background preloader

Časopis Pedagogika ISSN 0031-3815 (Print), ISSN 2336-2189 (Online)

Časopis Pedagogika ISSN 0031-3815 (Print), ISSN 2336-2189 (Online)
The main aim of this monothematic volume is to contribute to the field by offering from different perspectives and different contexts a wide spectrum of topics related to the application of digital technology in learning, in teaching and, generally, in education in advanced societies. We would like to mediate the latest knowledge and findings of pedagogy and psychology about the impact of digital technology on forming cognitive processes of pupils and to point out on methodical, instructional, pedagogical and organisational aspects of education using digital technology. Qualitative systematic reviews, research studies, comparative studies, critical review, meta-analysis or mixed-mode studies and reviews that are not focused only on positive experiences with digital technology, but that also indicate their limitations, risks and negative aspects or consequences are welcome. Related:  Časopisyinformační zdroje - časopisy

Pedagogická orientace Pedagogická orientace (ISSN 1211-4669 print; ISSN 1805-9511 on-line; reg. č. MK ČR E 20166) je vědeckým recenzovaným časopisem, který se zaměřuje na obecnější, aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školního vzdělávání, pedagogického výzkumu, vzdělávací politiky a vzdělávání učitelů. Cílem časopisu je podporovat rozvoj pedagogického myšlení. Pedagogická orientace nabízí publikační příležitosti jak renomovaným odborníkům, tak začínajícím autorům. Pedagogická orientace uveřejňuje následující typy příspěvků: studie (teoretické, přehledové, metodologické, empirické), diskusní příspěvky, zprávy, recenze. Pedagogická orientace vychází čtyřikrát ročně, poslední číslo každého ročníku vychází v anglickém jazyce. Pedagogická orientace je v současnosti zavedeným vědeckým časopisem, který dlouhodobě přispívá k řešení problémů teorie a praxe výchovy a vzdělávání a napomáhá tak jejich zkvalitnění.

Orbis Scholae - odborný časopis An Error Occurred Setting Your User Cookie This site uses cookies to improve performance. If your browser does not accept cookies, you cannot view this site. Setting Your Browser to Accept Cookies There are many reasons why a cookie could not be set correctly. You have cookies disabled in your browser. Why Does this Site Require Cookies? This site uses cookies to improve performance by remembering that you are logged in when you go from page to page. What Gets Stored in a Cookie? This site stores nothing other than an automatically generated session ID in the cookie; no other information is captured. In general, only the information that you provide, or the choices you make while visiting a web site, can be stored in a cookie. The Royal Society of Chemistry Chemistry Education Research and Practice Bill Byers, University of Ulster, UK Melanie Cooper, Michigan State University, US Iztok Devetak, University of Ljubljana, Slovenia Onno de Jong, University of Utrecht, Netherlands Jan H van Driel, Leiden University, The Netherlands Odilla Finlayson, Dublin City University, Ireland Alex H Johnstone, University of Glasgow, UK Ajda Kahveci, Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey Orla Catherine Kelly, Church of Ireland College of Education, Ireland Iwona Maciejowska, Jagiellonian University, Poland Rachel Mamlok-Naaman, The Weizmann Institute of Science, Israel Mansoor Niaz, Universidad de Oriente, Venezuela MaryKay Orgill, University of Nevada, Las Vegas, US Tina L Overton, Monash University, Australia George Papageorgiou, Democritus University of Thrace, Greece Ilka Parchmann, University of Kiel, Germany Zoltán Toth, University of Debrecen, Hungary Georgios Tsaparlis (Founding Editor), University of Ioannina, Greece Inbal Tuvi-Arad, The Open University of Israel, Israel

BMC Evolutionary Biology | Home page Články - Chemik | Přírodovědci.cz Žena, která změnila svět a zůstala přitom sama sebou Aktuality Před 150 lety (7. 11. 1867) se ve Varšavě narodila Marie Curie-Sklodowská. Pojďme si připomenout tuto neobyčejnou ženu, která i dnes zůstává vzorem a inspirací. 4x Aktuality Den chemie s nobelistou Chemik Chemici z Přírodovědecké fakulty UK připravili pro školní skupiny celodenní program, který vás seznámí s osobností profesora Heyrovského, s polarografií i s dalšími metodami chemické analýzy. 2x Chemik Přírodovědci.cz na Strunách dětem Kalendář akcí Akce Struny dětem – s podtitulem Festival pro zvídavé děti a hravé rodiče – nabízí víkend plný zážitkového poznávání různých uměleckých forem. 3x Kalendář akcí Astrobiologie: Počátky chemické abiogeneze Jedním z prvních kroků při přechodu od neživé hmoty k životu je syntéza jednoduchých organických sloučenin. Den Země na Vypichu Dvacátého druhého dubna 2017 se bude na celém světě oslavovat Den Země. 2x Kalendář akcí Astrobiologie: Hranice živého a neživého 4x Kalendář akcí 8x Chemik

Publishing Group : science journals, jobs, and information Metodika tvorby bibliografických citací | Masarykova univerzita Úvod Nezbytnou součástí odborného textu jsou odkazy na prameny, z nichž autoři čerpají vědecké poznatky, s jejichž pomocí dosahují kvalifikovaných závěrů v oblasti své vědecké činnosti. Povinností každého autora je uvádět všechny tyto zdroje formou bibliografických citací, pro jejichž strukturu v současnosti existuje celá řada metodik – citačních manuálů, citačních stylů. Ačkoliv jsou v českém prostředí doporučovány jako univerzální citační styl normy ISO 690 a ISO 690-2, jsou mnozí autoři v souvislosti se svou publikační činností v zahraničních časopisech povinni citovat podle zásad jiného citačního stylu. Cílem naší elektronické publikace je představit nejčastěji užívané citační styly, jejichž výběr a způsob prezentování jsme opřeli o výsledky ankety, v níž se vyučující a studenti Masarykovy univerzity vyjádřili k tomu, který způsob citování ve svém oboru nejčastěji preferují. Dalším z důvodů pro vytvoření této publikace je omezená dostupnost zahraničních citačních norem v Česku. Autoři

Chemické listy - Oficiální časopis České společnosti chemické

Related: