background preloader

Racó de les paraules (Rafal Vell)

Racó de les paraules (Rafal Vell)
Ara comparteix unes estratègies d'estimulació del llenguatge per a nins amb TEA, que encara no tenen llenguatge oral. La linea d'estimulació d'un llbre que m'encanta "Usted hace la diferencia para que su hijo pueda aprender" Estrategias para la adquisición del lenguaje en niños con autismo. Las siguientes sugerencias no son ejercicios aislados que deben trabajarse, sino ideas para modelar las interacciones comunicativas con el niño. Son, en concreto, estrategias a incorporar a la vida cotidiana. Estas estrategias funcionan mejor cuando se las usa en forma consistente, en diferentes contextos, y por parte de personas diferentes.

http://rafalvell-equipdesuport.blogspot.com/

Related:  Audición y lenguajesoPràcticum

Info SAACs Los sistemas aumentativos de comunicación tienen por objeto aumentar la capacidad de comunicación de las personas que presentan impedimentos para conseguir una comunicación verbal funcional. En los casos graves en los que no es posible la expresión verbal, estos sistemas la sustituirán siendo en este caso denominados sistemas alternativos de comunicación. Para Basil "La comunicación aumentativa y alternativa es un ámbito interdisciplinar que abarca un extenso conjunto de elaboraciones teóricas, sistemas de signos, ayudas técnicas y estrategias de intervención que se dirigen a sustituir y/o aumentar el habla". (Peña-Casanova,J., 1994, pág. 389).

Los medios audiovisuales en la educación Radio Desde que en 1901 se produjera la primera emisión entre América y Gran Bretaña por radio, las cosas han cambiado mucho. Nuestro aire está invadido por las ondas y las frecuencias están cada vez más saturadas. Telefonía móvil, radioteléfonos infantiles, emisiones vía satélite, ondas pesqueras, telecomunicaciones intercontinentales, televisión internacional, sistemas de búsqueda personalizados... son ya parte del universo cotidiano. El dia a dia a l'aula d'acollida de l'Institut Carles Vallbona, a Granollers Recuperem un article publicat anteriorment per celebrar la Diada de Sant Jordi: Sant Jordi, una de les dates més assenyalades de Catalunya. Per poder aprofundir en la llegenda i poder-la treballar amb tots els nois i noies, us deixem diferents recursos: - Uns apunts sobre la llegenda de Sant Jordi, extrets del llibre Sant Jordi, estendard d’Europa. - Uns dossiers elaborats des de l’INS Carles Vallbona, per al treball amb els alumnes. - Un recull de vídeos, contes, webquest i altres recursos complementaris.

Els jocs de l’energia - Institut Català d'Energia L'Anna té un company de feina molt calorós, que sempre posa l'aire condicionat a 21ºC. Però com que no vol passar fred a l'estiu, ella el posa a 26ºC quan ell es despista. Ajuda l'Anna a posar l'aire a 26ºC sense que el seu company t'enxampi. Tria un dels trencaclosques següents: El sol: l'energia solar fotovoltaica, Estalvi d'energia a la llar, El vent: l'energia eòlica, El sol: l'energia solar tèrmica, El transport, o La força de l'aigua: l'energia hidràulica. Les reserves d'energia són limitades. El megawatt és un watt que es pot estalviar.

Fitxes sobre animals (cat) Hem investigat els dragonets i hem après moltíssim Videos canadencs sense presència de llenguatge , per treballar la resolució de conflictes : Cançó de Anna Luccini. També ha posat l’ arrenjament perquè la pogueu cantar. Guia didàctica Webquest: Dins d'un còmic Aquesta webquest està pensada per a alumnes de Cicle Mitjà i Superior, sent a més, una bona eina pels alumnes de l'aula d'acollida que ja s'han iniciat (o s'estan iniciant) en el procés de lectura i escriptura. Tots els documents de suport estan fets ambel porgrama Open Office, si no el teniu el necessitareu per poder treballar, com que és programari lliure aquí us el podeu baixar. Aquestes són finalitats que han portat a elaborar -la. 1- La primera finalitat és aproximar els infants al món de la lectura a partir dels còmics. 2- La segona és familiaritzar-los amb la recerca d'informació, tant a través dels llibres com d'internet. 3- La tercera finalitat és dominar diversos programes informàtics com a eina per a l'aprenentatge. És important que els alumnes aprenguin a treballar en grup i per això es proposa el treball en grup a partir que cada membre tingui un rol diferent i unes responsabiliatts concretes. Per entendre millor què és això de la web2:

El bloc musical de l’escola » Pàgines educatives per nens/es Va néixer el 24 d’abril de 1891 a Sontzovka, petit poble ucranià, situat prop del riu Don i de la població Dnipropetrovsk. El seu pare era ingenier agrònom i la seva mare pianista. Ella el va iniciar al món de la música. Des de molt petit mostrava molt bones aptituds musicals: llegia i interpretava fàcilment partitures de Mozart i Beethoven i es divertia composant. jocs educatius Heus ací una sèrie de Webs d'interès. 2- (39) 3- (40) WEBS de jocs en línia- Llista general 1- Vocabulario Logopédico Aboral: Opuesto o distante de la boca. Absiteria: Ausencia de voz por histeria. Acalculia: Trastorno de variedad variable en el uso de los números y en la realización de las operaciones aritméticas elementales. Va desde la dificultad de leer y escribir números hasta la de contar y resolver problemas.

Ranking de Sonidos misteriosos 1. Sonidos Del Infierno Un grupo de geólogos que perforaron un agujero de unos 14,4 kilómetros de profundidad (cerca de 9 millas) en la corteza de la tierra, están diciendo que oyeron gritos humanos. Los gritos que parecían ser de condenados se escucharon en el agujero más profundo de la tierra. Los científicos creen... GUIA DIDÀCTICA En aquesta guia didàctica s'exposen els objectius, continguts i criteris d'avaluació de la WebQuest d'EL COMIC, dirigida a alumnes de Cicle Superior de primària (preferentment alumnes de 6è) en les àrees de llengua i educació visual i plàstica. ÀREA DE LLENGUAOBJECTIUS: - Practicar la lectura i la recerca d'informació utilitzant enciclopèdies i diccionaris de la xarxa. - Reconeixer la idea principal d' un text - Identificar elements lingüístics i no lingüístics que intervenen en els còmics. - Redactar textos de tipologia diversa (a partir d'un model o de manera lliure però ordenada)

Related: