background preloader

Ladda ner Lilla Viralgranskaren – lärarhandledning i källkritik

Ladda ner Lilla Viralgranskaren – lärarhandledning i källkritik

http://www.metro.se/artikel/ladda-ner-lilla-viralgranskaren-l%C3%A4rarhandledning-i-k%C3%A4llkritik

Related:  KällkritikSkolaKällkritikDigitala verktygmiakempe

Utbilda dina elever Varför är det så lätt att uttrycka hat på nätet? Hur kan vi se igenom propaganda? Vilka metoder används för att påverka oss? Den digitala utbildningen för elever belyser en mängd frågor som kan uppstå i det nya medielandskapet. Innehåll och diskussionsfrågor är anpassade för elever på högstadiet och gymnasiet. Utbildningen kan göras under ett enda fortbildningstillfälle (tidsåtgång ca två timmar). Mina ord, dina ord: Adjektiv – Kooperativt Lärande Strukturen Mina ord, dina ord är väldigt bra för att träna på olika ordklasser. Efter att ha pratat om vad ett adjektiv var, beskrivit olika bilder och skrivit personbeskrivningar gjorde vi denna struktur med adjektiv. Eleverna fick först i en EPA fundera ut några adjektiv. Om MIK för mig - elever - Barn, unga och medier > Gå till den digitala utbildningen MIK för mig Så här fungerar MIK för mig - elever Utbildningen kan göras under ett enda fortbildningstillfälle (tidsåtgång ca två timmar).Avsnitten kan även göras fristående, vid olika tillfällen. Övningar för klassrummet Här hittar du ett lärarmaterial med tjugo övningar för klassrummet som kan användas för att följa upp och fördjupa de frågor och diskussioner som kommit upp efter den digitala utbildningen för elever.

Nu lanserar Metro Lilla Viralgranskaren för skolelever – Vi ville bidra med nåt konkret för den lärare som hela tiden hör att det är så viktigt att eleverna får lära sig källkritik i skolan, men som kanske inte riktigt vet i vilken ände man ska börja, säger Viralgranskarens redaktör Åsa Larsson. – Och för den lärare som är lite osäker på hur man egentligen gör när man viralgranskar så finns ett helt kapitel om det. Viralgranskaren och Nätsmarta har gjort en film som baseras på en satirisk artikel i tidningen Svensk jakt.

Flickorna måste få hjälp med situationen i klassrummen Publicerad: 2 mars, 2017 I en blandklass är den duktiga flickan den stora förloraren. Det finns mycket att göra för att hjälpa ”den duktiga flickan” i skolan – men då måste man våga se och ändra på klassrumsmönstret. Jag har hela mitt liv funderat på frågorna kring ”Den duktiga flickan” eftersom jag gick på reallinjens matematiska gren och avslutade min universitetsutbildning med att doktorera i organisk kemi.

Källkritik för vuxna Ojdå! Aldrig trodde jag det skulle gå så.... En helg i februari tänkte jag att jag äntligen skulle försöka skriva ner lite av det jag tänkt kring delande i sociala medier. Det var ett roligt projekt, dels för att det gav mig tillfälle att friska upp mina vaga kunskaper i Illustrator, dels för att det gav mig anledning att läsa på en del om lagar och yttrandefrihet. När bilden var klar var jag myckt stolt över allt jag lärt mig. Jag gör VERKLIGEN inte anspråk på att vara någon expert på vare sig källkritik eller sociala medier.

Struktur: Mina ord, dina ord – Kooperativt Lärande Strukturen Mina ord, dina ord är en utmärkt övning för att påbörja kunskapsdelning i en grupp. Den är enkel att följa och planera, alla eleverna är delaktiga i samtal och lär sig av varandra. Strukturen använder sig av alla de förutsättningar som behövs vid Kooperativt Lärande och tränar på att hålla mångsidig och öppen interaktion mellan elever. Strukturen kan användas i alla ämnen och lämpar sig utmärkt som brainstorming, för att skapa gemensamma begreppskartor, utvärdera förförståelsen inför nytt arbetsområde, ge ord till berättande texter och mycket annat! De fem källkritiska frågorna (eller @UR_Pedagogerna hjärta Eskelhems skola) På Eskelhems skola på Gotland har eleverna i Marie Anderssons klass tittat på Är det sant?, en tv-serie där syftet är att: eleverna ska förstå hur media fungerar.uppmana till källkritiskt tänkande.ge eleverna en förståelse för sin egen roll som publicister på bloggar och i sociala medier.

Kaosteknik Skoldagarna är som bekant uppbyggda av lektioner och raster som varvas med varandra. Tanken är att barnen skall få lagom långa sekvenser av arbete/inlärning och där emellan paus för rörelse, utevistelse och lek. En lunchrast ger också påfyllning av näring så att barnen orkar hela skoldagen. Men om rasterna inte utgör någon paus då? Om rasterna bara innebär mer arbete och inlärning - fast av en annan sort - kanske en ännu mer krävande sådan? För Mini, som har NPF, är det så.

Källkritik "På Safer Internet Day, den 11 februari, lanserade Statens medieråd MIK-rummet – en resurs för lärare, bibliotekarier och föräldrar. Webbplatsen syftar till att inspirera och ge praktisk hjälp i att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare. Det kommer att finnas bakgrundsfakta kombinerat med reflektionsfrågor, praktiska lektionsupplägg och fördjupningsmaterial. Samarbetspartners är UR, Svensk Biblioteksförening och Konsumentverket." No Hate Speech MovementTillsammans mo näthat

Related: