background preloader

Convo-cards.pdf

Convo-cards.pdf
Related:  speaking

discussion-game.pdf Internet TESL Journal (For ESL/EFL Teachers) All Things Topics - Home Speak English, English Lesson, English Words & Learn English at EnglishSpeak.com English - Exercises, Quizzes, Tests Quiz Maker Charles Kelly Quiz Maker Kristina L. Pfaff-Harris Quiz Maker Easy Test Maker Quiz Maker Quiz Buddy Quiz Maker Quiz Star Quiz Maker Attotron Quiz Makers Linguistic Funland Quiz Makers Hot Potatoes Quiz Makers self-grading / David K. Jordan Quiz Makers self-grading / Webwinder Quiz Makers allthetests Quiz Makers lexically.net CREATE ... ... Audio & Video RealProducer ... an Online Course ... a Webpage

Get to know someone – Conversation.se – Dialoger på engelska Dialog 1 Person 1: – Hi, I am [name 1]. What is your name? Person 2: – Hello, my name is [name 2]. Where are you from? Person 1: – I´m from [country]. Person 2: – I am from [country]. Person 1: – It`s nice to meet you, [name 2]. Person 2: – Yes, it`s nice to meet you too. Dialog 2 Person 1: – [name 2], How old are you? Person 2: – I´m [age] years old. Person 1: – I am [age] years old. Person 2: – I like to [activity] and what do you like to do? Person 1: – I like to [activity]. Dialog 3 Person 1: – Mom, this is my friend [name] Mom: – Hi [name], How are you? Person 2: – I´m good, and you? Mom: – I´m fine. Person 2: – I´m from Sweden. Mom: – That´s nice. Person 2: – Yes, it was nice to meet you too! Ladda ner PDF

Speed Chatting – pratigt, roligt och lärorikt. | Hanna Fjeld Nu tänker jag bjuda på ett lektionsupplägg som eleverna gillar och som brukar vara mycket lyckat. Det handlar om speed chatting. Ja, det låter nästan som speed dating och det är nästan vad det är. Jag möblerar salen så att det blir ett eller två långbord beroende på hur salen ser ut och hur många elever det är i klassen. Eleverna sitter vid bordet och bildar par med den som sitter mittemot. Jag brukar introducera den här samtalsövningen i år 7, då får eleverna titta på bilder som jag satt ihop i ett bildspel och diskutera det de ser och associerar till. Övningen går att variera på flera olika sätt: prata om ord, påståenden, korta filmklipp, låta eleverna sitta i grupper eller att prata under längre tid. Min uppfattning är att eleverna verkligen gillar att prata engelska, men att de ganska ofta tycker att det är pinsamt att göra det i klassrummet. /Hanna

The Teacher's Corner - Lesson Plans, Worksheets and Activities Engage Now - Student Interactions - teacher heath Do you hear your students say things like: "No! That's Wrong!" "What are you talking about?" "Stop being so bossy!" Students Learn MORE when they discover new ideas from each other. I created 4 posters to hang on the wall, model, practice and constantly refer to during lessons. PROBLEM 1: Students weren't LISTENING to each other: First and foremost, I created a list of things that I wanted to 'see and hear' my kids doing that showed they were LISTENING to each other. PROBLEM 2: Students weren't STATING their thoughts clearly: Then, I created a list of idea 'stems' that would encourage students to use evidence to back up claims - this way, other students can see why a student made a claim. PROBLEM 3: Students were ARGUING and DISAGREEING: I created a list of 'respectful' ways to disagree. PROBLEM 4: Students weren't ASKING EACH OTHER FOR CLARITY: This was so weird to me. Here's a Music Video that shows each of the 4 topics in the posters:

BBC Learning English | Pronunciation Tips

Related: