess My Rule Game This function machine game was created to give students practice in saying and writing the rule, given an input/output table. One student has the rule which the other student has to guess. The guesser records an input number in the table. The rule person must apply the rule and tell the output number. Student pairs repeat this until the guesser correctly identifies the rule by saying and writing it. Students then switch places and repeat the activity. Download three different levels of rules for play: simple addition & subtraction, multiplication or two-step rules. Download directions and cards for the Guess My Rule game.Download a function machine template designed to be inserted into a clear sheet protector and used with dry erase markers for easy game play.Differentiation: This game is easily differentiated by varying the rule cards provided to students. Enrichment: Provide blank cards for students to create their own rules to challenge their peers.

Related: