background preloader

Matematika

Matematika
Related:  Matematika_JHK

OpenBoard, the best interactive whiteboard for schools and universities Free and open source Get OpenBoard now OpenBoard is an open source cross-platform teaching software for interactive whiteboard designed primarily for use in schools and universities. It can be used both with interactive whiteboards or in a dual-screen setup with a pen-tablet display and a beamer. Where is it from ? OpenBoard was originally forked from Open-Sankoré 2.0, which was itself based on Uniboard. Cross-platform Supported platforms are Windows (7+), macOS (10.9+) and Linux (tested on 16.04). Who is involved? Currently, OpenBoard is maintained by the Education Department (DIP) of the canton of Geneva, in Switzerland. A meeting was held in June 2016 between representatives from the universities of Lausanne, Neuchâtel, Fribourg and Geneva, the departments of Education from the cantons of Geneva and Jura as well as various institutions from the canton of Vaud (Switzerland) to together reflect on the desired evolution of OpenBoard. What's next ?

Studium Generale - Matematika Részletek Írta: Matek Szekció Utolsó frissítés: 2017. augusztus 05 Az alábbi néhány sorban arról olvashattok, mi is az a "Matek Szekció" A Studium Generale felvételi előkészítő tanfolyamain három tantárgyat oktatunk: matematikát, történelmet és közgazdaságtant. A tanításra jelentkezők szombatonként szemináriumi keretek között sajátíthatják el az érettségihez szükséges matematikai ismereteket. Akik az online oktatási formát választják, azoknak tíz emelt és tíz középszintű érettségi megoldására van lehetőségük. Az év során 3 próbaérettségit (PRÉ) is tartunk: decemberben, februárban, illetve a Tavaszi táborban. Felkészüléseteket a Szekció kiadványai is segítik, melyekről a “Matekos Kiadványok” menüpont alatt szerezhettek bővebb információkat. Amennyiben bármilyen további kérdés merül fel, bátran forduljatok e-mailben honlapkészítőnkhöz, vagy személyesen az SG-szobában (Fővám tér 8. 15. szoba) bárkihez! Sikeres felkészülést kívánok Mindenkinek a Matek Szekció nevében! Hulej Ákos

Morzsák | Interaktív gyakorló feladatok ‎Einstein's Riddle Logic Puzzle on the App Store (Klasszikus játék logikus gonolkodás fejlesztése) Real Einstein Challenge is a logic puzzle to challenge your brain. It is known as different names, such as Einsteins Riddle, Zebra Puzzle or Sherlock Holmes Puzzle. The game presents a logic problem that gives you several clues describing a scenario involving a number of people. Each person has a certain job, owns a certain pet, likes some kind of sport, among other attributes. Features:• Thousands of Riddles: over 3000 logic riddles, all free! Clues follow these lines:"The English wears the Baseball Cap. And your job in the Einstein Riddle is to fully determine the scenario using logical assumptions, such as knowing what drink the English likes, and what kind of hat the guy who owns a Fox wears. If you like pure logic problems, this game is for you: a true enigma game.

Érintő - elektronikus Matematikai Lapok LearningApps - interactive and multimedia learning blocks Studium Generale - Küldetésünk Részletek Írta: Nagy Vitéz Utolsó frissítés: 2016. november 22 A Studium Generale (SG) a Felvételeket Előkészítő Bizottság (FEB), illetve jogutódja, a Tehetségért Mozgalom (TM) tagszervezete. A FEB létrejöttének alapja az a '60-as években végzett felmérés, mely kimutatta, hogy a magyar felsőoktatásban a fizikai dolgozók gyermekeinek aránya folyamatosan csökken. Az arány további romlása elleni tettvágy teremtette meg a felsőoktatási intézmények oktatói és hallgatói közötti összefogást. A TM Budapesti Corvinus Egyetemi szervezőbizottságaként az SG a FEB-ben deklarált értékeket viszi tovább, egy olyan országos szervezet képében, melynek fő célja, hogy ingyenes szemináriumok és táborok szervezésével segítséget nyújtson a középiskolásoknak, leginkább a szociálisan rászorulóknak, a felsőoktatási intézményekbe való bekerülésben, a közép- és emelt szintű érettségi vizsgákon való sikeres szereplésben.

Szögfüggvények - Trigonometry, Unit circle, Szinusz Témák Trigonometry Unit circle Szinusz Koszinusz Tangents Leírás Take a tour of trigonometry using degrees or radians! Lehetséges tanulási célok Define trig functions for negative angles and angles greater than 90 degrees.Translate between multiple representations of trig functions: as sides of a right triangle inscribed in a unit circle, graph of the function vs. angle, and numerical values of the function.Deduce the sign (+, -, 0) of a trig function for any given angle without a calculator using the unit circle concept. Standards Alignment Common Core - Math Explain how the unit circle in the coordinate plane enables the extension of trigonometric functions to all real numbers, interpreted as radian measures of angles traversed counterclockwise around the unit circle. (+) Use the unit circle to explain symmetry (odd and even) and periodicity of trigonometric functions. Verzió 1.0.18

GEOMATECH Mind Mapping Software - Brainstorm Online az IKT portál 21. századi tanár - egy éve A legváratlanabb pillanatokban szalad bele az ember izgalmas ötletekbe. A minap egy értekezleten egy rajztanár kolléga - "csak úgy, a semmiből" - elmesélte, hogy például ő azt is csinálja, hogy a diákok készítsenek a telefonjukkal egy képet valamiről, amiről azt gondolják, hogy "szép". Az ötlet ennyi, én nyelvtanárként egy kiállítást, külön Facebook csoportot és rengeteg beszédet látok az egyszerű ötlet mellé, ami szerintem azért működik, mert a kép mellé esztétikai állásfoglallást is kér a gyerekektől, ami pedig alapértelmezetten beszélgetésre és vitára ösztönöz.

Related: