background preloader

Welcome to DylanWiliam.net!

Barefoot In the head Formativt fokus i Lund med Dylan Wiliam - Nyheter från Unikum - så jobbar du formativt i klassrummet Drygt 2000 pedagoger och rektorer från hela Lund samlades den 11 mars för att lyssna på en föreläsning av Dylan Wiliam. Det var startpunkten för Lunds kommuns projekt kring Bedömning för lärande. Planera hur du ska ställa din fråga, ställ frågan och var sedan tyst Dagen inleddes med att alla fick se en film som tagits fram och som handlade om hur man ser på Bedömning för lärande i Lunds kommun. Ta med dig minst 3 idéer från föreläsningen.Synliggör minst 1 i klassrummet (eller på liknande sätt om du inte undervisar elever).Ge dig själv feedback.Be en kollega om kamratbedömning. Professor Dylan Wiliam är en internationellt känd skolforskare från Storbritannien som har forskat mycket kring formativ bedömning och också är en av författarna till boken “Working inside the black box”. Kärt barn har många namn – i onödan ”Ord som feed forward och feed up är onödiga.” säger Dylan Wiliam. Vad är formativ bedömning? Vart är eleven på väg? Plan B Kamratbedömning

New York schools enter the iZone 26 October 2011Last updated at 00:34 By Sean Coughlan BBC News education correspondent Uncertain horizons: New York's economic fortunes are now linked to education After the iPhone and the iPad, the iZone is a different kind of design experiment. It's New York's attempt to reinvent an inner-city school. The iZone project - or Innovation Zone - is challenging state schools in New York City to rip up the rule book. They're being told to find new ways to provide a more individualised education, to change the shape of the school day, explore what technology can offer and even ask whether pupils need to be in school at all. "The challenge we face is nothing less than transforming our schools from assembly-line factories into centres of innovation," said the city's mayor, Michael Bloomberg, who warns that the US school system is falling behind international rivals. If the state schools are not improved, the fear is that the city will be entering the twilight zone rather than the iZone. Global cities

BFL i undervisning – en metodöversikt | Utbildning BFL i undervisning – en metodöversikt Innehåll:En metodöversikt1 Tydliggöra mål och kriterier för framgång >>2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet >>3 Återkoppling som för lärandet framåt >>4 Aktivera eleverna som lärresurser för varandra >>5 Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess >> Bedömning för lärande i undervisning Skolforskaren Dylan Wiliam som tagit fram de fem bedömning-för-lärande-strategierna har också presenterat praktiska tekniker som kan användas för att arbeta med strategierna i undervisning. I dokumentären Klassrumsexperimentet (1/2) (59) Klassrumsexperimentet (2/2) (58:39), får vi följa Dylan Wiliam när han under en termin arbetar med att implementera några av teknikerna på en skola i England. Vill du själv bidra till denna sammanställning kan du skriva här på vår Facebooksida. Tillbaka upp 1) Tydliggöra mål och kriterier för framgång Att tydliggöra målen och få eleverna att dela skolans intentioner och skolans kriterier för framgång. Tillbaka upp

22 Mind-Blowing Infographics on Education | Socrato Learning Analytics Blog Data is extremely valuable for all of us in the education industry; we”ve got to consume a lot of it to make valuable decisions for our students and schools. However, when you spend too much time with your nose in your computer, e-reader or a book, it”s easy to forget what information looks like. That”s why I took the time to put together a list of amazing, tantalizingly visual infographics meant to titillate your mind and engage your visual synapses. There are 22 mind-blowing infographics on education below. Enjoy this hand-picked visual feast! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Did we miss any of your favorite educational infographics? Free e-Book: 5 Tips to Improve Your Reporting for Standardized Test Reporting Download this eBook from Socrato to learn how to optimize and improve your reports to help students improve their scores on standardize tests such as the SAT, ACT, LSAT or others. Download the eBook >>

Formativ bedömning enligt Dylan Wiliam I går var jag i Stockholm och lyssnade på en halvdagsföreläsning av Dylan Wiliam - "superstjärnan" när det gäller formativ bedömning. Han skrev 2011 boken Embedded formative assessment som nu finns i den svenska översättningen Att följa lärande - formativ bedömning i praktiken. Följ gärna diskussioner kring formativ bedömning och bedömning för lärande via Twitter #BFL. Dylan Wiliam inledde med att tala om varför skolprestationer är betydelsefulla. För samhället i stort resulterar goda skolprestationer i: Lägre kriminalitetLägre sjukvårdskostnaderÖkad ekonomisk tillväxt Många regeringar har således förstått att det är väldigt viktigt att höja elevernas skolprestationer, men politikerna ha inte alltid koll på hur detta ska göras. Akademiska meriter och erfarenhet säger inget om bra rent kvalitativt en lärare är. Ur Att följa lärande - formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam "Hur ofta ska formativ bedömning göras? Dylan Wiliam "It's not wrong to be wrong or right to be right.

Next steps: getting ready for inquiry Although we are still adjusting to the routines in our literacy centers, we are ready to begin using the iPads in our content area instruction and inquiry. A little background: our faculty has both studied and been featured in a book/DVD series by Stephanie Harvey and Harvey "Smokey" Daniels entitled Comprehension and Collaboration: Inquiry Circles in Action. Inquiry-based learning has led to increased student choice and engagement, deep and meaningful questioning, and real-world advocacy and action. Our iPad grant proposal centered around incorporating the iPad into all the stages of student inquiry for our first and second graders, in addition to supporting their literacy development. Our first step will be to use multimedia to inspire student questioning and build background knowledge. Students will be using the app Simplenote to list the questions they have as they view the images and slide shows.

Utdrag ur Williams "Att coacha ett kollegie" allthingslearning A couple of weeks ago we started a “series” based on the work of those lovely chaps at the 21st Century Fluency Project – Lee Crockett, Ian Jukes and Andrew Churches very kindly gave me permission to use their new book Literacy is NOT Enough to create a number of “guest-posts” (now, if we could only get more writers to don their “creative commons” hats)! To date, I have done three posts: …and I promised that the forth would outline the “spirit” of the 5 Fluencies. Unable to edit down 6 chapters on my own, I got a “help me” message to Ian this morning… In less than an hour he had done this – Ian, you are “the man”! At the very heart of the 21st Century Fluency Project are the Five Fluencies. It’s important to note that these are not optional skills for our students, or for us. They must be cultivated by every teacher in every subject, and at every grade level. Solution Fluency Information Fluency Creativity Fluency Media Fluency Collaboration Fluency Global Digital Citizen Like this:

Related: