background preloader

Herodotus

Herodotus
Place in history[edit] Herodotus announced the size and scope of his work at the beginning of his Researches or Histories: Ἡροδότου Ἁλικαρνησσέος ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε, ὡς μήτε τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, μήτε ἔργα μεγάλα τε καὶ θωμαστά, τὰ μὲν Ἕλλησι, τὰ δὲ βαρβάροισι ἀποδεχθέντα, ἀκλεᾶ γένηται, τὰ τε ἄλλα καὶ δι' ἣν αἰτίην ἐπολέμησαν ἀλλήλοισι.[2] Herodotus of Halicarnassus, his Researches are here set down to preserve the memory of the past by putting on record the astonishing achievements of both the Greeks and the Barbarians; and more particularly, to show how they came into conflict.[3] His record of the achievements of others was an achievement in itself, though the extent of it has been debated. His place in history and his significance may be understood according to the traditions within which he worked. His work is the earliest Greek prose to have survived intact. Homer was another inspirational source.[16] Life[edit] The statue of Herodotus in Bodrum

http://en.wikipedia.org/wiki/Herodotus

Related:  Antiquity & MoreWikipedia AMythos

ETUDES ARCHEOLOGIQUES Archaeologists uncover evidence of large ancient shipyard near Rome University of Southampton Source - CGI of shipyard building - Graphic simulation by Archaeological Computing Research Group, Southampton University of Southampton and British School at Rome (BSR) archaeologists, leading an international excavation of Portus – the ancient port of Rome, believe they have discovered a large Roman shipyard. The team, working with the Italian Archaeological Superintendancy of Rome, has uncovered the remains of a massive building close to the distinctive hexagonal basin or ‘harbour’, at the centre of the port complex.

University of Chicago The University of Chicago (U of C, UChicago, or simply Chicago) is a private research university in Chicago, Illinois, United States. The university consists of the College of the University of Chicago, various graduate programs and interdisciplinary committees organized into four divisions, six professional schools, and a school of continuing education. The university enrolls approximately 5,000 students in the College and about 15,000 students overall. The University of Chicago is consistently ranked among the world's top 10 universities.[6][7][8] The university tied with Stanford University for 5th place in the 2014 U.S.

Roman mythology Roman mythology is the body of traditional stories pertaining to ancient Rome's legendary origins and religious system, as represented in the literature and visual arts of the Romans. "Roman mythology" may also refer to the modern study of these representations, and to the subject matter as represented in the literature and art of other cultures in any period. The Romans usually treated their traditional narratives as historical, even when these have miraculous or supernatural elements. The stories are often concerned with politics and morality, and how an individual's personal integrity relates to his or her responsibility to the community or Roman state. Heroism is an important theme. Mesopotamian Astronomy - Babylonian and Persian History Ever since man first looked up at the stars and asked the question, “Are we Alone?” the history of astronomy has shaped the course of human society, connecting science with the inbuilt human spirituality and sense of wonder at the unimaginable vastness of the cosmos. Now seen as the domain of loveable eccentrics, such as Patrick Moore, the late, great Carl Sagan, and Brian May, it is easy to forget how the science of astronomy has pervaded nearly every aspect of human history, and oversaw the rise and fall of great civilizations.

Know Nothing The most prominent leaders were ex-President Millard Fillmore (the party's presidential nominee in 1856), Massachusetts Congressman Nathaniel P. Banks,[1] and former congressman Lewis C. Levin. History[edit] Nativists were active in New York politics as early as 1843, under the banner of the American Republican Party. The movement quickly spread to other states, using that name or the Native American Party or some variant. Livy Life[edit] Titus Livius probably went to Rome in the 30s BC, and it is likely that he spent a large amount of time in the city after this, although it may not have been his primary home. During his time in Rome, he was never a senator nor held any other governmental position. His elementary mistakes in military matters show that he was never a soldier. However, he was educated in philosophy and rhetoric.

6 People Who Secretly Ruled The World Hey, remember that Dick Cheney guy? You know, the shadowy old man lurking behind George W. Bush and tugging on the strings that jerkily moved Bush's limbs? He still turns up on Fox News sometimes? Vincent van Gogh Vincent Willem van Gogh (Dutch: [ˈvɪnsɛnt ˈʋɪləm vɑn ˈɣɔx] ( );[note 1] 30 March 1853 – 29 July 1890) was a Post-Impressionist painter of Dutch origin whose work—notable for its rough beauty, emotional honesty, and bold color—had a far-reaching influence on 20th-century art. After years of painful anxiety and frequent bouts of mental illness,[1][2] he died aged 37 from a gunshot wound, generally accepted to be self-inflicted (although no gun was ever found).[3][note 2] Letters

Greek mythology Greek mythology is explicitly embodied in a large collection of narratives, and implicitly in Greek representational arts, such as vase-paintings and votive gifts. Greek myth attempts to explain the origins of the world, and details the lives and adventures of a wide variety of gods, goddesses, heroes, heroines, and mythological creatures. These accounts initially were disseminated in an oral-poetic tradition; today the Greek myths are known primarily from Greek literature. Archaeological findings provide a principal source of detail about Greek mythology, with gods and heroes featured prominently in the decoration of many artifacts. Geometric designs on pottery of the eighth century BC depict scenes from the Trojan cycle as well as the adventures of Heracles. Sources

Clues to Lost Prehistoric Code Discovered in Mesopotamia Researchers studying clay balls from Mesopotamia have discovered clues to a lost code that was used for record-keeping about 200 years before writing was invented. The clay balls may represent the world's "very first data storage system," at least the first that scientists know of, said Christopher Woods, a professor at the University of Chicago's Oriental Institute, in a lecture at Toronto's Royal Ontario Museum, where he presented initial findings. The balls, often called "envelopes" by researchers, were sealed and contain tokens in a variety of geometric shapes — the balls varying from golf ball-size to baseball-size. Only about 150 intact examples survive worldwide today. [See Photos of the Clay Balls & Lost Code]

Bard College at Simon's Rock Bard College at Simon's Rock, more commonly known as Simon's Rock (see below), is a residential four-year liberal arts college located in Great Barrington, Massachusetts, USA. Simon's Rock is an "early college", designed for students to enroll immediately after completing the tenth or eleventh grade, rather than after graduating from high school. The college's founder, Elizabeth Blodgett Hall, had formerly been a private girls' school headmistress at Concord Academy. She concluded from her experience, and that of her colleagues, that for many students the latter two years of high school are wasted on repetitious and overly constrained work. Many young students, she thought, are ready to pursue college-level academic work some time before the usual system asks it of them. Simon's Rock is the only accredited four-year early college to date and still the singular college or university to take this approach with all of its students.

Ovid Ovid is traditionally ranked alongside Virgil and Horace, his older contemporaries, as one of the three canonic poets of Latin literature. He was the first major Roman poet to begin his career during the reign of Augustus,[3] and the Imperial scholar Quintilian considered him the last of the Latin love elegists.[4] He enjoyed enormous popularity, but in one of the mysteries of literary history he was sent by Augustus into exile in a remote province on the Black Sea, where he remained until his death. Ovid himself attributes his exile to carmen et error, "a poem and a mistake", but his discretion in discussing the causes has resulted in much speculation among scholars. Life[edit] Ovid talks more about his own life than most other Roman poets.

Related: