background preloader

Skogen i Skolan

Skogen i Skolan
Related:  allmänt/socialtBiologi

Ta emot nyanlända i förskoleklass och åk 1-2 Jag tänkte skriva lite grann om vad vad som kan vara lämpligt att tänka på när man tar emot de allra yngsta nyanlända eleverna i klassen. Alltså det som man själv som klasslärare kan göra, oavsett om eleven har tillgång till studiehandledning, modersmålsundervisning, andraspråksundervisning utanför klassen eller specialpedagogiskt stöd. Prata språkutvecklande Det är viktigt att ”tvinga” eleverna till ett aktivt lyssnande. Vi bör inte prata inte avskalat och förenklat, utan benämna saker och företeelser, så som förskollärare ofta jobbar medvetet med talspråket. Gruppsamtal som bygger på frågor. Använd bilder Visuell stöttning kan vara att använda bilder eller föremål på olika sätt för att konkretisera eller hjälpa eleven att förstå och/eller minnas. Före läsningen kan eleverna få bilder som visar viktiga ord eller centrala begrepp i texten. Efter läsningen av en saga kan du låta dem jobba parvis med kopierade bilder från boken och lägga dem i kronologisk ordning. P.s.

Utbildning Klimatmanifestationen Earth Hour äger rum lördagen den 19 mars kl 20:30. Då engagerar sig Sverige och världen för att uppmärksamma klimatfrågan. Varje år deltar hundratals svenska skolor, från förskola till gymnasium, i Earth Hour. Nu är det möjligt att anmäla sin förskola/skola: anmälan En ny handledning om mat finns nu tillgänglig. Gå till matsidan Vi presenterar nu en utvärdering med reflexioner om Vår stad 2030. Vår stad 2030 handlar om att lära sig mer om social och ekologisk hållbarhet i en stad. Till rapporten

NatureGate På NatureGate hittar du intressant information om hundratals arter i vår natur, illustrerade med ett urval av fotografier som tagits av toppfotografer. Man kan bläddra och söka bland arterna på många olika sätt, till exempel utgående från det svenska eller vetenskapliga namnet, släktet eller familjen. För helt obekanta arter är våra unika identifieringsverktyg till stor hjälp. Med hjälp av dem är det snabbt lätt och roligt att bestämma arter. Pröva fast med det samma – välj ut en artgrupp och börja artbestämma blomväxter, träd och buskar, fjärilar eller fiskar! Vår nättjänst har många olika slags innehåll, förutom identifieringsverktygen hittar du t.ex. fågeläten. Mångsidig information om naturen på olika språk NatureGate fungerar huvudsakligen på åtta olika språk. Vi gör också en nättidning på finska där du hittar aktuella nyheter om naturen, längre artiklar och intervjuer och information om våra evenemang.

?image_id=children-going-to-school-around-the-world-24 To the delight (or dismay) of millions, the school season is beginning in many countries throughout the world. But it’s important not to forget that, in some parts of the world, school can be a hard-won luxury. Many children throughout the world have to take the most incredible and unimaginable routes in order to receive the education that some of us may take for granted. This list we collected will show you just how determined some children can be when it comes to getting an education. According to UNESCO, progress in connecting children to schools has slowed down over the past five years. The solution might seem easy: build roads and bridges, buy buses and hire a driver. (h/t: amusingplanet) 5-Hour Journey Into The Mountains On A 1ft Wide Path To Probably The Most Remote School In The World, Gulu, China Thanks for sharing! 3x per week 30,000,000+ monthly readers Error sending email Image credits: Sipa Press Image credits: Imaginachina/Rex Features Image credits: Timothy Allen

Dinosaurier Plateosaurus hade korta och muskulösa framben, och på framfoten hade den tre kloförsedda fingrar som användes till försvar och när den åt. Fullvuxna individer var mellan fem och tio meter långa och kunde väga upp till 1000 kilo. Plateosaurus är en dinosaurie i gruppen prosauropoder, som var föregångare till de stora långhalsade dinosaurierna, sauropoderna. De levde i Asien och Europa, skelett har hittats i Tyskland och den kan ha funnits i Sverige. Coelophysis Coelophysis är den första kända rovdinosaurien. Coelophysis hade lång smalt huvud med stora, framåtvända ögon som gav ett bra stereoseende.

Tema F-6 - Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik Att barn/elever ska få möjlighet att upptäcka och få förståelse för och kunskap om naturen poängteras i både Kursplanen för biologi för grundskolan och i Läroplanen för förskolan. I Mål för förskolan nämns bland annat att förskolan ska sträva efter att varje barn: • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor,natur och samhälle påverkar varandra, • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur…, • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap, I den inledande texten till Kursplanen för biologi för grundskolan står det bland annat undervisningen ska ”syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen”.

Ljudnivåer - visualisera samtalstonen Sidan du försöker nå kräver att du är medlem i Lektionsbanken. Logga in Du åtar dig ingenting och det kostar inget. Bli medlem i Lektionsbanken inneh.html (Bilder ur Nordens Flora) Alfabetiskt index Alfabetiskt index

Related: