background preloader

Listening

Listening
Welcome to EnglishClub Listening, to help you learn the skill of listening in English. Listening is the first of the four language skills, which are: 1. Listening 2. Speaking 3. Reading 4. What Is Listening? How to Hear English Everywhere How can you hear English when you're not in an English-speaking country? Dictation Do you want to improve your English listening skills? Listen to English by Radio Listen to English online with programmes from stations like the BBC or Voice of America. Listen to the News Listen to our weekly digest of the news in English. Listen to Poetry in English Some classic pieces of poetry and other texts for you to listen to and read. Podcasts You can listen online or download these readings, many of which come with transcript and wordchecker to explain vocabulary. Improve your listening with MyEC! MyEnglishClub features thousands of videos and songs for English learners. This Week in History Listen to a new story every Monday. English Listening Links Words that Rhyme (YL) Related:  brauliogaucho

Learning English - Home Easy English news, short news, English story, reading skills for you Newsreel Easy Nyheter från hela den engelskspråkiga världen, presenterade på lätt engelska. Rubriker: Skolflickor i Nigeria kidnappade. En astronaut vill ha bättre mat i rymden. Tvillingarna Ann och Elizabeth separerades, träffas igen efter 78 år. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac.

autoenglish.org BBC Learning English | Prononciation Conseils Listen to English - learn English! - The podcast website for people learning English Recension av Phrasal Verbs Machine - Kan verbpartiklar vara roliga att lära sig? Användningsområden Att lära sig verbpartiklar tycker jag påminner lite om att lära sig propositioner eftersom dessa är svåra att lära sig på ett nytt språk för att de ofta inte följer ett speciellt mönster. Exempel på verbpartiklar på svenska är ”titta på” och ”se efter” med betoningen på det sista ordet. I ”Phrasal Verbs Machine” lär man sig verbpartiklarnas fraser med hjälp av korta animerade filmer. Anledningen till att appen kallas maskin är för att den liknar en gammaldags verkstadsmaskin. Appen har ett visningsläge. Appen har också ett träningsläge där det omvända sker. Det är inte alltid lätt att visa något utan tal eller skrift men jag tycker att animationerna är förvånansvärt bra och lättförståeliga. Funktioner Undervisningens syfte En Kunskaper i engel­ska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. En Utveckla en allsidig kommuni­kativ förmåga.

Learn English With Songs - Learn English Through Songs and Videos Present Simple & Present Progressive: présent simple et présent progressif ou continu Notes Notez le 's' à la troisième personne du singulier du 'Present Simple'.Avant d'ajouter -ing, il faut doubler la consonne finale si les deux conditions suivantes sont remplies: le verbe se termine par une seule voyelle suivie d'une seule consonne,la dernière syllabe est accentuée, ou il n'y a qu'une syllabe. Pour savoir si la syllabe est accentuée, il faut consulter un dictionnaire. Emploi Present Progressive Le Present Progressive (ou Present Continuous) s'emploie pour parler de: ce qui se passe maintenant: I'm reading a page on the Internet at the moment. Present Simple Le Present Simple s'emploie pour parler de: ce qui est toujours vrai: The sun rises in the east. Le Present Simple est aussi employé pour les verbes d'état, c'est-à-dire les verbes qui font référence à un état mental, émotionnel, etc. Il est à noter pourtant que certains de ces verbes peuvent avoir une signification autre que celle qu'ils ont lorsqu'ils sont considérés comme des verbes d'état. Pratique

Hörförståelse med strategier som hjälp | Min undervisning Vi arbetar med hörförsteålse i min språkvalsgrupp, de elever som inte läser något språk, och programmet vi utgår från är News Reel Easy från UR. Programmet är ett par minuter långt och finns också i en svårare variant här. Eftersom jag har elever som inte når målen i engelska och många främst behöver träna på att lyssna så arbetar jag med strategier för att ge dem verktyg för att lyssna aktivt. Som ni ser är det samma upplägg med strategier som vid läsning och det ger dem en röd tråd av att strategier är tillämpbara vid många olika uppgifter. Vi gör så här: Förutspå: 1. 2. Reda ut oklarheter 3. 4. Ställer frågor och sammanfatta: 5. 6. 7.

Related: