background preloader

Re:flex » Nättidning för folkbildningens flexibla lärande

Re:flex » Nättidning för folkbildningens flexibla lärande
Missa inte Elisabet Norin testar MOOC – del 2 Elisabet Norin fortsätter att berätta om sina upplevelser av att gå en MOOC, en av de nya öppna onlinekurserna som tar in obegränsat antal deltagare och som sköts helt och hållet via nätet. Detta är den andra texten av tre. [ läs mer ] re:published – Att grupparbeta flexibelt

http://www.reflex.folkbildning.net/

The Flipped Classroom - Så gör jag Innan jul pratade jag mer till eleverna på lektionerna än vad jag pratade med dem. Nu är det precis tvärt om. Den senaste månaden känns det som att jag har pratat mer med eleverna än vad jag gjorde under hela hösten. Man kan säga att jag har gått från att vara i centrum, längst fram i klassrummet, till att nu finnas bland eleverna. Den förhoppning jag hade när jag "flippade" mitt klassrum - att eleverna i större utsträckning skulle vara aktiva på lektionerna - har utan tvekan infriats.

10 Internet Technologies Educators Should Be Informed About – 2011 Update These Technologies Are Changing Education. Are You Familiar With Them? It’s been nearly two and half years since the publication of the first “10 internet technologies that educators should be informed about” article on this site and given the fast paced evolution of technology it’s time for an update. The start of new school year is the perfect time to refresh this list! Digital delaktighet handlar om bildning Två samhällen Det är idag inte längre möjligt att tänka i termer av samhället å ena sidan och Internet å den andra. Att inte ha tillgång till Internet är allt oftare liktydigt med att inte kunna delta i viktiga samhällsaktiviteter. Digital delaktighet är därför inte främst en fråga om teknik eller om nödvändigheten av vissa bestämda verktygskunskaper. Det handlar istället om behovet av att alla uppnår den bildning som ger delaktighet i det nya samhälle som vi till stor del redan lever i. Senaste upplagan av Svenskarna och Internet, som kom i slutet av november, visar att omkring tjugo procent av de vuxna svenskarna saknar grundläggande datorkunskaper och de använder inte Internet.

Folkuniversitetet - kurser, utbildningar och skolor. - Folkuniversitetet PIM - Webbquest är ett sätt att skapa sammanhang och strukturera användandet av Internetresurser. Ordet webbquest i sig betyder egentligen bara nätutmaning, och skulle förstås kunna vara vad som helst som utspelar sig på Internet. Men webbquest används också som begrepp för en metod som utvecklats av Bernie Dodge och Tom March vid San Diego State University. I introduktionsfilmen såg du ett exempel på vad en webbquest kan vara. Den heter Göteborgsresan och är framtagen av Trafikkontoret i Göteborg. Du finner hela Göteborgsresan och ytterligare en webbquest som heter Luft att andas på www.trafikforlivet.se.

Samarbeta online Det fanns en tid, för inte alls så länge sedan, då Internet främst sågs som en arena för att söka information. För dem som var någorlunda slängda i teknik var det dessutom möjligt att publicera information. Så är det inte längre. Med sociala mediers framväxt har vi gått från ett informationssamhälle till ett interaktionssamhälle. Eller för att vara noga, så står vi kanske med en fot i varje del. Tre röster om Internetdagarna Vad missar Joakim Jardenberg absolut inte på årets upplaga av Internetdagarna? Hur tycker Patrik Fältström att Internetdagarna utvecklats genom åren? Och varför ser Annica Bergman till att vara på Stockholm Waterfront 21-23 november? Vi tog kontakt med tre riktiga Internetdagarna-veteraner som här tipsar om passen de inte missar i november. Vad missar Joakim Jardenberg absolut inte på årets upplaga av Internetdagarna?

Virtual learning environment A virtual learning environment (VLE), or learning platform, is an e-learning education system based on the web that models conventional in-person education by providing equivalent virtual access to classes, class content, tests, homework, grades, assessments, and other external resources such as academic or museum website links. It is also a social space where students and teacher can interact through threaded discussions or chat. It typically uses Web 2.0 tools for 2-way interaction, and includes a content management system. Virtual learning environments are the basic components of contemporary distance learning, but can also be integrated with a physical learning environment[1] which may be referred to as blended learning. Virtual learning can take place synchronously or asynchronously. In synchronous systems, participants meet in “real time”, and teachers conduct live classes in virtual classrooms.

Flexibelt lärande Flexibelt lärande är ett begrepp inom pedagogiken som innebär att undervisningen tar hänsyn utifrån den individuelle elevens förutsättningar. Vad som gör utbildningen flexibel i praktiken kan variera något. Flexibla inslag kan vara tex att de studerande i stor utsträckning bestämmer tid och plats för sina studier, så kallat rullande intag. Distansundervisning är även det vanligt förekommande. Lärplattform Lärplattform, utbildningsplattform, LMS (eng. learning management system) eller VLE (eng. virtual learning environment) är en webbaserad kursmiljö ursprungligen avsedd för nätbaserade distanskurser, men som idag i allt högre grad även används som komplement till traditionell undervisning, för e-lärande och flexibelt lärande. En lärplattform eller ett LMS kan beskrivas som ett virtuellt klassrum där kursdeltagare och lärare för en specifik kurs kan kommunicera säkert med varandra, och utbyta lösenordsskyddade dokument. Lärplattformen hanterar kursuppföljning och kursadministration, exempelvis resultatlistor, automaträttade prov, digitalt kursinnehåll i exempelvis text- och videoformat och inlämningskorgar för redovisningsuppgifter.

Omvärldsbloggen » En dator åt varje elev Samhällsutvecklingen och det framväxande digitala medielandskapet är på god väg att ändra villkor och förutsättningar för kunskap och lärande i hela världen. Genom att utnyttja teknikens möjligheter, hitta nya arbetssätt och skapa nya roller för lärare och elever, kan undervisning och lärande fördjupas och förbättras. Detta har UR tagit fasta på när man utvecklat det webbaserade studiematerialet Didaktikens verktyg: Om att lära och undervisa multimodalt för svenska lärare och lärarstuderande. - De nya läroplanerna, den nya lärarutbildningen och kommuners satsningar på varsin dator och en bättre integration av it i undervisningen är ytterligare skäl till att vi gör den här satsningen, berättar Maria Nordmark, konceptutvecklare på UR. Men det är inte meningen att lärare enbart ska ”surfa runt” på egen hand.

Creative Commons Creative Commons logoptyp Creative Commons är en ideell organisation som utvecklat Creative Commons copyleft-licenser, ganska lika GFDL. Organisationen startades 2001 av den amerikanske juridikprofessorn Lawrence Lessig tillsammans med Hal Abelson och Eric Eldred och med stöd från Center for the Public Domain. Idag leds Creative Commons av Catherine Casserly som tog över efter Joi Ito.[1] Historia[redigera | redigera wikitext]

Web 2.0 Ett tagmoln av ord relaterade till Web 2.0. Web 2.0, eller försvenskat webb 2.0, är ett samlingsbegrepp som myntades av Tim O'Reilly inför O'Reilly Medias konferens i oktober 2004 för nästa generation av webbtjänster och affärsmodeller på webben[1]. Gemensamt för Web 2.0 är att användarna ska ha stora möjligheter till interaktivitet och samarbete. Enligt O'Reilly ska en webbplats uppfylla fyra villkor för att få kallas Web 2.0: Användaren ska själv kunna vara med och bidra till sajtens innehåll, se användarskapat innehåll.Användaren ska kunna ha kontroll över sin information.Designen ska vara fyllig, interaktiv och användbar.Användandet av AJAX-teknologi.

Personlig lärmiljö Ett relativt nytt begrepp inom utbildning är personliga lärmiljöer (Personal Learning Environment, PLE). Man bygger sin egen lärmiljö på nätet med de verktyg som redan finns öppna för alla (bl.a. sociala medier). Det här ses av många som ett komplement, eller till och med en ersättare till dagens lärplattformar. De som använder olika tjänster och verktyg på internet regelbundet skapar sig ofta sin egen personliga lärmiljö för att samla in, organisera och bearbeta information. Här är en artikel som beskriver vad en personlig lärmiljö ska kunna klara av (artikeln är på engelska).

Related: