background preloader

Rektor avsätter tid och du tränar!

Rektor avsätter tid och du tränar!
I mitt förra inlägg skrev jag hur du gjorde för att använda olika tillägg till Chrome. I detta inlägg fortsätter jag med att visa er två smarta verktyg som kommer underlätta för både er och eleverna. Google Cast for Education Om du jobbar med Google Suite for Education kan jag rekommendera Google Cast for Education som du hämtar i Chrome webstore. Eleverna sitter och arbetar med något och du tycker att det är en toppenlösning eleverna har gjort. På elevens skärm kommer frågan upp vad eleven ska Casta TILL. Eleven klickar på den dator som det ska castas till, här Sara elev, och vips så visas det som eleven gör på sin skärm på din lärardator och du kan visa alla elever via din projektor. Fantastiskt bra tycker jag och tänker direkt faktiskt på matte där eleverna ska visa hur de tänker och resonerar kring till exempel problemlösning. Driveslide Ett smart tillägg till Chrome är Driveslide. Låt oss säga att eleverna ska arbeta med USA och de ska använda bilder. 1. 2. 3. Lycka till! Sara Related:  Sara BruunAllmänt; bra att ha

Tillägg till Chrome som underlättar ditt lärarjobb Jag hoppas att du har övergett webbläsaren (det du klickar på när du öppnar internet) Internet Explorer och nu använder en modernare webbläsare. Tyvärr envisas de flesta IT-avdelningar med att Internet Explorer är det som ska vara förinstallerat. Personligen använder jag nästan alltid Chrome. Att använda Chrome har många fördelar. Innnan du börjar så kolla om du är inloggad i Chrome med det googlekonto du vill använda. Utan inbördes rangordning börjar jag med att visa er tillägget Awesome Screenshots. Tillägget hamnar sedan som små ikoner i menyraden bredvid adressfältet. (Det som ni ser under adressfältet är mina bokmärken och favoriter. Awesome Screenshot hjälper dig att ta skärmdumpar, bilder, så som jag har gjort i bloggen här. AdBlock Plus – oumbärligt för att bli av med alla annonser som dyker upp överallt på nätet. Pearltrees – klicka på tillägget och sortera direkt in en webbsida du vill spara i ditt virtuella bibliotek. Readlang Web Reader – detta måste ni lära era elever! Sara

Digitala verktyg Jag gillar att känna bokens sidor, höra tidningens prassel och rita symboler vid sidan av texten jag läser. Jag gillar också digitala verktyg som ger mig och eleverna helt andra ingångar till att läsa, samtala och skriva. Det går att använda digitala verktyg på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt, till exempel för planering, flippar, språkutvecklande arbetssätt och formativ bedömning, som ger goda resultat (Läs om STL-studie här). Utan inbördes ordning. Skapa ett konto på Youtube (eller använd befintligt Googlekonto) och spara favoritklipp i spellistor som senare kan delas med kollegor och elever. Klipp från Youtube kan startas vid önskat läge. Ta en bild av tavlan efter en klockren genomgång. Använd elevernas texter eller dina egna exempel i undervisningen. En del läs- och skrivprojekt tenderar att bli ganska omfattande. Använd ”Tillägg” i webbläsaren. Alternera skriftliga uppgifter med muntliga. Eleverna behöver stöd i sitt tänkande och skrivande.

Design Thinking in Schools: Building a Generation of Innovators Observing today’s world can tell us much about tomorrow and what human beings need to meet future challenges. Along with the increasing challenges that we face everyday from economical challenges and climate change to extremism and the increasing language of hate between nations, we should raise a generation that is able to meet these challenges and find innovative solutions for tomorrow’s problems. In a previous article, Can we Apply Design Thinking in Education, we discussed how the current education systems still depend on the some core education pedagogy since decades. Although there is a sustaining innovation in some education systems, these future challenges seek a disruptive innovative that can contribute to building a generation programmed to solve problems rather than dealing with them. Why Do We Need Design Thinking? So, how can this methodology contribute to changing our education system to become more innovation and creativity-biased? Design Thinking Models for Education

Skolans digitalisering är här - deal with it! Många tankar och ord dyker upp i mitt huvud efter att jag har läst Edward Jensingers bok 12 tankar om skolans digitalisering (Gleerups, 2017). Jag läser mycket pedagogisk litteratur och tycker det är viktigt att vi lärare håller oss uppdaterade kring vad som händer, inte bara i våra ämnen, utan även på skolutvecklingsområdet. Det blir därför idag ett boktips och inget direkt kopplat till din undervisning. En av de första sakerna jag tänker på är vikten av att vara flexibel. Jensinger återkommer hela tiden till att skolan måste titta på just sina egna behov och utforma skolans digitalisering utan att kommunens IT-avdelning ska bestämma vilka digitala verktyg vi ska ha. – Ja, visst kan jag göra det, men det blir inte denna terminen. Trots att jag var frustrerad över svaret kunde jag inte låta bli att le åt personen i luren. Edwards bok riktar sig nog mest till skolledare och politiker, men även lärare kan ha nytta av den. Bild: etsy.com Trevlig Helg! Sara B

BLANKETT – OROSANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNSTEN Klicka på blanketten och fyll i din orosanmälan. Spara eller skriv ut. Försäkra dig om att du använder den senaste versionen av blanketten. Hittills har blanketten laddats ner 12102 gånger. Pdf öppnas i ett nytt fönster. Att tänka på när du fyller i en orosanmälan Det är inte säkert att du har tillgång till all information när du skriver en orosanmälan. Orosanmälan skall göras så snabbt som möjligt, i lagtexten står det ”genast”. Orosanmälan skall skickas till det socialtjänstkontor där barnet är skrivet. Endast ett barn per orosanmälan. Om möjligt informera barn och förälder om att en orosanmälan skrivs. I egenskap av anmälningspliktig måste du skriva en orosanmälan om du misstänker att ett barn far illa. I egenskap av privatperson bör du skriva en orosanmälan om du misstänker att ett barn far illa. Här hittar du kontaktuppgifter till Sveriges socialtjänstkontor. Informationen är insamlad och kartlagd av föreningens medlemmar.

IKT-Pedagog? | Handbok för IKT-pedagoger Förkortningen IKT står för Information Kommunikation Teknik. I vissa sammanhang står T för teknologi. I denna handbok/sajt används inte teknologi begreppet, då teknologi på svenska är mer inriktat mot vetenskapen om tekniken (Fleischer, 2013 & iBid.) Vad är en IKT-pedagog? En IKT-pedagog har som uppgift att inspirera, handleda och utveckla användningen av digitala möjligheter i undervisningen. Beroende på hur du är anställd kan rollen vara med fokus på pedagoger (som i denna handbok) eller ha en tjänst där du även ska vara som resurs för eleverna. Heltidstjänst? Beroende på olika faktorer så finns det inget rakt svar på om en IKT-pedagog är en heltidstjänst eller inte. - Arbetsområden Ju större arbetsområde du som IKT-pedagog har behöver du mer tid i din tjänst. - Ekonomi Ekonomiska resurser är alltid en faktor oavsett skolform. - Ansvar - Andra arbetsuppgifter Det kan även vara så att du har andra arbetsuppgifter så som inköp av teknik och felanmälan av teknik. “Kärt barn har många namn”

Quizlet och Quizlet Live - så funkar det! Quizlet och Quizlet Live är det som jag tipsar mest om i olika sammanhang. Det kommer många frågor om hur det fungerar och här kommer en kort instruktion. Quizlet kan användas i alla åldrar och i alla ämnen. Jag använder gratisversionen men det finns även en pro version som kostar. Lägg in ämnesspecifika begrepp i Quizlet och låt eleverna träna på dessa i förväg, innan de kommer till lektionen, så de har en förförståelse. Samarbeta med studiehandledaren och lägg in begreppen på elevernas modersmål. Jag organiserar Quizlet på två sätt: dels har jag mitt eget konto där jag skickar ut länkar till olika ämnesområden de ska träna på dels har eleverna egna konton där de samlar ord och begrepp i olika ämnen. Quizlet Live är en funktion där eleverna måste samarbeta. Filmen nedan är ca 10 minuter. Lycka till! Sara

Timeline Timeline allows students to create a graphical representation of an event or process by displaying items sequentially along a line. Timelines can be organized by time of day, date, or event, and the tool allows users to create a label with short or long descriptive text. Adding an image for each label makes a timeline more visually appealing. Add, drag, and rearrange items as needed. For additional ideas on how to use this tool outside of the classroom, see Timeline in the Parent & Afterschool Resources section. Related Classroom & Professional Development Resources back to top Grades 6 – 8 | Lesson Plan | Standard Lesson Timelines and Texts: Motivating Students to Read Nonfiction In an effort to help motivate students to read nonfiction, students are challenged to use a timeline to help them name the year when certain products were invented. Grades 11 – 12 | Lesson Plan | Standard Lesson A Blast from the Past with Nuclear Chemistry Grades 3 – 12 | Student Interactive | Organizing & Summarizing

webbinarium-om-skolans-digitalisering-1 Datum: 2017-03-01 Tid: 14:30 - 15:30 Plats: Din dator Fördjupa dig i hur de föreslagna nationella IT- strategierna ska omsättas i praktiken och hur digital kompetens och programmering ska införas i läroplanen. Passa på att diskutera med oss och ställ frågor i chatten om vad det innebär för ditt arbete och din skola. Olof Andersson, Jessika Paulsson, Lars Lingman och Peter Karlberg Webbinariet motsvarar seminariet som Skolverket gav under Bett-mässan i London. Det kommer att publiceras på skolverket.se i efterhand. Målgrupp Skolchefer, skolledare, ikt-pedagoger, lärare, förskolepersonal Tid och plats Onsdag 1 mars 2017, kl 14.30-15.30 Programpunkter Peter Karlberg: om nationella strategier Lars Lingman: om att leda digitalisering Olof Andersson: om förändringar av styrdokumenten Jessika Paulsson: om kompetensutvecklingsresurser Ingen anmälan behövs Här följer du webbinariet Länken aktiveras några minuter innan webbinariet startar Så testar du din dator före webbinariet peter.karlberg@skolverket.se

Related: