background preloader

Collective2 - Automated Trading for Humans

stock chart, free historical prices, free stock software eigen ethische beleggingsportefeuille | geef je geld meer waarde Preken vanop de kansel, maar in de praktijk het omgekeerde doen van wat men belijdt. Dit is een eeuwenoud gegeven. De volksmond heeft er zelfs een spreekwoord voor ” Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden!”. Ik ga proberen om op deze blog niet in dezelfde val te trappen en zal daarom in alle openheid mijn eigen beleggingsportefeuille publiceren. Zo kan u het vallen en opstaan ervan op de voet volgen. Want dat de evolutie niet steeds positief zal zijn, is quasi de enige zekerheid die er nu reeds is. Op en neer en heen en weer in alle transparantie De portefeuille zal iedere maand bijgewerkt worden. De portefeuille is te vinden op de website van Coverbel via deze link.

ZuluTrade - Forex Online Trading Systems. Autotrade Forex Signals by specialists, Forex Expert Advisors, Forex Robots plus Forex Rebate Introducing Broker Program. Guru Stock Screener - NASDAQ The names of individual investment advisors (i.e., the 'gurus') appearing ON THIS WEBSITE are for identification purposes ONLY. The names are used to identify the methodology as derived from the guru's published sources. The names of the individual gurus are not intended to suggest or imply any affiliation with or endorsement of, or even any agreement with the information displayed on this website personally by such gurus, or any knowledge or approval by such persons of the content on this website. All trademarks, service marks and trade names appearing on this website are the property of their respective owners, and are likewise used for identification purposes only. The NASDAQ Stock Market, Inc. ("NASDAQ"), its affiliates, third party information providers, or any of these entities' officers, employees, directors, or agents have not: (1) passed on the merit of the information provided on this website or on any of these securities; or (2) endorsed or sponsored any of these securities.

Investeer mee - Samen voor de gezonde stad | Partago cvba Investeer in duurzame mobiliteit En geniet van 45 % belastingvermindering Op 1 juli 2015 lanceerde de overheid een nieuw belastingsvoordeel. Burgers kunnen via de 'Tax Shelter voor Startende Ondernemingen' genieten van een belastingvermindering tot 45 % op het ingebrachte bedrag in Partago. Zo wil de overheid spaargeld helpen activeren als investering in startende bedrijven. Jouw voordeel In het jaar van aankoop is uw belastingsvoordeel niet te onderschatten! Met jouw inbreng Het kapitaal wordt geïnvesteerd in het ontwikkelen van de dienstverlening van Partago. In jouw belastingsaangifte In vak X is onder de letter J een nieuwe rubriek ingevoegd. Over Partago Partago werd opgericht in maart 2015 en is een officieel erkende coöperatie.

3 Reasons Not To Trade Range Breakouts Often, one of the first trading scenarios and potential trade setups that a trader is introduced to is the rangebreakout. This is possibly because a range is easy to spot and knowing when to enter is relatively easy – when the price moves outside the range. There are likely many reasons people trade range breakouts. One may be the belief that range breakouts can provide extraordinary returns as the tradable is launched out of its holding pattern. Ultimately the trader must give up the desire to get in at the very start of a potential move. If the breakout pulls back to the breakout price, and then start to move back in the breakout direction they can enter a trade in that direction, feeling much more confident that the breakout is legitimate. SummaryRanges are easy to spot, making the range breakout strategy very popular.

The DRiP Investing Resource Center - Tools DRiP Spreadsheets An Excel spreadsheet for tracking your DRiP purchases Example DRiP spreadsheet by DRiPpy based on Yahoo quotes Portfolio Slicer Portfolio Slicer is a free Excel workbook that lets you track your investments (stocks, ETFs, mutual funds) your way. Budget Spreadsheet An Excel spreadsheet holding a sample budget Portfolio Spreadsheet An Excel spreadsheet for tracking your stock purchases Stock.Div Stock.Div lets you manage your portfolio easily and conveniently, where everything you need to make better decisions about your portfolio is right at your fingertips Dividend Meter The Dividend Meter is a spreadsheet created in Google Sheets. It automatically imports current stock quotes and annual dividend figures. The spreadsheet calculates dividend yields and displays the total annual expected dividend amount in a colorful gauge chart. Stock Portfolio Manager Manage your portfolio with this open source application.

Hecht waarde aan uw spaargeld | Joachim Jacob Enter Profitable Territory With Average True Range The indicator known as average true range (ATR) can be used to develop a complete trading system or be used for entry or exit signals as part of a strategy. Professionals have used this volatility indicator for decades to improve their trading results. Find out how to use it and why you should give it a try. What Is ATR?The average true range is a volatility indicator. How close together the upper and lower Bollinger Bands® are at any given time illustrates the degree of volatility the price is experiencing. Bollinger Bands® are well known and they can tell us a great deal about what is likely to happen in the future. The ATR is another way of looking at volatility. Trading With ATRThe question traders face is how to profit from the volatility cycle. The use of the ATR is most commonly used as an exit method that can be applied no matter how the entry decision is made. The value of this trailing stop is that it rapidly moves upward in response to the market action.

free information for the serious investor Uw financiële voordelen - Oikocredit België U krijgt jaarlijks een dividend dat voor particulieren gedeeltelijk van roerende voorheffing wordt vrijgesteld. Uw aandelen kan u makkelijk terugnemen. En er zijn geen in- of uitstap kosten. Dividend Jaarlijks wordt aan de aandeelhouders een dividend uitgekeerd. De voorbije jaren bedroeg het dividend steeds 1,25%. Bijvoorbeeld : indien u nieuwe aandelen aankoopt in juni, dan krijgt u hierop dividend uitgekeerd over 6 maanden (juli-december) of 6/12 van het volledige jaardividend. De dividenden worden jaarlijks in juli uitgekeerd. Als aandeelhouder kan u kiezen of uw dividend wordt geherinvesteerd of uitbetaald. Vrijstelling en vermindering roerende voorheffing voor particulieren Geen kosten Er worden geen instap-, noch uitstap- , noch beheersvergoedingen aangerekend. Terugname van aandelen Op eenvoudig verzoek via e-mail of per brief zal Oikocredit België u terugbetalen, gedeeltelijk of volledig naargelang uw vraag. Meer informatie

Related: