background preloader

SWGfL Digital Literacy - Home

SWGfL Digital Literacy - Home
Related:  MIK (Medie- och informationskunnighet)Digital Citizenship & SafetyDigital Citizenship in Schools

”Det är väl bara att googla” – om informationskompetens Förra veckan publicerades studien ”Sök- och källkritik i grundskolan – en forskningsrapport” , en kvalitativ fallstudie om undervisning och bedömning av informationssökning och källkritik i Samhällskunskap och Svenska i årskurs nio. Studien är genomförd och skriven av Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap samt Hanna Carlsson, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap, båda verksamma vid Lunds universitet. I studien konstateras bl.a. att: Informationssökning som undervisningsinnehåll får stå tillbaka för källkritiken och som bedömningsunderlag är förmågan att söka information i det närmaste frånvarande.I skolans undervisning behövs en diskussion om vad som avses med informationssökning och källkritik, inklusive en diskussion kring källkritikens gränser. (Källa: IIS.se) Men källkritiken, då? Informationssökning som digital kompetens Progressionen Källor: Eleverna arbetar med av läraren utvald källa/text alternativt söker källa tillsammans. Sökteknik:

SWGfL Digital Literacy - Curriculum Overview This resource is no longer being updated and may not reflect current policy. Read about our new resource here. Return to the Top KEYFS / Key Stage 1Key Stage 2Key Stage 3Key Stage 4 / 5Download this page (PDF) Teaching Digital Citizenship with Picture Story Books *This post was first published on Matt Miller’s Ditch That Textbook blog. Living in the 21st Century where many students have access to 1:1 devices at school and even more devices at home, Digital Citizenship is a highly important topic our students need to understand. Curriculum’s world wide mandate the need to teach students about Digital Citizenship, yet many teachers find it quite daunting to teach their students these vital skills to ensure their safety in online spaces. Students need to be aware of the risks and dangers that exist online from an early age. My love for teaching through picture story books has allowed me to find a range of very supportive books to help teachers teach students about the key concepts of Digital Citizenship. The Fabulous Friend Machine by Nick BlandEducates students to not talk to strangers online. Popcorn is an extremely positive and friendly chicken. A range of short stories that incorporate Augmented Reality, via the Zapper app, to engage students.

Connecting Families A Toolkit for Schools and Educators For kids, digital life is real life. It's where they build friendships, take a stand on issues, and do so much more. Schools and educators with a commitment to digital citizenship can use this toolkit to find valuable tips and tools to share with families. Get started A Toolkit for Schools and Educators For kids, digital life is real life. Get started Digiträning: Fem tips för bättre sökningar på Google | Vetamix Google har blivit ett koncept när det gäller sökningar på nätet. Verbet att googla finns i Svenska Akademiens ordlista. Men att googla kan vara sin egen konstgren och en sak som det lönar sig att öva på. Google ordnar också egna sökkurser på nätet. Man kan testa sina sökningskunskaper också på sajten Agoogleaday. Om du trivs på nätet sparar du faktiskt en massa tid och besvär om du lär dig att använda Google möjligast effektivt. 1. Skärmdump från Google. Det är enkelt att söka med hjälp av snabbsökningsfunktionerna. Funktionerna kan variera lite enligt sökning, men normalt finns bland annat alternativen: Allt - alla resultat på sökordetBilder - bildsökning på sökordetVideor - videosökning på sökordetKartor - Google Maps-sökning på sökordetShopping - Länkar till affärer som erbjuder produkter på sökordet (främst amerikanska)Böcker - sökning bland böckerAppar - sökning i appaffärer (App Store, Google Play) 2. Ofta får man alldeles för många resultat. 3. 4. 5.

Digital Citizenship Resources for Family Engagement Media Balance & Well-Being English | Spanish | More Languages (Arabic, Chinese, Farsi, Korean, Russian, Tagalog, Urdu, Vietnamese) Privacy & Security English | Spanish | More Languages (Arabic, Chinese, Farsi, Korean, Russian, Tagalog, Urdu, Vietnamese) Digital Footprint & Identity English | Spanish | More Languages (Arabic, Chinese, Farsi, Korean, Russian, Tagalog, Urdu, Vietnamese) Relationships & Communication English | Spanish | More Languages (Arabic, Chinese, Farsi, Korean, Russian, Tagalog, Urdu, Vietnamese) Cyberbullying, Digital Drama, & Hate Speech English | Spanish | More Languages (Arabic, Chinese, Farsi, Korean, Russian, Tagalog, Urdu, Vietnamese) News & Media Literacy English | Spanish | More Languages (Arabic, Chinese, Farsi, Korean, Russian, Tagalog, Urdu, Vietnamese)

Ethical Participation in the Digital Environment Ethical participation in the digital environment The online world provides seemingly limitless access to information and media. Ethical participation requires knowledge of one’s rights and responsibilities as a digital citizen. This learning module will guide teachers through an exploration of these issues and give practical advice on the management and use of media so that they are empowered with the knowledge to be excellent role models to their students. Contributing Members: Heather Bailie Faux Paw the Techno Cat - iKeepSafe Faux Paw the Techno Cat Meet Faux Paw, an adventurous six-toed cat who loves technology. These fun books teach rules to promote the safe and healthy use of digital devices. Read or watch Faux Paw’s adventures using links below each book’s description. Faux Paw Cybersecurity Superstars – Activity Pages The cybersecurity industry is growing so quickly, there will be more jobs than people to fill them. Faux Paw Cybersecurity Superstars activity page packet consists of a coloring poster, secret code activity, discussion questions & word search page, and a supplemental singalong page. The activity pages reference the books/videos Faux Paw’s Adventures on the Internet, Faux Paw and the Dangerous Download, and Faux Paw and the Unfortunate Upload (available below). Download the Activity Pages PDF file Faux Paw and the Unfortunate Upload – Digital Ethics for Kids Click through the links below for downloadable PDF book, and narrated e-book: Faux Paw Adventures in the Internet

Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt för skolorna att börja arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten redan från 1 juli 2017. Läs mer på regeringens webbplats Grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan Läroplanen har förändrats i sin första och andra del, bland annat den del som heter ”Skolans uppdrag” och under rubriken ”Rektorns ansvar”. biologi fysik geografi historia idrott och hälsa kemi matematik religionskunskap samhällskunskap slöjd svenska svenska som andraspråk teknik Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Why K–12 Students Need to Be Taught to Guard Their Data Online A recent McAfee survey of 1,000 college students and recent graduates ages 18 to 25 revealed some startling statistics on how little this tech-savvy cohort knows about data security. As many as 80 percent of students surveyed said either they or a friend or family member had been affected by a cyberattack. Despite that, 43 percent said they believed that they wouldn’t ever be a victim of a cybercrime. The consequence? It seems schools haven’t taught students how — or why — to keep personal information safe. MORE FROM EDTECH: Check out how schools are training students to be the next batch of cybersecurity professionals. Why K–12 Students’ Data is Valuable to Cyberattackers Students are particularly vulnerable to data theft and breaches because they have “clean” data — unblemished credit reports and pristine Social Security numbers — that cybercriminals want to exploit. That’s why schools need to step up their cybersecurity curriculum. Data Security Starts with Simple but Essential Steps

10 Internet Safety Tips for Teachers And Schools -- Digital Citizenship And Cyber Safety There’s a growing emphasis placed on teaching students about digital citizenship. We know how important it is to guide our students to be safe, responsible, and productive online. But who is guiding the teachers? This post aims to give teachers and schools some quick tips about personal online conduct and also how to navigate internet safety in the classroom. Don’t have time to read the post? Digital Dilemmas For Teachers And Schools There are all sorts of digital dilemmas that internet users now face: Some are ongoing considerations — like how to create a positive digital footprint and think carefully about what you’re publishing online.Other digital dilemmas can develop over time — such as problematic gaming or internet use.Then there are more acute concerns that require action — examples include cyberbullying, sexting, and accessing inappropriate content. In years gone by, teachers might not have had much to do with what happens outside the classroom. Onto the tips! Outside of Australia?

Related: