background preloader

Ladda ner Lilla Viralgranskaren – lärarhandledning i källkritik

Ladda ner Lilla Viralgranskaren – lärarhandledning i källkritik

internetkunskap.se Digitala verktygslådan: Netikett Det finns många frågor att ta ställning till och fundera över när man ska ut på internet idag. Internet ger oss tillgång till ett oändligt antal intressanta, spännande och inspirerande tjänster och sidor. Det är en naturlig del av ungdomars vardag idag. Lika glädjefyllt och spännande som nätet kan vara - lika skrämmande och hemskt kan det bli. När du är ute på nätet utsätter du dig för vissa risker som du genom att vara försiktig och använda dig av sunt förnuft kan skydda dig mot. En viktig del av hur vi är på internet och hur vi delar med men också använder oss av internet är bilder. Skolverket Om upphovsrättslagen Flickr Creative commons Webbstjärnan presenterar kort om Creative commons Kort sammanfattning om vad som gäller kring bilder Ta gärna en titt på hur Flocabularly lär ut om mobbning och social och emotionell inlärning här: Frågor att arbeta med: Slutligen: - Fundera på vilka digitala fotspår du lämnar efter dig?

Inspirerande gratismaterial 2 Läs och förstå faktatexter Inspirerade av aktuell forskning har vi sammanställt minilektioner som passar före, under och efter läsning av faktatexter. Du finner dem i broschyren Läs och förstå faktatexter. Använder du PULS fungerar alla tipsen utmärkt. Elevmaterial och lärarinstruktioner som hör till skriver du ut gratis nedan. Kopieringsunderlag Före läsningLedtrådar och bevisLedtrådar och bevis, till dig som lärareNya ord och begreppVÖL: Vad vet jag, och vad vill jag veta? Under läsningStäll egna frågor, åk 1-3Ställ egna frågor, åk 4-6Se mönsterTänka högt-protokoll Efter läsningProtokoll VÖL: Vad har jag lärt mig? Hämta alla ovanstående kopieringsunderlag! Alla dokument är i pdf-format. Fler litteraturtips om läsförståelse Konsten att läsa faktatexter Att undervisa i läsförståelse Läs också artikeln ”Att läsa och förstå faktatexter” av Ingvar Lundberg .

Hur kan man arbeta med källkritik på ett elevnära och konkret sätt? Källkritik blir allt viktigare ju mer vi växer med användare i de sociala medierna. En sanning kan snabbt få en massa delningar och likes utan att man ens har reflekterat över om det är sant. Någon man litar på har delat en nyhet och man delar den snabbt vidare utan att ens ha tittat på den själv. Så fungerar medierna idag och med likes-jagare är det lätt att man inte ens reflekterar över budskapet utan bara ser antal retweets eller likes som ett symbolvärde för innehållet. Viralgranskaren och källkritikens dag den 13 mars Jag läste att Viralgranskaren har anordnat en källkritikens dag tillsammans med flera aktörer den 13 mars. Viralgranskaren är ett projekt som startade av tidningen Metro för tre år sedan och syftet är att medvetandegöra oss på falska nyheter. Vill du använda dig av de granskade artiklarna finns de från 2016 samlade i länken. Fejkade sidor På UR Skola finns en serie som heter där vi får följa Viralgranskarna och hur de jobbar med källkritik. Guider i filmformat

ArkivCentrum Örebro län Vett och etikett på nätet Publicerad: 12 februari 2013 Tema: Pressetik, Värdegrund Bakgrund: I Sverige har vi etiska regler, riktlinjer för vad man får och inte får skriva (publicera), för tidningar (liksom för radio och tv). När journalister skriver om någon så måste de bland annat ta hänsyn till att publiciteten kan kränka ”privatlivets helgd”. Journalister ska även noga överväga namn- och bildpublicering av berörda personer. De ska heller inte utan orsak framhäva personens kön, sexuella läggning, politiska åsikt, etniska ursprung, nationalitet etcetera. Det här är regler som säkerställer att journalister inte kränker andra med sina texter. Förre Barn- och elevombudet (BEO) Lars Arrhenius och tidigare generalsekreteraren i BRIS Göran Harnesk skrev tillsammans en debattartikel där de tydligt uttryckte att lagstiftningen är entydig och att ”det är förbjudet att kränka, trakassera och diskriminera andra människor. Övning 1: Pressetiska regler 1. 2. 3. Dessutom måste journalister: 4. Övning 2: Etik i nätvardagen 1.

Så arbetar vi med källkritik på lågstadiet Källkritik i praktikenUnder hösten har vi varit en redaktion som har arbetat med att intervjua, genomföra undersökningar och göra reklam. Vi har arbetat med att själva vara källor. Vi har funderat på det där med killar och tjejer i media – hur de presenteras och kommer till tals. Vi har granskat källor och kommit på oss själva med att vara kritiska till i stort sett allt. Bra! Vi gjorde även ett klassiskt nyhetsprogram, med allt från nyheter om brand på skolan, till reportage om när Uno Svenningsson plötsligt klev in genom klassrumsdörren, till sportreportage, bokprat och väder. Några elever hade tidigare vid lunchen pratat med sportkommentatorsröster och vi nappade på det. Var det här bara en kul grej? Vi har arbetat en hel del utifrån en lärarhandleding som jag har gjort för årskurs 3-6. Redan i årskurs ett kollade vi upp hur det där med böcker och film fungerar. Vilka delar i läroplanen har vi arbetat med när det gäller ovanstående moment? Lgr11, Svenska, Centralt innehåll åk. 1-3:

Syna bluffen steg för steg: såhär läser du vetenskapliga artiklar! - Martina Johansson ”Vad har du för källor på det?” ”Vad har du för belägg för det där?” Måste man alltid ha en vetenskaplig källa? Räcker det inte med egna idéer eller personliga erfarenheter? Som science editor vill jag säga att det väger mycket tyngre för mig, ibland måste jag skratta rakt ut när jag sitter och editerar. Det här inlägget har önskats av många som vill lära sig hitta vetenskapliga källor, hur man får tag i hela artiklarna och vad man ska tänka på när man läser. (bild överst) Alla dina resultat kommer att vara vetenskapliga artiklar. Jag sökte på ”Simvastatin adverse effects” Simvastatin är en kolesterolsänkande medicin och jag vill läsa vetenskapliga artiklar om dess negativa effekter. Vad är första träffen här… ohh en artikel som citerats 8248 gånger det måste vara en viktig och bra artikel! Artikeln är från The Lancet vilket är en tidsskrift med högt anseende. Är innehållet kongruent med vad du redan vet? På The Lancets hemsida finns fler ledtrådar… Vad är Zocor?

Utbilda dina elever | MIK-rummet Varför är det så lätt att uttrycka hat på nätet? Hur kan vi se igenom propaganda? Vilka metoder används för att påverka oss? Den digitala utbildningen för elever belyser en mängd frågor som kan uppstå i det nya medielandskapet. Innehåll och diskussionsfrågor är anpassade för elever på högstadiet och gymnasiet. Utbildningen kan göras under ett enda fortbildningstillfälle (tidsåtgång ca två timmar). Utbildningen innehåller följande avsnitt: Introduktion till MIK Film: Vad vi behöver veta och kunna i vår medievardag? Här hittar du ett lärarmaterial med tjugo övningar för klassrummet som kan användas för att följa upp och fördjupa de frågor och diskussioner som kommit upp efter den digitala utbildningen för elever.

Jag <3 internet – mellanstadiet - Barn, unga och medier Med "Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online" får eleverna möta och diskutera en rad spännande, men komplexa frågor som de kanske redan måste hantera i sin nätvardag. Materialet innehåller en lärarhandledning med ett kopieringsunderlag samt elevmaterial. Det finns i två versioner: en för mellanstadiet och en för högstadiet/gymnasiet. Båda behandlar en rad komplexa frågor som många unga måste hantera i sin nätvardag som t.ex.: Hur är man en bra kompis på nätet? "Jag <3 internet" har tagits fram av Statens medieråd i samarbete med Barnombudsmannen, Datainspektionen, Konsumentverket/Konsument Europa, Mediekompass, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Polisen, Post- och Telestyrelsen, Skolverket (Kolla källan), och Surfa Lugnt.

Related: