background preloader

Weather

Weather

Météo: vocabulaire Enlace permanente « José Mª Campo Francés » Météo Voici un exercice de vocabulaire sur la météo à partir d'un bulletin de la télévision française: regarde la vidéo, arrête-la quand il y a un sous-titre avec un mot qui manque, puis écris le mot. Tu veux voir la transcription? Por José Mª Campo en Francés el 27.02.06 con 2 comentarios météo, tiempo, vocabulaire 2 comentarios Weather - Continued: French Vocabulary Quelle température fait-il ? / Il fait combien ? What's the temperature? Il fait 40 degrés à l'ombre. It's 40 degrees in the shade. Il y a du soleil. Il y a une sacrée tempête. Il neige. Il gèle. La voiture a glissé sur le verglas.

Météo (avec PDF) Aujourd’hui, dans le nord de la France, il y a des orages. A Paris, il y a des nuages. Dans l’est de la France, il fait froid. Il fait 5 degrés et il y a aussi des nuages. Dans l’ouest de la France, en Bretagne, il pleut. Il y a des nuages, de la pluie et du vent. Dans le sud-ouest, il fait beau mais frais : 11 degrés. Les montagnes, maintenant : il fait beau sur le Massif Central. Je vous donne les températures pour les grandes villes : A Lille, ce matin, il fait 8 degrés et 10 cet après-midi.A Paris, 4 degrés ce matin et 9 cet après-midi.A Nice, 9 degrés ce matin et 14 cet après-midi.A Strasbourg, il fait seulement 2 ce matin et 6 cet après-midi.Et enfin, à Montpellier, 13 dans la matinée et 18 dans l’après-midi. 1. 2. 3. 4. ★ Voir les réponses. ★ Faire un exercice de prononciation. ★ Écouter un texte. ★ Télécharger le fichier mp3.

Quel temps fait-il? | Vikingaåttor Under vecka 10 kommer vi fortsätta arbeta med väderord. Ni ska presentera vädret i Frankrike. Som inledning övar vi på väderorden genom att försöka ta reda på vad det är för väder i olika fransktalande städer. Använd någon av dessa sidor som hjälp: Nästa steg är att förbereda din egen väderpresentation. Väderuttryck La météo 1 La météo 2 La météo 3 Et bien sur une chanson:

Franska åk 8: La météo Detta tema innefattar veckodagar, väderstreck, uttryck för väder, temperatur mm. Gloslistorna i Quizlet är: "Le temps qu'il fait" och "La météo" För att träna på vädret på FRANSKA ONLINE väljer du nr. 28 Sida för väder i Frankrike: www.meteofrance.com Mall för väderleksrapport Den textmall vi använder oss av finns att titta på här Uppgift att genomföra Egen väderleksrapport vilket är en uppgift i flera led:skriv och lämna in en egen text i Classroom, använd mallen. Tillvägagångssätt och examination av temat Vi börjar med uppbyggnad av ordförråd genom att träna mycket på Quizlet. Vi arbetar muntligt med att beskriva väder med hjälp av bilder, vi tränar på hörförståelse och läsförståelse kring temat Eleverna skriver sedan ner en egen påhittad väderleksrapport som jag kommenterar och ger feedback på formativt (google dokument) När den är klar gör de även en presentation i Google Slides som stämmer in på deras texter. Examination på temat: Extrauppgift i detta tema

Related: