background preloader

Copia. Ejercicios de escritura Bartolomé Sintes Marco

Copia. Ejercicios de escritura Bartolomé Sintes Marco

http://www.mclibre.org/consultar/primaria/copia2/index.php?language=es_ES

Related:  cristina1Pendents per revisarLlengua catalana

Què Llegeixes? Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de la Generalitat de Catalunya o d'algun organisme vinculat a aquesta, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a la Generalitat de Catalunya. Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. L'Administració de la Generalitat no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquesta Administració.

Caligrafía divertida - Aplicaciones y Análisis Android Aprender a escribir, es la mejor app de caligrafía en español para tu hijo. A través de una serie de fichas educativas de animales, objetos, números te ofrecemos varias opciones para facilitar el aprendizaje en la escritura, vocabulario o asociación de números. Con esta aplicación los niños aprenderán a relacionar y mejorarán sus habilidades motrices y de coordinación con una selección de diferentes fichas educativas. Hemos seleccionado juegos de colorear y dibujos didácticos para ayudar a los niños a desarrollar sus habilidades motrices y coordinación mientras se divierten. La edad recomendada es de 3-7 años, perfecta para que los niños de preescolar, educación infantil y primaria mejoren en clase o en el colegio. El juego más completo para tablet, android y también para i phone.

El Rincón del Maestro Actividades 3 años - Actividades 4 años - Actividades 5 años - Actividades 1º EP - Actividades 2º EP - Actividades 3º EP - Actividades 4º EP - Actividades 5º EP - Actividades 6º EP - Actividades para Primaria - Actividades 1º ESO - Actividades 2º ESO - Actividades 3º ESO - Actividades 4º ESO - Actividades ESO Actividades 3 años Actividades 4 años Actividades 5 años Actividades 1º Ed. Primaria Ejercicios gratis para aprender la hora - el reloj. Imprimelos y listo! De MamutMatematicas.com Realiza hojas de ejercicios para aprender a leer la hora de un reloj con agujas o a dibujar en un reloj en blanco las manecillas que corresponden a la hora de un reloj digital. Todos los ejercicios vienen con respuestas (en la parte inferior de cada hoja de ejercicios se encuentra un enlace que te permitirá acceder a la página de las respuestas). Después de generar la hoja de ejercicios, puedes imprimirla desde tu navegador o GUARDARLA en el disco duro con el comando ("Archivo -> Guardar como").

Semtacbcn added: Murals, suros i taulers virtuals - Seminari TAC Gràcia / Sarrià-Sant Gervasi Els murals són una de les estratègies d'aprenentatge més importants que podem aplicar a l'aula, per afavorir el treball col·laboratiu, l'estructuració de continguts i l'assentament de nous aprenentatges. Una bona manera de treballar els murals és en petits grups on els alumnes sintetitzin, seleccionin i estructurin les idees principals d'un tema. Gràcies a diferents eines digitals, ara podem incorporar als murals no només informació escrita, sinó també documents, imatges, vídeos i enllaços a pàgines web. Si fins ara la realització de murals era realitzada amb cartolines i retoladors, les eines que avui presentem ens permeten treballar d'una manera interactiva gràcies al web 2.0. Aplicacions didàctiques a l'aula

RECURSOS PER A L'EDUCACIÓ ESPECIAL Vocabulari, per què? Vocabulari d’aliments Són nombrosos els estudis que demostren que hi ha una estreta relació entre el vocabulari del que l’alumne/a disposa i la comprensió lectora ( ex. Neuman, Newman i Dwyer, 2011, Johnson i Johnson). Per altra banda, hi ha estudis que han obtingut dades que demostrarien la importància del vocabulari per al desenvolupament de la consciència fonològica (per saber més, Gorman 2012), habilitat que sabem que juga un paper important en el desenvolupament de la capacitat lectora. Per tant, el vocabulari apareix com un aspecte important que s’ha de treballar a l’aula de forma sistemàtica.

Recursos para descargar de escritura escolar Recursos para descargar de escritura escolar, es una página en la que encontrarás materiales tanto para Educación Infantil como para Educación Primaria. Los recursos que encontrarás se refieren a diferentes aspectos: La grafía, la expresión escrita o la ortografía. Recursos para descargar de escritura escolar Las mejores apps de cuentos interactivos Los cuentos interactivos son ideales para que los más pequeños aprendan sin darse cuenta, porque creen que están jugando. Estas aplicaciones para tabletas (algunas también compatibles con smartphones) enseñan desde historia hasta tareas diarias o valores. Yuri y El Calamar Volador en La Isla de Las Tortugas

Accent diacrític L'accent diacrític és aquell que es posa per distingir, en la majoria de casos, parells de paraules que segons les regles d'accentuació no n'haurien de dur. No es considera accent diacrític en parells de paraules com després (adverbi) i desprès (participi de desprendre), que sí que s'accentuen d'acord amb les regles d'accentuació. L'accent diacrític en català En català es troba en les següents ocasions:

Related:  GENERADORES DE ACTIVIDADESPrimariaTareas