background preloader

Re:flex » Nättidning för folkbildningens flexibla lärande

Re:flex » Nättidning för folkbildningens flexibla lärande

The Flipped Classroom - Så gör jag Innan jul pratade jag mer till eleverna på lektionerna än vad jag pratade med dem. Nu är det precis tvärt om. Den senaste månaden känns det som att jag har pratat mer med eleverna än vad jag gjorde under hela hösten. Man kan säga att jag har gått från att vara i centrum, längst fram i klassrummet, till att nu finnas bland eleverna. Den förhoppning jag hade när jag "flippade" mitt klassrum - att eleverna i större utsträckning skulle vara aktiva på lektionerna - har utan tvekan infriats. Så filmar jagTanken med The flipped classroom är att eleverna ska kunna ta del av lärarens teorigenomgångar innan lektionen så att de sedan kan använda och omsätta teorin i praktiken när läraren finns till hands. Bilden visar hur jag hänger upp mobiltelefonen när jag spelar in. Det gör att jag med mina händer kan visa små experiment och peka på flera detaljer samtidigt i det jag skriver. Filmen visar en genomgång i matematik. Filmen visar en genomgång i fysik. Vad är annorlunda? Vad tycker eleverna?

Startsida Digital delaktighet handlar om bildning Två samhällen Det är idag inte längre möjligt att tänka i termer av samhället å ena sidan och Internet å den andra. Att inte ha tillgång till Internet är allt oftare liktydigt med att inte kunna delta i viktiga samhällsaktiviteter. Digital delaktighet är därför inte främst en fråga om teknik eller om nödvändigheten av vissa bestämda verktygskunskaper. Det handlar istället om behovet av att alla uppnår den bildning som ger delaktighet i det nya samhälle som vi till stor del redan lever i. Senaste upplagan av Svenskarna och Internet, som kom i slutet av november, visar att omkring tjugo procent av de vuxna svenskarna saknar grundläggande datorkunskaper och de använder inte Internet. När denna problematik uppmärksammas har det hittills oftast handlat om att på olika sätt göra Internet fysiskt tillgängligt, dvs det behövs datorer och internetuppkopplingar. Inse vidden av förändringarna Vi kastade ovan fram tanken att vi idag lever i två samhällen. Delaktighet i vad? 1. 2. 3.

re:flexbloggen WebQuest.Org: Home Digidel 2013 - En kampanj för digital delaktighet i Sverige Pelle Snickars Digital delaktighet .SE tror att internet kan bidra positivt till såväl individers som samhällets utveckling. Alla människor i Sverige ska ha samma rätt och möjligheter att utnyttja internets tjänster. I allt högre grad krävs i dag grundläggande internetkunskaper exempelvis på arbetsmarknaden eller för att kunna ta del av samhällets service. De som av olika anledningar saknar nätkompetens riskerar att hamna utanför, vilket kan få konsekvenser såväl för demokratin som för samhällsekonomin. Nödvändigt för en fungerande demokrati Även i ett land som Sverige, där utvecklingen ligger långt framme, finns många människor som inte är digitalt delaktiga och som därmed ställs helt eller delvis utanför när samhällsnyttiga funktioner flyttar ut på internet. Hur började det? .SEs initiativ för en ökad digital delaktighet bedrevs ursprungligen som en egen satsning med ett antal delprojekt. Hearing, upprop och kampanj På .SE insåg vi att vi inte kan förändra situationen i Sverige till det bättre helt på egen hand.

PIM - Webbquest är ett sätt att skapa sammanhang och strukturera användandet av Internetresurser. Ordet webbquest i sig betyder egentligen bara nätutmaning, och skulle förstås kunna vara vad som helst som utspelar sig på Internet. Men webbquest används också som begrepp för en metod som utvecklats av Bernie Dodge och Tom March vid San Diego State University. I introduktionsfilmen såg du ett exempel på vad en webbquest kan vara. Den heter Göteborgsresan och är framtagen av Trafikkontoret i Göteborg. Du finner hela Göteborgsresan och ytterligare en webbquest som heter Luft att andas på www.trafikforlivet.se. En webbquest enligt Dodge och March är uppbyggd efter ett speciellt system och innehåller sex delar; Inledning, Uppgift, Process, Resurser, Utvärdering och Konklusion. I en webbquest försöker man skapa situationer där grupper av elever behöver information för att ta sig an ett problem och lösa en uppgift.

10 Internet Technologies Educators Should Be Informed About – 2011 Update These Technologies Are Changing Education. Are You Familiar With Them? It’s been nearly two and half years since the publication of the first “10 internet technologies that educators should be informed about” article on this site and given the fast paced evolution of technology it’s time for an update. The start of new school year is the perfect time to refresh this list! Below you will find updated information for 5 of the technologies from the original posting, and 5 new technologies that have earned their rightful place in the list (displacing 5 other types of tech, that while still worthy, are not quite as relevant today, IMHO). 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Another important education technology trend is the exploding use of mobile devices. Well, there you have it – ten technologies that teachers, administrators, and educational technologists should be keeping an eye on and considering for their schools and classrooms, if they aren’t already using them. About Kelly Walsh

Tre röster om Internetdagarna Vad missar Joakim Jardenberg absolut inte på årets upplaga av Internetdagarna? Hur tycker Patrik Fältström att Internetdagarna utvecklats genom åren? Och varför ser Annica Bergman till att vara på Stockholm Waterfront 21-23 november? Vi tog kontakt med tre riktiga Internetdagarna-veteraner som här tipsar om passen de inte missar i november. Vad missar Joakim Jardenberg absolut inte på årets upplaga av Internetdagarna? Joakim Jardenberg VD, Mindpark Varför brukar du gå på Internetdagarna? – Det är det tillfälle på året då alla mina Internetvärldar blandas. Vad ser du mest fram emot på årets program? – Jag är oerhört förväntansfull inför ”UD:s resa ut i sociala medier”. Dela med dig av ett minne från någon av de tidigare Internetdagarna: – Jag skulle kunna skriva en hel bok… Men något som tydligt definierar Internetdagarna för mig är förra årets politiska talare. Annica Bergman Chef för nätsäkerhets-avdelningen, PTS Vad ser du mest fram emot på årets program? Patrik Fältström

Utbildning på nätet Virtual learning environment A virtual learning environment (VLE), or learning platform, is an e-learning education system based on the web that models conventional in-person education by providing equivalent virtual access to classes, class content, tests, homework, grades, assessments, and other external resources such as academic or museum website links. It is also a social space where students and teacher can interact through threaded discussions or chat. It typically uses Web 2.0 tools for 2-way interaction, and includes a content management system. Virtual learning environments are the basic components of contemporary distance learning, but can also be integrated with a physical learning environment[1] which may be referred to as blended learning. Virtual learning can take place synchronously or asynchronously. In synchronous systems, participants meet in “real time”, and teachers conduct live classes in virtual classrooms. Major Components Of Virtual Learning Environment[edit] Similar terms[edit] Purpose[edit]

Samarbeta online Det fanns en tid, för inte alls så länge sedan, då Internet främst sågs som en arena för att söka information. För dem som var någorlunda slängda i teknik var det dessutom möjligt att publicera information. Så är det inte längre. Med sociala mediers framväxt har vi gått från ett informationssamhälle till ett interaktionssamhälle. Eller för att vara noga, så står vi kanske med en fot i varje del. Numera är det enkelt för var och en som vill att publicera, interagera och samarbeta på nätet. Precis som svampar är de förgängliga. Min ambition med den här webbplatsen är att visa på några av alla de samarbetsmöjligheter som finns tillgängliga just NU. Tre delar Webbplatsen är indelad i tre delar: Här och nu visar snabba enkla tjänster som inte kräver registrering eller inloggning. Systersajten Presentera online Den här webbplatsen har en systersajt: Presentera online där du kan lära dig en lång rad enkla tekniker för att presentera material online. Sidan och jag

Related:  Flexibelt lärande