background preloader

The Best online Custom Poster and Photo Collage Maker. Free Downloads!

The Best online Custom Poster and Photo Collage Maker. Free Downloads!
Related:  Arvutiõpetus

Learn Moana: Wayfinding with Code Grades 2+ | Blocks Minecraft Hour of Code Make Music with Scratch Grades 2-8 | Blocks, Scratch Gumball's Coding Adventure Grades 6-8 | Blocks, Scratch Vidcode: Code the News Grades 6+ | JavaScript Kodable (pre-readers welcome) Pre-reader - Grade 5 | Blocks | All modern browsers, iPad app Star Wars: Building a Galaxy with Code Grades 2+ | Blocks, JavaScript Adventure on the High Seas Code with Anna and Elsa Animate Your Name with Scratch CodeCombat Grades 2+ | JavaScript, Python, Lua, CoffeeScript Play Lab Box Island All ages | Blocks codeSpark Academy with The Foos Pre-reader - Grade 5 | Blocks Kano Pixel Hack Grades 2+ | JavaScript, Coffeescript Dragon Dash Grades 2-8 | Blocks Make it Fly with Scratch Analog Clock STEM Kit Grades 6+ | Blocks Vidcode: Bestie Greeting Card Grades 2+ | JavaScript Spritebox Coding Grades 2-8 | Blocks, Java, iOS/Swift Python Turtle Graphics Grades 6+ | Python Lightbot Write your first computer program Khan Academy: Drawing with Code ITCH Bouncing Ball (in Scratch)

Kasulikud veebivahendid ja veebipõhised õppematerjalid! Piltide ja videote jagamine | Päriselt ka või? Selleks, et endale ja teistele mitte suuri jamasid kaela tõmmata, mõtle enne oma piltide või videote üles laadimist järgnevale: 1. Mis on avalik, pole enam sinu. Kui sa paned endast internetti üles pildi või video, jääb see sinna igaveseks. 2. Pööra tähelepanu kõikidele kuuldavatele ja nähtavatele asjadele (isegi ka neile, mis on ainult taustal). 3. Kas sa tahad tulevikus tööd leida? 4. Kui laed üles videoid või pilte, millel on ka teisi inimesi, küsi neilt, kas nad on sellega nõus. 5. Jaga oma pilte ja videoid keskkondades, kus saad ise kontrollida, kes neid näeb (jagades neid näiteks ainult teatud grupi või sõpradega). Enne, kui sa isiklikke pilte või videoid üles laed, mõtle: 1. JahEi 2. 3. Kui vastasid kasvõi ühele küsimusele „Jah“, mõtle tõsiselt üle, kas see fail vajab tõesti üles laadimist.

piZap - free online photo editor - fun photo effects editor Photo Editor Free trial Limited time 30 day FREE trial then $3.99/month Start my free trial More Options: Not interested in PRO? Unlock this feature Log In via Facebook via Google via Twitter or Forgot your password? Don't have an account? Already registered? Enter your Username and we will send you an email with a link to reset your password. Sign In Scratch-kasutusjuhend ScratchEd An online community for educators using Scratch, with stories, discussions, and resources, such as the Scratch curriculum guide. Scratch Wiki The Scratch Wiki contains a wide variety of articles by Scratchers for Scratchers, including advanced topics and tutorials. Scratch 2 Offline Editor Download the Scratch 2 offline editor. Scratch 1.4 Download Links and information on the previous version of Scratch. Scratch Statistics Explore up-to-date statistics about the Scratch online community. Scratch and the Physical World Connect your Scratch projects to the physical world with MaKey MaKey, LEGO WeDo, or PicoBoard. Scratch Logo Access the Scratch logo and other media files.

Multimeedia ring abcya.com - animatsioon ABCya is the leader in free educational computer games and mobile apps for kids. The innovation of a grade school teacher, ABCya is an award-winning destination for elementary students that offers hundreds of fun, engaging learning activities. Millions of kids, parents, and teachers visit ABCya.com each month, playing over 1 billion games last year. Apple, The New York Times, USA Today, Parents Magazine and Scholastic, to name just a few, have featured ABCya’s popular educational games. ABCya’s award-winning Preschool computer games and apps are conceived and realized under the direction of a certified technology education teacher, and have been trusted by parents and teachers for ten years. Our educational games are easy to use and classroom friendly, with a focus on the alphabet, numbers, shapes, storybooks, art, music, holidays and much more!

13 - Word2010 - Kirjalike tööde vormindamine (HARJUTUS 10) Varem või hiljem tuleb teil koolis õppides kokkupuutuda mõne pikema kirjaliku tööga. Olgu selleks referaat, praktikaaruanne vms. Kõik kirjalikud tööd vastavad kirjalike tööde koostamise ja vormistamise juhendile, mille leiad www.hkhk.edu.ee kodulehelt. Kõike ridu me ükshaaval läbi ei vaata aga kui tekib mõni küsimus, mida ma ei ole maininud, siis leiad sellest juhendist kindlasti vastuseid. Selle peatükis vaatame mis on kirjalike tööde liigid, nende struktuuri ning vormindusnõudeid, mis peavad teie kirjalikes töödes kindlasti olema! NB! Kirjalike tööde liigid Meie levinumad kirjalike tööde liigid on: referaatpraktikaaruanneessee Referaat - see on kokkuvõtlik sisu lühiseletus õpetaja antud teemal (veebi)kirjanduse baasil. Praktikaaruanne - kirjutatakse pärast praktika sooritamist, mille eesmärk on praktikal tehtud tegevuse, oskuste ja saadud kogemuste kirjeldamine. Essee - on lühike kirjutis etteantud teemal. Kirjalike tööde struktuur Tiitelleht Lehe piirid Pealkirjad Teksti nõuded Dokumendi päis

Glitter Text Generator, Glitter Text Maker Instructions: 1. Enter Your Glitter Text in the Box marked "Text." 2. Choose your Font, Glitter Text Type and Effects. 3. FACEBOOK SHARE YOUR GLITTER TEXT! The Glitter Text Maker can also be used with other social networks, Blogs, Forums and Websites. Click COPY HTML CODE then Share it on Facebook. Other Suggested Categories... Graffiti Creator Cool Text Maker Crazy Text Maker

VEEBIKLASS - AVALEHT Coggle - mõistekaart Tänukirjad, kirjapaberid

Related: