background preloader

Herodotus

Herodotus
Place in history[edit] Herodotus announced the size and scope of his work at the beginning of his Researches or Histories: Ἡροδότου Ἁλικαρνησσέος ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε, ὡς μήτε τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, μήτε ἔργα μεγάλα τε καὶ θωμαστά, τὰ μὲν Ἕλλησι, τὰ δὲ βαρβάροισι ἀποδεχθέντα, ἀκλεᾶ γένηται, τὰ τε ἄλλα καὶ δι' ἣν αἰτίην ἐπολέμησαν ἀλλήλοισι.[2] Herodotus of Halicarnassus, his Researches are here set down to preserve the memory of the past by putting on record the astonishing achievements of both the Greeks and the Barbarians; and more particularly, to show how they came into conflict.[3] His record of the achievements of others was an achievement in itself, though the extent of it has been debated. His place in history and his significance may be understood according to the traditions within which he worked. His work is the earliest Greek prose to have survived intact. Homer was another inspirational source.[16] Life[edit] The statue of Herodotus in Bodrum Related:  Wikipedia AAntiquity & MoreMythos

University of Chicago The University of Chicago (U of C, UChicago, or simply Chicago) is a private research university in Chicago, Illinois, United States. The university consists of the College of the University of Chicago, various graduate programs and interdisciplinary committees organized into four divisions, six professional schools, and a school of continuing education. The university enrolls approximately 5,000 students in the College and about 15,000 students overall. The University of Chicago is consistently ranked among the world's top 10 universities.[6][7][8] The university tied with Stanford University for 5th place in the 2014 U.S. News & World Report "Best National Universities Rankings".[9] The University of Chicago is affiliated with 89 Nobel Laureates (including 10 current faculty),[15] 49 Rhodes Scholars[16] and 9 Fields Medalists.[17] It was founded by the American Baptist Education Society with a donation from oil magnate and philanthropist John D. History[edit] Founding–1910s[edit]

ETUDES ARCHEOLOGIQUES Archaeologists uncover evidence of large ancient shipyard near Rome University of Southampton Source - CGI of shipyard building - Graphic simulation by Archaeological Computing Research Group, Southampton University of Southampton and British School at Rome (BSR) archaeologists, leading an international excavation of Portus – the ancient port of Rome, believe they have discovered a large Roman shipyard. The team, working with the Italian Archaeological Superintendancy of Rome, has uncovered the remains of a massive building close to the distinctive hexagonal basin or ‘harbour’, at the centre of the port complex. University of Southampton Professor and Portus Project Director, Simon Keay comments, “At first we thought this large rectangular building was used as a warehouse, but our latest excavation has uncovered evidence that there may have been another, earlier use, connected to the building and maintenance of ships.

Roman mythology Roman mythology is the body of traditional stories pertaining to ancient Rome's legendary origins and religious system, as represented in the literature and visual arts of the Romans. "Roman mythology" may also refer to the modern study of these representations, and to the subject matter as represented in the literature and art of other cultures in any period. The Romans usually treated their traditional narratives as historical, even when these have miraculous or supernatural elements. The stories are often concerned with politics and morality, and how an individual's personal integrity relates to his or her responsibility to the community or Roman state. Heroism is an important theme. When the stories illuminate Roman religious practices, they are more concerned with ritual, augury, and institutions than with theology or cosmogony.[1] The nature of Roman myth[edit] Founding myths[edit] Other myths[edit] Mucius Scaevola in the Presence of Lars Porsenna (early 1640s) by Matthias Stom

Herodotus I am bound to tell what I am told, but not in every case to believe it. Herodotus of Halicarnassus (Greek: Ἡρόδοτος, Hēródotos) (c. 484 BC – c. 425 BC) was a historian, known for his writings on the conflict between Greece and Persia, as well as the descriptions he wrote of different places and people he met on his travels. Force has no place where there is need of skill. I know that human happiness never remains long in the same place.Book 1, Ch.5Men trust their ears less than their eyes.Book 1, Ch. 8In peace sons bury fathers, but in war fathers bury sons.Variant translation: In peace, children inter their parents; war violates the order of nature and causes parents to inter their children.Book 1, Ch. 87It was a kind of Cadmean victory. Book 1, Ch. 166, refering to a victory where both sides suffer extreme losses. Misattributed[edit] Call no man happy till he dies.. External links[edit] Wikisource has original works written by or about:

Know Nothing The most prominent leaders were ex-President Millard Fillmore (the party's presidential nominee in 1856), Massachusetts Congressman Nathaniel P. Banks,[1] and former congressman Lewis C. Levin. History[edit] Nativists were active in New York politics as early as 1843, under the banner of the American Republican Party. Some historians have attempted to argue that the "Native American" party had no continuity with the Know-Nothings because in the 1850s those party names were briefly used for rival tickets in elections.[4] However for contemporary politicians the two factions were practically the same movement. Name[edit] The origin of the "Know Nothing" term was in the semi-secret organization of the party. Underlying issues[edit] The immigration of large numbers of Irish and German Catholics to the United States in the period between 1830 and 1860 made religious differences between Catholics and Protestants a political issue. Rise[edit] A historian of the Know Nothing party concluded:

Mesopotamian Astronomy - Babylonian and Persian History Ever since man first looked up at the stars and asked the question, “Are we Alone?” the history of astronomy has shaped the course of human society, connecting science with the inbuilt human spirituality and sense of wonder at the unimaginable vastness of the cosmos. Now seen as the domain of loveable eccentrics, such as Patrick Moore, the late, great Carl Sagan, and Brian May, it is easy to forget how the science of astronomy has pervaded nearly every aspect of human history, and oversaw the rise and fall of great civilizations. The History of Astronomy - Shaping Human History Many notable events in history were shaped by conjunctions of stars and astronomic events, such as the star (supernova) that guided the Magi to Bethlehem. People tend to judge astrology by the poorly written, generic horoscopes in newspapers and internet sites but, back in the time of the ancients, it was a genuine proto-science. Ancient Astronomy and the Sumerians, the Foundation of Civilization Suggest changes

Livy Life[edit] Titus Livius probably went to Rome in the 30s BC, and it is likely that he spent a large amount of time in the city after this, although it may not have been his primary home. During his time in Rome, he was never a senator nor held any other governmental position. His elementary mistakes in military matters show that he was never a soldier. However, he was educated in philosophy and rhetoric. It seems that Livy had the financial resources and means to live an independent life. Livy was known to give recitations to small audiences, but he was not heard of to engage in declamation, which was a common pastime. Perhaps Livy’s most famous work was his history of Rome. Titus Livius is said to have died in the year AD 17 (three years after the death of the emperor Augustus) in his home city of Patavium. Works[edit] Reception[edit] In Roman Empire[edit] I am said to have praised Brutus and Cassius, whose careers many have described and no one mentioned without eulogy. Later[edit]

Call no man happy before his death, for by how Vincent van Gogh Vincent Willem van Gogh (Dutch: [ˈvɪnsɛnt ˈʋɪləm vɑn ˈɣɔx] ( );[note 1] 30 March 1853 – 29 July 1890) was a Post-Impressionist painter of Dutch origin whose work—notable for its rough beauty, emotional honesty, and bold color—had a far-reaching influence on 20th-century art. After years of painful anxiety and frequent bouts of mental illness,[1][2] he died aged 37 from a gunshot wound, generally accepted to be self-inflicted (although no gun was ever found).[3][note 2] Letters Vincent c. 1873 aged 19. Although many are undated, art historians have generally been able to put them in chronological order. Biography Early life Vincent c. 1866, approx. age 13 As a child, Vincent was serious, silent, and thoughtful. The house "Holme Court" in Isleworth, where Van Gogh stayed in 1876 [23][24] Van Gogh returned to England for unpaid work as a supply teacher in a small boarding school overlooking the harbor in Ramsgate, where he made sketches of the view. Etten, Drenthe and The Hague Emerging artist

6 People Who Secretly Ruled The World Hey, remember that Dick Cheney guy? You know, the shadowy old man lurking behind George W. Bush and tugging on the strings that jerkily moved Bush's limbs? He still turns up on Fox News sometimes? Well, it turns out that history is full of those guys, the power behind the power whose names don't come up in history class, but who were happy to change history from the shadows. #6. The Figurehead: Alexander the Great was, well, great (there was very little tendency towards sarcastic monikers in ancient times). The Woman Behind the Scenes He was also a momma's boy. Beautiful, powerful and heavily involved in a snake-worshiping cult of Dionysus, Olympias is regularly depicted as sleeping with snakes. When questions came up about Alexander's claim to the throne, she claimed that the god Zeus himself impregnated her under an oak tree, a legitimate claim to any damn throne Alex could point a finger at. When her husband, Phillip, took a new wife and divorced Olympias, she had him assassinated. #5.

Greek mythology Greek mythology is explicitly embodied in a large collection of narratives, and implicitly in Greek representational arts, such as vase-paintings and votive gifts. Greek myth attempts to explain the origins of the world, and details the lives and adventures of a wide variety of gods, goddesses, heroes, heroines, and mythological creatures. These accounts initially were disseminated in an oral-poetic tradition; today the Greek myths are known primarily from Greek literature. Archaeological findings provide a principal source of detail about Greek mythology, with gods and heroes featured prominently in the decoration of many artifacts. Sources Literary sources The poetry of the Hellenistic and Roman ages was primarily composed as a literary rather than cultic exercise. Finally, a number of Byzantine Greek writers provide important details of myth, much derived from earlier now lost Greek works. Archaeological sources Survey of mythic history Origins of the world and the gods

The Internets

Related: