background preloader

Annikas klassrum - HEM

Annikas klassrum - HEM

http://annikasklassrum.weebly.com/

Related:  Webbsidor Bra sakerwebbresurserSpecialpedagogikskolsidorPedagogik

10 sajter med gratis bilder du kan använda fritt Ibland kan det bli stopp i den kreativa processen. Du har inte tid att ta med dig kameran ut och fota en höstlig park som ska komplettera dagens inlägg. Eller så behöver du några enkla bilder att varva din PowerPoint-presentation med. Det är då royaltyfria bilder med Creative Commons-licens passar perfekt. Korrelation och kausalitet Möjliga orsakssamband bakom en observerad korrelation mellan A och B. Bilderna ovan beskriver flera möjliga orsakssamband bakom en observerad korrelation mellan A och B. Efter en inledande genomgång och diskussion utifrån bilderna utför eleverna en uppgift i mindre grupper som sedan redovisas muntligt. Uppgiften anknyter till matematik, biologi och fysik men också till samhällskunskap, psykologi och filosofi. Till din hjälp i undervisningen har du följande dokument:

skolfröken fräken Okt13 Nu är vi inne på vårt andra spännande deckarschema. Förra veckan var det dags att utföra ett skrivuppdrag tillsammans med sin deckarkompis. Barnen satt på sina stolar när det plötsligt knackade på dörren. Jag sa bara till barnen: -Titta nu extra noga. Jag öppnade dörren och in kommer en mystisk person och går ett varv runt i vårt klassrum.

matteblogg på Mårtenskolan i Lunds kommun Uppgift lämplig för åk 2 och 3 Eleverna får 16 ”gräsbitar” var (1*1 dm stora, gröna kartongbitar) och tre kor. De tre korna ska få lite olika hagar. Ko nr 1 får själv bestämma hur hagen ska se ut. Förutom de 16 ”gräsbitarna” kan det finnas extra ytor med t ex en damm eller å inne i hagen. Kompetensutveckling inom digitalisiering Besök nya Lärportalen – tre moduler ute! Nu finns modulerna om kritisk användning av nätet, leda och lära i tekniktäta klassrum och digitalt berättande på Lärportalen. Gå till Lärportalen

”Orimligt många behandlas med läkemedel för adhd” Adhd är en diagnos som länge varit föremål för diskussioner, såväl inom professionen som i det offentliga samtalet. Under lång tid fanns det olika uppfattningar inom barn- och ungdomspsykiatrin om huruvida adhd över huvud taget fanns, om det gick att diagnostisera och hur det i så fall skulle behandlas. Detta skyttegravskrig är över. Det finns nu konsensus om att en hel del barn har problem med uppmärksamhet, koncentration, impulsivitet och överaktivitet. Denna problemkombination benämns vanligen adhd.

Kamratrespons i åk 1 – Kooperativt Lärande Kooperativt Lärande innebär att eleverna arbetar tillsammans och lär av varandra. De behöver därför få verktyg och tillfällen att träna på hur de kan stötta varandra i lärandet. Ett sätt att göra detta är genom att ge respons utifrån 3F – feedback, feedup och feedforward. Vi har den här veckan introducerat en modell för kamratrespons med vår årskurs 1 och beskriver i detta inlägg hur vi gjorde detta.

Stödmaterial om övergångar När ett barn eller en elev byter skola eller skolform finns risk att viktig information går förlorad. Det kan påverka alla barn och elever, men i synnerhet de som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Att övergången fungerar är en betydelsefull faktor för en god skolgång. Skolverket har tagit fram ett stödmaterial – ”Övergångar inom och mellan skolor och skolformer”. Bo Hejlskov Elvéns blogg På Bokmässan i Göteborg hade jag två samtal med Lars H Gustavsson om föräldraskap. Vi pratade om hans bok Relationsrevolutionen och min och Tina Wimans bok Barn som bråkar. Det var jättebra samtal. Fast det blir det nog när man är överens om det mesta. Ena samtalet var en intervju av Maria Carling, journalist på Svenska Dagbladet. Hon var den som i 2004 introducerade den danska psykologens Bent Hougaards begrepp curlingföräldra i Sverige.

Inspiratören: Bokstaven R – Kooperativt Lärande Under veckan arbetar vi med en bokstav och dess ljud på så många olika sätt det går. Eleverna bygger upp ett ordförråd med ordbilder med saker i sin närmiljö som innehar bokstaven eller ord som är vanligt förekommande för dem. Denna gång var det dags för bokstaven R . Lektionen består av att vi lär oss att skriva bokstaven R genom kamratrespons i lär-par. Den här veckan adderade jag ett moment i arbetet med bokstaven; jag la till strukturen Inspiratören. Eleverna fick börja med att sätta sig i sina lär-par.

Turas om: Positivt tänkande – Kooperativt Lärande För att elever ska kunna samarbeta på ett fungerande och lärande sätt behöver de få möjlighet att träna på samarbetsfärdigheter. En av dessa är konsten att möta det andra säger på ett positivt sätt. Hur medlemmarna i gruppen bemöter idéer och tankar från andra bestämmer hur mycket eleverna vågar dela med sig. Det är här viktigt att vi hjälper eleverna i hur de kan bemöta varandra på ett sätt som främjar samarbete och ett positivt klimat. Redan under de första dagarna tränade vi på detta med våra elever i årskurs 1.

Fonologisk träning gynnar läsinlärningen Det är nu tredje gången jag har en etta. De två tidigare gångerna har jag tvekat lite kring läsinlärningen. Gammal traditionell ljudmetod eller helordsläsning och LTG (Läsning på Talets Grund)? Eller båda? Jag försökte nog använda båda eftersom jag inte hade tillräcklig erfarenhet för att göra ett medvetet val. Lär-par: en metod som utvecklar – Kooperativt Lärande – träna samarbete och sociala färdigheter, skapa ett gott klassrumsklimat och samtidigt befästa kunskaper! Människan är en social varelse; lärande och utveckling sker i mötet mellan människor. Men hur ska detta på ett strukturerat sätt tränas? Vilka verktyg kan vi i skolan använda för att utveckla elevernas förmåga till socialt samspel så att vinsten med samarbete maximeras? Möt metoden: Lär-par!

Ewas länkar för lågstadiet Blandat Faktabanken Länkar med frågor och svar inom alla tänkbara ämnen.

Related: