background preloader

Desktop publishing software and online publisher

Desktop publishing software and online publisher
Related:  Blended and online learning toolsSelf-Publishing

IN - Parlar i escriure per aprendre Ciències Socials. Les competències lingüístiques i la formació democràtica dels joves. Neus González, Dolors Bosch i Montserrat Casas. Resum Partim del convenciment que el llenguatge és l’instrument fonamental de la comunicació i que el domini de les competències lingüístiques permet expressar i compartir el que s’ha après. En la mesura que els estudiants comparteixen i contrasten els seus coneixements, les seves opinions i els seus dubtes amb altres companys, tenen més possibilitats de comprendre i d’interpretar com és la societat on viuen. Ens referim, de manera especial, a aquelles competències lingüístiques que són més habituals en l’aprenentatge de les CS, com ara: la descripció, l’explicació, la justificació, la interpretació i l’argumentació, que són la base de la formació democràtica dels joves. Paraules clau competències lingüístiques, ciències socials, educació per a la ciutadania, competències bàsiques, formació democràtica Resumen Palabras clave Competencias lingüísticas, ciencias sociales, educación para la ciudadanía, competencias básicas, formación democrática Per citar l’article

OpenOffice i-Human Patients Player | i-Human Patients i-Human Patients is unique in the world of patient simulation. The i-Human Patients Case Player simulates the hundreds of “micro” investigations and judgments that occur during the diagnostic process. Unlike the first generation of virtual patient programs, which simply hand users an expert synopsis of an expert’s findings then ask multiple-choice questions, i-Human engages the user with taking a patient history, performing physical exams, building a differential, ordering and evaluating tests, etc. Task and high-fidelity mannequins tend to focus on development of psychomotor skills and coordinated team responses to acute problems such as trauma or sudden cardiac arrest, while standardized patients (SPs) tend to focus on communication, interpersonal and professional skills. Learn More

DIY Book Formats | Book Design & Formatting Templates T-CAT | Consorci AOC Descripció Una entitat de registre T-CAT és un ens o departament que col·labora amb el Consorci AOC en la prestació de serveis de certificació a les administracions públiques catalanes. Les entitats de registre passen a formar part de la jerarquia pública de certificació de Catalunya i es regeixen per la regulació dels serveis de certificació feta per CATCert així com pels procediments operatius, de seguretat i d’arxiu a més de per les normatives tècniques i jurídiques sobre certificació digital i signatura electrònica. Funcionalitats Emetre certificats T-CAT per al propi organisme i per a tots els ens públics que en depenguin organitzativament o territorialment. Beneficis Rapidesa i proximitat en l’emissió de certificats digitalsPotenciació de l’ús de la signatura electrònica dins de l’organització A qui va adreçat? Per tal de constituir-se com a ER T-CAT cal complir el requisit següent: Ser ens supramunicipals, concretament consells comarcals i diputacions Requisits previs Procés de sol·licitud

FontStruct Adobe Captivate system requirements Windows Operating Systems - Microsoft Windows 7 with Service Pack 1, Windows 8.1, or Windows 10Both Windows 32-bit and 64-bit operating systems are supported.Minimum 4 GB of RAMMinimum 5 GB of available hard-disk space for installation; additional free space required during installation (cannot install on removable flash-based storage devices)Adobe Flash Player 10 (or above) for viewing multimedia contentDVD-ROM drive1024 x 768 display (1280 x 1024 recommended) with 16-bit video cardThis software will not operate without activation. Broadband Internet connection and registration are required for software activation, validation of subscriptions, and access to online services.* Phone activation is not available. * This product may integrate with or allow access to certain Adobe or third-party hosted online services (“Online Services”).

Self Publish | Ebook Author Guide Un polsim de ciència, tres gotes de dades L’ínclit Josep Pla, autor de centenars de pàgines llustroses dedicades a la gastronomia, sostenia que “en totes les coses de la vida es pot fer el boig, però en la cuina, mai”. Els principis gastronòmics planians de respecte a la tradició, la simplicitat i els productes locals, però, es van començar a esquerdar a finals dels vuitanta al País Basc i l’Empordà. “Al principi érem quatre bojos que teníem ganes de fer coses diferents”, explicava aquesta setmana Ferran Adrià, el màxim responsable de fer miques aquests principis i de fer avançar una revolució que va incendiar els fogons de tot el món. Una revolució en què la ciència va tenir un paper estel·lar (només cal recordar termes com gastronomia molecular o cuina tecnoemocional amb què s’han batejat els resultats de les noves tècniques desenvolupades en restaurants com El Bulli o El Celler de Can Roca). Mantenir el lideratge Esferificació de premis 50 anys enrere Una relació imprescindible Un llibre solitari Un potencial poc aprofitat

X-SAMPA The Extended Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet (X-SAMPA) is a variant of SAMPA developed in 1995 by John C. Wells, professor of phonetics at the University of London. It is designed to unify the individual language SAMPA alphabets, and extend SAMPA to cover the entire range of characters in the International Phonetic Alphabet (IPA). Summary[edit] Notes[edit] The IPA symbols that are ordinary lower-case letters have the same value in X-SAMPA as they do in the IPA.X-SAMPA uses backslashes as modifying suffixes to create new symbols. Lower case symbols[edit] Capital symbols[edit] Other symbols[edit] Diacritics[edit] Charts[edit] Consonants[edit] Daggers (†) mark IPA symbols that have recently been added to Unicode. Vowels[edit] See also[edit] References[edit] External links[edit] Computer-coding the IPA: A proposed extension of SAMPATranslate English texts into IPA phonetics with PhoTransEdit.

Understanding the Anatomy of the Nervous System - DEMO Before You Begin: A.D.A.M., a business unit of Ebix Inc, is committed to providing the highest quality of healthcare education. Every effort has been made to provide learners with the most accurate,complete, and up-to-date information. The authors and publishers of this program havegathered information from sources believed to be reliable. A.D.A.M. is not liable for any damages of any kind arising from the use of this learning programor any material found therein, including, but not limited to, indirect, incidental, punitive, andconsequential damages. All images, animations, text, and audio contained within this learning program are propertyof A.D.A.M.

Self-Publishing: Print, Digital, Papyrus or Clay Welcome to the AbsoluteWrite Water Cooler! Please read The Newbie Guide To Absolute Write A publisher or agency using Google ads to solicit your novel probably isn't anyone you want to write for. @import url( Custom Search If this site is helpful to you, Please consider a voluntary subscription to defray ongoing expenses.

Related: