background preloader

Institut d'Estudis Catalans - Diec2

https://dlc.iec.cat/

Related:  Recursos Eductatius

Technological Singularity The technological singularity is the hypothesis that accelerating progress in technologies will cause a runaway effect wherein artificial intelligence will exceed human intellectual capacity and control, thus radically changing civilization in an event called the singularity.[1] Because the capabilities of such an intelligence may be impossible for a human to comprehend, the technological singularity is an occurrence beyond which events may become unpredictable, unfavorable, or even unfathomable.[2] The first use of the term "singularity" in this context was by mathematician John von Neumann. Proponents of the singularity typically postulate an "intelligence explosion",[5][6] where superintelligences design successive generations of increasingly powerful minds, that might occur very quickly and might not stop until the agent's cognitive abilities greatly surpass that of any human. Basic concepts Superintelligence

Català-Basc diccionari, Glosbe Benvinguts al diccionari català - basc. Si us plau, escriviu la paraula o frase que voleu comprovar en el quadre de text a l'esquerra. afegir la traducció Postcard Creator The Postcard Creator helps students learn to identify all the typical parts of a postcard, and then generate their own postcard messages by typing information into templates. Students fill in the address, details on the postcard's artwork, and the postcard message. The finished postcard can then be previewed, edited, and printed. After printing their texts, students can illustrate the front of their postcards in a variety of ways, including drawing a picture, creating a collage of images, or printing and pasting clipart in place. The tool is easy to use, made even easier with the Postcard Planning Sheet, a printable PDF students can use to draft and revise their work before creating and printing their final postcards on the computer. See a completed sample Postcard based on Where the Wild Things Are for details on what a student's work might look like.

Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain En aquests moments els 16 fitxers s'estan revisant i digitalitzant electrònicament per tal que tothom tingui la possibilitat de consultar-los en xarxa. Per ara i de manera força provisional es donen a conèixer, encara que incompletes, les lletres A-Z, la bibliografia corresponent, les datacions dels texts, etc. La feina d'edició s'hauria pogut simplificar prescindint de les cèdules procedents de les obres que més tard foren publicades amb tota garantia i de les quals ja es posseeixen despullaments. Per exemple, es podrien eliminar les fitxes procedents del Tirant lo Blanch, de les cròniques de Desclot i Jaume I, obres de Ramon Llull i Bernat Metge i més encara. Per al Curial e Güelfa, per posar un exemple, Faraudo va disposar només de l'edició d'Antoni Rubió i Lluch (1902), malgrat que després han aparegut les dues bones edicions curades per Ramon Miquel i Planas, d'una banda, i per Ramon Aramon i Serra de l'altra.

Moore's law Moore's law is the observation that, over the history of computing hardware, the number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years. The law is named after Intel co-founder Gordon E. Moore, who described the trend in his 1965 paper.[1][2][3] His prediction has proven to be accurate, in part because the law is now used in the semiconductor industry to guide long-term planning and to set targets for research and development.[4] The capabilities of many digital electronic devices are strongly linked to Moore's law: processing speed, memory capacity, sensors and even the number and size of pixels in digital cameras.[5] All of these are improving at roughly exponential rates as well. This exponential improvement has dramatically enhanced the impact of digital electronics in nearly every segment of the world economy.[6] Moore's law describes a driving force of technological and social change in the late 20th and early 21st centuries.[7][8] History[edit]

Enciclopèdia.cat Una Solución Gratuita para tus problemas con los PDF 20 libros clásicos de la literatura española En este post os reseño 20 libros clásicos fundamentales de la historia de la literatura española que no deben faltar en vuestras bibliotecas personales. Cantar de Mio Cid Cantar de Mío Cid Anónimo Poema épico, se trata del texto más representativo del arte de los juglares españoles de la edad media. El poema fue escrito por primera vez en 1110, inmediatamente después de sucedidos los hechos a los que se refiere. El poema, dividido en tres partes o cantares, narra el injusto destierro y las aventuras del Cid, Rodrigo Díaz de Vivar.

Free delivery worldwide on all books from The Book Depository Quiz Revolution - Most Popular Quiz Maker, Make a Quiz or Survey, Create a Fast Quiz or Survey Cursos de Llengua Catalana - - Universitat de les Illes Balears Horari d'atenció telefònica de 9 a 11 hores, de dilluns a divendres. Per matricular-vos a un nivell heu de poder acreditar la suficiència del nivell immediatament inferior; en cas contrari, la matrícula no us serà admesa o, si ja heu pagat, us serà anul·lada i haureu de presentar una instància perquè se us en torni l'import. Llavors, per formalitzar la inscripció cal: 1. Informar-vos telefònicament si hi ha places (al 971 17 30 15) o al correu carles.canals@uib.cat. Institute for Ethics and Emerging Technologies

Diccionari de llengua catalana. Molt bo by josepmont93 Apr 23

Diccionari de llengua catalana (recomenat pel Vicenç) by esteranton Apr 15

Related:  CatalàDiccionarisLlenguaDiccionarisPLE TÒFOL