background preloader

Linas lärarrum - Alex Dogboy

Linas lärarrum - Alex Dogboy
Vi är flera pedagoger som tycker om att använda oss av Monica Zaks bok Alex Dogboy i vår undervisning. Det är en utmärkt bok att låta eleverna läsa i åk 6. Jag har använt mig av boken i fyra klassen och alla med utgången att eleverna har utvecklat både sitt skrivande och resonerande med fantastiskt resultat. Den lyckade utgången som eleverna har visat upp beror på att jag har fokuserat på några få stora frågor som går in på djupet på boken och kräver att eleverna analyserar och gör textkopplingar som både sträcker sig inom och utanför boken. Eleverna har alltid fått reda på veckans uppgift samma dag som de börjar läsa på det nya kapitlet. På det här sättet får de möjlighet till att reflektera under tiden de läser hemma.På lektionstid har vi sedan diskuterat, skrivit och utvecklat våra svar.Eleverna skriver läslogg hemma och är förberedda inför klassrumsarbetet. Så här har arbetet sett ut från början till slut. Boken presenteras och vi föutspår gemensamt. 1. 2. Monica Zak och källkritik

http://linaslararrum.blogg.se/2016/september/alex-dogboy.html

Related:  Alex Dogboy - Monica ZakLäsaLäsning

Linas lärarrum - Läsning Det kan skrivas i stort sätt hur mycket som helst om läsning men det här inlägget ska handla om mina reflektioner av läsning under de första veckorna av terminen i åk 4. Under lågstadiet läggs det mycket fokus på avkodning och att skapa fonologisk medvetenhet hos eleverna. En effektiv avkodning är en förutsättning för att det fortsatta arbetet i att bli en god läsare. Den här frågan diskuterades i en FB grupp i veckan och en kommentar skrevs som ifrågasatte H4/H5 tester med ”Är inte läsförståelse viktigare?”

Ett åskvädersbarn och ett helvetsgap lär oss hur vi kan gestalta När jag skrev mitt förra inlägg om Att lyckas med gestaltningen så texten lyfter slog det mig att ett bra upplägg kunde vara att utgå från Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren. Det passar också bra i tiden då det just släppts en nya anime-serie med Ronja Rövardotter. Klippen visas på Svt-play när som helst och sänds på Barnkanalen lördagar kl 20:05 och är ca 25-30 min långa och kan fungera som en multimodal text för att lyfta fram gestaltningen. Det bästa är att visa på hur detta låter i text som läses högt innan filmen visas och diskutera på skillnader och likheter som en bok ger genemot filmen. Så här börjar boken: Den natten då Ronja föddes gick åskan över bergen, ja det var en åsknatt så att allt oknytt som höll till i Mattisskogen förskrämt kröp undan i sina hålor och gömslen, bara de grymma vildvittrorna gillade åskväder mer än alla andra väder och flög med tjut och skrik runt rövarborgen på Mattisberget.

Lärarhandledningar Många av våra böcker lämpar sig väl som grund till ämnen att fördjupa sig i. Vi har lärarhandledningar och lektionsunderlag passande för låg-, mellan- och högstadiet. Lästips för tonåringar Kul med läsutmaning – #mellanstadiebloggen [SVENSKA] De senaste åren har jag återkommit till att köra en läsutmaning med eleverna varje läsår. Det är framför allt ett sätt att öka läslusten men också ett försök att få eleverna att läsa mer regelbundet. Lyckas de med utmaningen så väntar en belöning. Det finns många varianter på läsutmaningar, och här kommer mitt bidrag. Förslag på arbetsgång: Läsutmaningen pågår ett visst antal veckor, t.ex. från läsårsstart till efter höstlovet, eller efter höstlovet till första veckan i skolan på våren.

Lustfyllda läsgrupper! – #mellanstadiebloggen [SVENSKA] Inspirerad av detta inlägg som jag hittade någonstans (och som egentligen gäller för gymnasiet, haha) fick jag en omedelbar längtan efter att själv ha läsgrupper och boksamtal med min klass! Jag tänker mig alla i klassen får varsitt exemplar av samma bok, och så läser vi och diskuterar den tillsammans. Det brukar vara väldigt motiverande för eleverna att läsa samma böcker och sedan få tillfälle att prata om läsupplevelsen i smågrupper!

Visdomsord, Venn-diagram och textkopplingar - allt utifrån Lyckokakan Nästa vecka får vi författarbesök på vår skola. Kerstin Lundberg Hahn kommer på besök och för att förbereda oss inför detta har vi läst "Lyckokakan". Vi har lärt känna huvudpersonen Oscar och skrattat åt hans pinsamheter, glatt oss åt hans framgångar och inspirerats av hans mod. Eftersom boken nu är utläst var det dags att ta fram Cowboyen och reflektera över det viktigaste i innehållet. Vi valde att göra detta på ett lite annorlunda sätt utifrån ett tips vi fått av en annan pedagog på deras blogg: . Vi började med att plocka ut nyckelord som beskrev huvudpersonen Oscar. Roald Dahl Roald Dahls föräldrar kom från Norge men själv föddes han 1916 i Llandaff i södra Wales och gick bl a i Repton School. Efter skoltiden fick han anställning i oljebolaget Shell, där han efter några års utbildning sändes på uppdrag till Östafrika. Vid ... Roald Dahls föräldrar kom från Norge men själv föddes han 1916 i Llandaff i södra Wales och gick bl a i Repton School. Efter skoltiden fick han anställning i oljebolaget Shell, där han efter några års utbildning sändes på uppdrag till Östafrika.

Linas lärarrum - Läsmysteriet Jag hoppas att ni inte har missat UR:s nya serie Läsmysteriet som modellerar lässtrategier i form av roliga utmaningar. Jag läste om den här serien några månader innan den kom ut och väntade med stor spänning inför det första avsnittet. Nu har jag arbetat med de två första avsnitten med tillhörande uppgifter och mina elever i åk 5 älskar det.

Vad händer inom oss när vi läser? – #mellanstadiebloggen [SVENSKA] Denna dikt av Bo Burnham är ett stycke ren magi. På ett väldigt effektfullt sätt synliggörs vår inre process när vi läser. Att läsa en text handlar inte bara om att avkoda orden. Det händer också något inom oss. Vi interagerar med texten och den väcker vår inre röst, våra tankar och känslor. Linas lärarrum - Mysteriet med de halshuggna rosorna Andra avsnittet av Läsmysteriet heter "Mysteriet med de halshuggna rosorna" och fokuserar på nyckelord med hjälp av strategierna Detektiven och Cowboyen. Detektiven undersöker ord och det gäller att både läsa före och efter ett ord för att förstå sammanhanget som ordet befinner sig i. Cowboyen samlar in det viktigaste och sammanfattar texter vilket också hör ihop med ord och begrepp. Det här är viktiga strategier i skolans alla ämnen och är viktigt att utveckla för att eleverna ska klara att sovra i den stora informationsmängd de möter.

Roliga bokrecensioner – #mellanstadiebloggen [SVENSKA] Ta tillvara elevernas läsning och låt dem reflektera kring böckerna de läser – samtidigt som de även ger varandra bra lästips! Här kommer några förslag på roliga bokrecensioner. På Facebook hittade jag en gång ett tips från en klass på Europaskolan i Bryssel, där eleverna fick göra ”bokpåsar” efter att alla hade avslutat läsningen av sin bok. Denna uppgift kommer från Barbro Westlund, som i sin tur tog med sig idén från sitt besök i en skola i Kanada. Skolan hade arbetat så här med redovisningarna av bokpåsarna: Eleverna gör en egen påse.På ena storsidan ritar de av bokens framsida där titel, författare och illustratör ska finnas med.På motsatta sidan finns en sammanfattning av bokens handling.På ena gaveln står vilken genre det är och på den andra står vilket genomgående tema som finns i boken.På påsens botten finns en bedömning/betyg med motivering.Inuti påsen har eleven lagt ett föremål som har koppling till boken och som hen vill berätta lite extra om.

Kan vi behandla arbetsminne för att förbättra läsförståelse? Alla människor kan hålla som mest 4-5 saker i arbetsminnet samtidigt (Alloway, 2008). Arbetsminnesproblem uppstår när vi inte kan uppdatera eller återfå informationen vi försöker hålla i arbetsminnet från någon annanstans i omgivningen. Detta är också nyckeln till arbetsminnesbehandling - och forskarna fortsatte att presentera följande: 1. Lek och läs! Det är tidig morgon och det är mörkt i klassrummet. Jag tar emot eleverna i dörren och det tar inte lång tid förrän rummet fylls av ivriga diskussioner. Det är rosa slime i hela klassrummet.

Äntligen ”Babel för barn”! – Klara bokprat Ni vet hur vi i litteraturförmedlarbranchen i flera flera år pratat om att det borde finnas ett bra kvalitativt tv-program om barnlitteratur för barn, ett Babel för barn ? Nu finns det äntligen! Fantastiska Estrids bokklubb! Det är inte SVT som ligger bakom, utan programmet kommer från Finland och är producerat av Fantaskop Films och Hufvudstadsbladet i samarbete med Den Finlandssvenska Läsambassadören, Förlaget och Richardsgatans bibliotek med stöd av Svenska Kulturfonden. Det är inget regelrätt tv-program, utan en videoserie eller en You Tube-serie. Programmet, som innehåller hittills fyra knappt tio minuter långa avsnitt, leds av den pålästa programledaren Estrid.

Related: