background preloader

Aesop's Fables - Online Collection - 656+ fables -

Aesop's Fables - Online Collection - 656+ fables -
Related:  Sagor fabler och myter en/sv

Hans Christian Andersen: The Wild Swans by AR away in the land to which the swallows fly when it is winter, dwelt a king who had eleven sons, and one daughter, named Eliza. The eleven brothers were princes, and each went to school with a star on his breast, and a sword by his side. They wrote with diamond pencils on gold slates, and learnt their lessons so quickly and read so easily that every one might know they were princes. Their sister Eliza sat on a little stool of plate-glass, and had a book full of pictures, which had cost as much as half a kingdom. Oh, these children were indeed happy, but it was not to remain so always. “Go out into the world and get your own living,” said the queen. When her father saw her, he was much shocked, and declared she was not his daughter. All night long she dreamt of her brothers. Sorrowfully she laid herself down to sleep; and, after a while, it seemed to her as if the branches of the trees parted over her head, and that the mild eyes of angels looked down upon her from heaven.

The Little Match Girl by Hans Christian Andersen Most terribly cold it was; it snowed, and was nearly quite dark, and evening-- the last evening of the year. In this cold and darkness there went along the street a poor little girl, bareheaded, and with naked feet. When she left home she had slippers on, it is true; but what was the good of that? One slipper was nowhere to be found; the other had been laid hold of by an urchin, and off he ran with it; he thought it would do capitally for a cradle when he some day or other should have children himself. She crept along trembling with cold and hunger--a very picture of sorrow, the poor little thing! The flakes of snow covered her long fair hair, which fell in beautiful curls around her neck; but of that, of course, she never once now thought. In a corner formed by two houses, of which one advanced more than the other, she seated herself down and cowered together. Her little hands were almost numbed with cold. "Someone is just dead!" "Grandmother!"

Starta Tidsresan! | Astrid Lindgren Berättelsearkiv Det sägs att blommorna var mycket ledsna över att de inte hade något himmelrike. De gick till Skaparen och klagade. Alla andra hamnar i himlen när de dör, sa blommorna. Eller möjligen någon annan stans. Vi bara multnar bort medan människorna roar sig i de sälla jaktmarkerna! Det var Skaparen tvungen att hålla med om, så utan att krångla mer om saken gav han blommorna ett eget himmelrike. © Juli 2002 Ulf Ärnström, Berättarverkstan. Teatermannen Anders Lindeberg som verkade i början på 1800-talet var mycket upprörd över att han inte fick öppna en egen teater. © Juni 2002 Ulf Ärnström, Berättarverkstan. >>> till förra sidan>>> till början Grodor - traditionell svensk skämthistoria Två västgötaknallar knallade runt i landet för att sälja lite ditt och lite datt. En knalle var en kringvandrande försäljare, "gårdfarihandlare". © Maj 2002 Ulf Ärnström, Berättarverkstan. Mr Körkort - en händelse ur mitt liv Då fick jag en genialisk idé. Nästa dag skulle jag hämta mina kläder. "Mr Körkort" Nail Soup

Grekisk mytologi (LättLäst) Grekisk mytologi (LättLäst) Grekisk mytologi är en samling berättelser. Mytologin och dess berättelser var en del avvardagen i Grekland under antiken. Antiken är en tidsperiod som sträcker sig från3000 år före Kristus till år 500 efter Kristus. Det berättas om gudar, hjältar och monsteri en äventyrlig blandning. Den grekiska mytologin har satt sina spåröverallt ända fram till idag. I den grekiska mytologin styrs världsalltet av urkrafter. Urkraften har fått olika personligheter.Till exempel Nyx (natten), Thanatos (döden) och så vidare. Ur dessa urkrafter har sedan fötts andra mäktiga väsen. Världsalltets alla mäktiga väsen blandar sig gärna med människorna. Kaos Allting i den grekiska mytologin kom ur ”Kaos”. De första som kom ur Kaos var Gaia (jorden), Nyx (natten), Tartaros (underjorden) och Erebus (mörkret). Titanerna Det sägs att Gaia och Uranos först blev föräldrar till monster. Gudarna De grekiska gudarna var många. Dionysos och Pan levde bland människorna. Människorna tillbad gudarna.

Sagor och myter i forntidens Norden Jordens skapelse • Världsträdet Yggdrasil • VanakrigetOdens jakt på vishet • Kvädet om Trym • Iduns äpplenBalder & misteln • Lokes straff • Ragnarök Mytologin var under forntiden en tradition, som under århundraden muntligt fördes vidare från generation till genration. Utöver ett fåtal, korta runinskriptioner finns det inga bevarade skrifter om mytologin förrän efter kristendomens införande. När sagorna uppstod finns det ingen som säkert kan svara på. Här kommer några av de gudasagor som vandrade från muntligt till skriftligt in i den isländska litteraturen att återberättas. Trots kritiken levde Eddornas författare närmare forntiden än vad vi gör.

Myths, Folktales, and Fairy Tales Home Welcome to the Myths, Folktales and Fairy Tales Internet project. We've compiled contributions from many authors to create this rich resource for learning about and writing in these genres. During the project, we will have several authors live online to discuss their work in these genres and to answer questions from young writers working on creating their own. When we read these traditional stories from around the world, we find that the things we value most highly, fear most deeply, and hope for most ardently are valued, feared and hoped for by all people.

Fabula Storytelling :: Länkar Vill du hitta en berättarutbildning eller en festival? Vill du ha tips om tillämpat berättande? Här nedan finner du länkar. Home School Learning Network En rad lektioner för att lära barn berätta. Till varje lektion hör en rad användbara länkar om berättande, och med berättelsesamlingar. The Call of Story - Article ArchiveHär finns en hel rad artiklar med tankar och råd till berättaren inom ämnen som hur man berättar olika typper av historier, hur man kan berätta i olika sammanhang, som på bibliotek och skolor, om berättandets etik och hur man arbetar som professionell. Effective Storytelling - A manual for beginnersEn praktiskt inriktad hemsida om grundläggande berättarteknik. English Language Arts: StorytellingNågra handfasta råd kring användande av berättande i klassrummet. Storytelling Tips and HintsMatnyttig hemsida kring varför och hur berättande kan användas i skolan. StoryartsPraktiskt om varför berättande i klassrummet är bra. Campfire storiesBerättelser vid lägerelden.

Fairy Tales Gone Wild: 10 Creative Ways to Teach Fairy Tales Fractured fairy tales are a great way to help students see how story elements—like character, plot, setting—shape the stories we read and write. What do we call it when an author takes a classic fairy tale and changes it into something completely different? It's called a fractured fairy tale. And kids love them. "It's by far my students' favorite language arts unit every year," writes teacher Jessie Averson, a second grade teacher in Tennessee. We asked teachers across the country for their favorite tips on teaching fractured fairy tales. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Books that feature fractured fairy tales: Cinderella Stories Download and print the full-size PDF here. Goldilocks Stories View the list here. Little Red Riding Hood Stories View the list here. Three Little Pigs Stories View the list here.

Related: