background preloader

Www.<b>revistacomunicar.com</b>

Www.<b>revistacomunicar.com</b>

Iberoamérica Social: Revista-red de estudios sociales Revista Arte, Individuo y Sociedad kult-ur Com vivim i com volem viure en societat? Com actuem en els nostres contextos socials immediats? A aquestes qüestions pretén respondre kultur, una publicació periòdica i un blog plural, transversal i interdisciplinari que invita a debatre en un sentit ampli com els éssers humans pensem la ciutat. kultur es constitueix com un espai acadèmic multidisciplinari d’investigació i assaig que s’aproxima a la complexitat de tot allò que s’ha relacionat amb els modes de viure en la ciutat però que presta una atenció especial a les seues modalitats emergents, a les noves formes de convivència i a les converses de qualsevol tipus que es generen en el seu si. Avisos Vol. 2, núm. 3 (2015): Emancipació, autogestió i canvi kult-ur. Emancipació, autogestió i canvi

Related: