background preloader

Andreas Bourani - Auf uns

Andreas Bourani - Auf uns
Related:  Tyska

ÖSD Zertifikat A2 (ZA2) - OSD Prüfungsziel Die an der Prüfung ÖSD Zertifikat A2 Teilnehmenden sollten in der Lage sein, auf elementarer Ebene in einfachen, routinemäßigen Situationen des Alltags- und Berufslebens zu kommunizieren. Diese Prüfung für Deutschlernende ab 14 Jahren stellt den Nachweis sprachlicher Kompetenz in routinemäßigen Situationen mit vertrauten Themen und Tätigkeiten dar. Die Prüfung ÖSD Zertifikat A2 besteht aus den zwei Modulen Schriftliche Prüfung (Lesen, Hören, Schreiben) und Mündliche Prüfung (Sprechen), wobei der Schwerpunkt im Bereich der rezeptiven Fertigkeiten Lesen und Hören liegt. Prüfungsmodule Lesen Anhand von zwei Aufgaben mit unterschiedlichem Testformat wird Global- und Detailverstehen überprüft.Dauer: 30 Minuten Modellsatz ZA2: Lesen Hören In drei Aufgaben wird Global- und Detailverstehen anhand standardsprachlich gesprochener Hörtexte aus Österreich, Deutschland und der Schweiz überprüft.Dauer: ca. 15 Minuten Modellsatz ZA2: Hören Schreiben Modellsatz ZA2: Schreiben Sprechen Modellprüfung

Spetstyska: Possessiva pronomen och "kein" Hier könnt ihr alles noch einmal lesen und wiederholen! Viel Spass! Stephanie German language - Grammar, Exercises and Vocabulary Lachgeschichte: Nikolaus - Die Sendung mit der Maus - TV kinder.WDR.de Check Eins KiKA Menü <div class="naviChooser"><form action="/system/formnavi.jsp" method="post"><p>Detail Navigation:</p><select name="path" class="naviSelect"><option value="/">Die Sendung mit der Maus</option><optgroup label="Hören & Sehen"><option value="/hoeren-sehen-navi">Übersicht Hören & Sehen</option></optgroup><optgroup label="Spiel & Spass"><option value="/spiel-spass-navi">Übersicht Spiel & Spass</option></optgroup><optgroup label="Extras"><option value="/extras-navi">Übersicht Extras</option></optgroup></select><input value="Zum Ressort wechseln" type="submit"></form></div> Sie befinden sich hier: Lachgeschichte: Nikolaus Video Video starten, abbrechen mit Escape Vor- / Zurückspulen (Pfeiltasten links/rechts). Lautstärke einstellen (+/-) Lachgeschichte: Nikolaus Die Sendung mit der Maus. 01.12.2019. 05:36 Min.. Heutzutage stellen Kinder ihre Stiefel und Schuhe vor dem Nikolaustag vor die Tür. Die Sendung mit der Maus mehr Darstellung: Links auf weitere Angebotsteile Service

Sankt Nikolaus kommt! · Mia Smith Realians roll i undervisningen Är realian viktigare än kommunikativa förmågor? Nej, självklart inte, men jag återkommer ständigt till den som stoff i undervisningen. Varför? En viktig del är för att skapa motivation, nyfikenhet för kulturer där språket talas, så att eleverna bygger upp en lust att använda språket för att lära sig mer. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där språket används. Nyfikenhet Jag brukar beröra Sankt Nikolaus varje år, efter fyra år har det blivit något av en tradition även för våra elever, även om det kanske inte varje år blir en ordentlig djupdykning. , vilken jag också delade till dem i Google Classroom.

Betygssamtal utifrån checklistan i ESP · Mia Smith Hur lägger man då upp samtalen? Jag har valt att utgå från de checklistor som finns som en del iden europeiska språkportfolion . Eleverna fick fylla i checklistan vid terminsstarten i augusti och fick sedan fylla i den igen vid terminsstarten i januari. När jag träffar eleven börjar vi med att titta på hur eleven fyllt i checklistan och samtalar om det vi ser. Eleven har fyllt i olika nivåer på olika förmågor. Som lärare ser jag enbart fördelar med att använda mig av checklistan, till exempel kan jag se att någon enstaka förmåga utmärker sig. Även om eleverna inte tycker att själva ifyllandet är det mest spännande momentet under läsåret upplever jag att eleverna får en större förståelse för ämnets uppbyggnad när vi använder dem. Checklistorna finns för de olika stegen i GERS-skalan.

Grammatik - ett nytt grepp · Mia Smith När detta är klart tillåter vi oss att kolla i grammatikdelen av vår lärobok. Stämmer det vi formulerat överens med vad det står i boken? I de flesta fall hade jag valt att gå vidare med egen produktion, men så kommer jag faktiskt inte göra i det här fallet. Jag inledde det här inlägget med frågan om vilken grammatik eleverna ska ha med sig från grundskolan till gymnasiet. Preteritum är ett tempus som används mycket mer sällan på tyska än på svenska, tyskarna väljer i högre grad perfekt, vilket gör att jag lägger mer fokus där. I stället kommer vi här gå in på en text i läroboken som är skriven huvudsakligen i preteritum.

Övningsmaterial - Goethe-Institut Schweden Här hittar du övningsmaterial så att du kan förbereda dig inför alla delprov i Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1; hörförståelse, läsförståelse, skriftlig uppgift och samtalsövning. Material för nedladdning A1-Övningsprov 01 A1-Övningsprov 01 (PDF, 2 MB) A1-Övningsprov 01 Hörförståelse, lyssna direkt (12:22 min.) A1-Övningsprov 01 Hörförståelse, ladda ned (MP4, 12 MB) A1-Övningsprov 02 A1-Övningsprov 02 (PDF, 2 MB) A1-Övningsprov 02 Hörförståelse, lyssna direkt (14:49 min.)

Related: