background preloader

Télécharger des activités - Mathématiques - Moyenne section

Télécharger des activités - Mathématiques - Moyenne section

Mattecentrum Matematik - välkommen — LukiMat På denna webbtjänst finns grundläggande information om lärande och inlärningssvårigheter i matematik. Matematik är en färdighet som utvecklas stegvis, både då barnet på egen hand utforskar och lär sig, och genom undervisning och övning. Matematiken består av en stor mängd olika kunskaper och färdigheter. På denna webbtjänst erbjuds forskningsbaserad information om barns kunskaper och färdigheter i matematik. Tyngdpunkten i innehållet är lagd på de färdigheter som utvecklas i förskolan fram till årskurs två. Innehållsförteckning för delen om matematik För föräldrar Avsnittet "För föräldrar" beskriver LukiMat-webbtjänstens innehåll kortfattat och med föräldrar som målgrupp. Utveckling av matematikfärdigheter beskrivs kort Inärningssvårigheter i matematik i ett nötskalBedömning av färdigheter och hur stöda inlärningen i daghem, skola och hem beskrivs kortInformation om lagstiftning och förfaranden kring undervisningen och stöd för inlärning Informationstjänsten Material Tal i farten. Texter

Matteboken - Hem Go Geometry Step by Step from the Land of the Incas, Cuzco, Machu Picchu. High School, College, Online Geometry XtraMath Dela upp tal | Montessoriinspirerad matematik Syftet med övningarna är att barnet ska bli säker på uppdelningen av talet 10. Övningar: ”Hur många är kvar” Låt 10 barn gå ut i korridoren. Några av dem kommer sedan in i klassrummet. ”Tio kulor” Du har 10 kulor. ”Lyssna noga” Du har 10 kulor. Ställ frågan hur många kulor som ligger kvar på bordet. ”Ormen” Gör en orm av 10 ca 1 cm stora träkulor (ev i två färger 5+5). Hur många kulor finns i kistan om 3 kulor är utanför kistan? Bowling på skolgården Använd 10 petflaskor och en boll. Sjung ”Tiokamratvisan” Tiokamrat-visan Melodi ”Gubben noak” 2+8 med 3+7 är tio 4+6 är tio 5+5 hur ska det gå? Jo, tio även då! ”Vem är min tiokamrat?”. Barnen får ett nummer var (0-10). ”Tiokamrat-memory” Blanda 2 uppsättningar av 0-10 kort och lägg dem med baksidan upp på bordet. Den spelare som börjar vänder upp två kort. Drar spelaren två kort som inte är tiokamrater vänds dessa tillbaka. Den som har fått flest par har vunnit. Ekorren har tio nötter Spelarna får ett protokollen ask10 nötter Tiostress 1 Tiostress 2

Matematik | vilarare Om planering, genomförande och utvärdering av vårt arbete med taluppfattning höstterminen i årskurs 2. Med goda resultat! Arbetet kan delas in under fem rubriker: Min inspiration och kunskapsinhämtningDiagnos av elevers kunskaperOrganisationInriktningInlärning Jag behöver väl inte nämna läroplanen? Den har jag alltid min utgång i när jag planerar vad terminens lärande ska innehålla. Vid terminsstart fick alla elever göra diagnosen FAT2 (Förstå och använda tal). Hur undervisningen i matematik har organiserats i vår klass försöker jag beskriva med följande bild: Utifrån Förstå och använda tals matris har jag gjort en matris kopplat till varje elev där de kan se vad de kan och vad som är nästa steg. När jag och mina kollegor kartlagt elevernas kunskaper inom taluppfattningen kunde vi välja inriktning och planera terminen. De uppgifter som eleverna får gör jag själv utifrån egna idéer och inspirerad av litteratur, andra lärares verk (internet) och olika läromedelshandledningar.

Montessoriinspirerad matematik | på Hjärups skola

Related: