background preloader

Hjärnforskare vill att skolan tänker om

Hjärnforskare vill att skolan tänker om
Det viktigaste att ta till sig är att hjärnan är formbar.Torkel Klingberg. Kunskapen om hjärnan och lärandet exploderar just nu. Torkel Klingberg,professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, hoppas att en ny vetenskap ska utvecklas genom att smälta samman kunskap från neurovetenskap, psykologi, pedagogik och informationsteknologi. De stora vinnarna skulle vara framtidens skolbarn. Och därmed hela samhället. – Jag vill se en ökad förståelse för var individuella skillnader kommer ifrån, och hur olika problem hänger ihop: Hur arbetsminnet ser ut, mekanismer bakom läsförståelse, varför det kan vara svårt med matematik och vad dyslexi och dyskalkyli kan bero på. Genom det forskningsprojekt som Torkel Klingberg och kollegorna på Karolinska institutet bedriver i Nynäshamn sedan 2007 har han lärt sig mycket om svenska skolelevers utveckling. Torkel Klingberg skiljer ut fem teman som kan leda till en ny syn på barns utveckling och inlärning: 1. 2. 3. 4. 5. ”Formbarhet”. Profil: Related:  Skoldebatt

Gove's Real Legacy - A British Education Reform Movement | Ty Goddard The heat may go out of the sales of the Michael Gove pin cushions and those who wore their 'enemies of promise' badges may have cheered. But, more important than the highs and lows of a political career - is that the most enduring legacy of Michael Gove's tenure, has been the creation of a grassroots British education reform movement, that will continue for many years to come. With a restless ambition for success, this cross party movement, led by educators and leaders across all sectors, is set to grow and expand and has the potential to eclipse the US education reform movement that has stalled due to battles with unions and political and legislative stalemate. We worked closely with the then education secretary, Michael Gove, and his team on the first Education Reform Summit, held the week before his departure and was his last keynote speech. As many have said, this is not a win or lose for Gove. An education elite will not power future Britain, and Gove understood that.

Blossing - bloggande skolforskare Den lärande hjärnan Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet och en ledande forskare i barns mentala utveckling. I Den lärande hjärnan ger Klingberg en populärvetenskaplig översikt av forskningsläget, med viss tonvikt på inlärningssvårigheter och hjärnskador. Forskarna har numera ganska god inblick i vilka delar av hjärnan som aktiveras vid inlärning, och hur de utvecklas under ungdomen. Till exempel kan man visa att belöningssystemen i hjärnan mognar tidigare än de delar som styr bedömning och värdering, vilket förklarar varför tonåringar ofta tar risker för att få snabba belöningskickar. Forskarna börjar också kunna koppla vissa gener till inlärningssvårigheter, även om sambanden är mycket komplexa. Klingberg går alltså igenom hur hjärnans minne är uppbyggt, och kopplar den kunskapen till dyslexi, dyskalkyli och andra inlärningssvårigheter. Att avlasta barnets arbetsminne, genom tydliga instruktioner och ostörd miljö. Bäst vore förstås att förbättra arbetsminnet.

Ur lag är specialläraren | samtider Specialpedagogexamen och speciallärarexamen har snarlika beskrivningar och det är inte meningen att det bara ska vara några enstaka arbetsuppgifter som skiljer två examina åt, säger Jana Hejzlar, utredare på Högskolverket. Citatet är hämtat ur en artikel i Lärarnas Tidning som följer upp Högskoleverkets utredning om specialpedagoger. Specialpedagoger? För hur var det? Jan Björklund kritiserar avskaffandet av specialläraren. På den tiden hette det OBS-klasser och de leddes av speciallärare. Nu blir det komplicerat. Nej, det kan man inte. Vi börjar skönja ännu ett av de nya skolreformernas Moment 22. Specialpedagoger inriktas mer mot individuella utredningar av behov, lärarhandledning och frågor gällande speciella läromedel. Summering: Jan Björklund gör en politisk höna av att han har återinfört de speciallärare ”som socialdemokraterna avskaffade”. Bered er på trubbel Dubbel trubbel

En bok, en författare: Torkel Klingberg "Den lärande hjärnan" av Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap, tar upp hur inlärningen kan påverkas av gener, stress, fysisk aktivitet och relationer. Allt lärande sker i hjärnan, och nyckeln till barns utveckling finns i hur hjärnan formas. Men hur går vi från kunskap om nervceller till undervisning i klassrummet? Vad beror svårigheter som dyslexi, dyskalkyli och bristande koncentrationsförmåga på? Hur ska vi kunna ge våra barns hjärnor de bästa förutsättningarna att utvecklas? Intervjuare: Thord Eriksson. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. The latest learning technology can raise standards of education for everyone Technology makes life better. It allows people from across the globe to collaborate as if seated around the same table, has allowed 3D printing to become a reality and makes it possible to master Guitar Hero from the comfort, and privacy, of our living rooms. As technology changes the world around us, it is also transforming education. Technology at its best can empower teachers and students, raise standards and improve outcomes for those who learn. While we have seen youth unemployment dropping to its lowest level for five years, it is still too high. Better still, evidence shows that the biggest impact of technology in education is on those who need it most. Encouragingly, innovation in digital education continues at pace. It’s not just outside of the classroom that technology can make a difference. Through embracing technology, students - whether sat in a classroom or on the sofa - can benefit from a bespoke education tailored to their personal strengths and weaknesses.

Torkel Klingberg Torkel Klingberg född 1967 i Göteborg, är en svensk läkare och professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet. Torkel Klingbergs forskning har uppmärksammats inom forskarvärlden och i internationell media, bland annat i Scientific American och New Scientist. Han har tagit emot utmärkelser från International Neuropsychological Association, utsetts till en av Framtidens Forskningsledare av Stiftelsen Strategisk Forskning och innehar en akademiforskartjänst vid Kungliga Vetenskapsakademien. Han fick års 2011 Göran Gustafsson pris i medicin ”för sin uppmärksammade forskning kring neuronal plasticitet, som visar att träning kan påverka arbetsminnets kapacitet”. Han har tillsammans med olika programmerare utvecklat programvara för träning av strokepatienter och barn. Han är också författare till två böcker. Bibliografi[redigera | redigera wikitext] 2007 - Den översvämmade hjärnan, facklitteratur2011 - Den lärande hjärnan, facklitteratur Källor[redigera | redigera wikitext]

Vilseledande debatt om skolans problem - Göteborgs-Posten Politikerna uppträder som om de kunde ge utbildning utan läxor och prov och som om speciallärare och färre elever per klass magiskt kunde öka kunskaperna utan att man behöver ställa krav på elever och familjer. Så är det naturligtvis inte, skriver professor Inger Enkvist. Det verkar som om politikerna inte vågar säga att det är elevernas och föräldrarnas ansvar att dra nytta av den utbildning som Sverige tillhandahåller gratis, årskurs efter årskurs. Det är helt orimligt att familjerna kan anklaga skolan för att inte ha gett nog stöd och hjälp utan att först kunna bevisa att eleverna gjort sitt bästa, skriver debattören. Bild: KATARZYNA KORZA / TT Vid ett seminarium i Lund den 13 maj om forskningens samhällsansvar talade Bo Rothstein, professor i statsvetenskap i Göteborg, om en inriktning inom ämnet statsvetenskap som understryker att demokrati är något mer än att medborgarna får rösta vart tredje eller vart fjärde år. Fel fokus Obehaglig uppgift Leker en låtsaslek Inger Enkvist

Så vill hjärnforskaren Torkel Klingberg förändra skolan Han vill att forskningen om hjärnans utveckling under barndomen ska användas i klassrummet. Därför är han med och bygger den unga forskningsdisciplinen kognitiv neurovetenskap. Möt forskaren Torkel Klingberg. Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet, Stockholm Brain Institute.Foto: Ulla Montan Torkel Klingbergs forskningsgenombrott handlar om att arbetsminnet kan förbättras genom träning. Sakta men säkert har detta nu börjat nå utanför forskarvärlden, och Torkel Klingberg har själv varit aktiv i det arbetet. Skolporten möter Torkel Klingberg på Klingberglab, vid Stockholm Brain Institute och han är mycket glad. År 2007 startade hans forskargrupp de första mätningarna i det så kallade Nynäshamnsprojektet, även kallat Brainchild. – Vad jag känner till har inget så omfattande gjorts i Sverige tidigare. Torkel Klingberg har skrivit flera uppskattade populärvetenskapliga böcker utifrån studierna. Blir du insläppt i skolans värld? – Absolut.

Related: