background preloader

Ceramica greca

Ceramica greca
Related:  Arte e Immagine

Crea l'Arazzo di Bayeux 2 Crea un mosaico Design a mosaic Index --- Roman --- large --- triangles --- no mortar --- black & white --- simple --- geometric --- Greek key --- maze --- knot --- Fishbourne --- information --- saving These webpages allow you to design a mosaic online. © Jo Edkins 2007 - index to all my websites - any questions or comments, email jo.edkins.design@gwydir.demon.co.uk

Ancient Athens 3D - Κλασική Αθήνα - Ακρόπολη 479-323 π.Χ. Την κλασική εποχή αρχίζει ένα νέο και μεγαλεπήβολο οικοδομικό πρόγραμμα στην Ακρόπολη. Η νότια μεριά του βράχου επιχώνεται και το έδαφος της επιφάνειας επιπεδώνεται ώστε να αντέξει τα θεμέλια του νέου Παρθενώνα. Καινούργιο τείχος χτίζεται και η είσοδος της ακρόπολης μεταμορφώνεται ριζικά με τα νέα Προπύλαια. Για να δείτε τις εικόνες σε μεγέθυνση κάντε κλικ πάνω τους. ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ (447-438 π.Χ..) Ο Παρθενώνας ήταν ναός αφιερωμένος στην Αθηνά Παρθένο. ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ (437-432 π.Χ.) Την κατασκευή των προπυλαίων ανέλαβε ο αρχιτέκτονας Μνησικλής το 437 π.Χ. ΕΡΕΧΘΕΙΟ (421-407 π.Χ) Το Ερέχθειο αποτελεί τον ιερότερο τόπο λατρείας στην Αθήνα. Το σημείο που χτίστηκε το Ερέχθειο δεν είναι καθόλου τυχαίο καθώς εκεί βρισκόταν και το Μυκηναϊκό ανάκτορο με όλα τα ιερά του. Το Αρρηφόριο ήταν ένα τετράγωνο κτίσμα στο βορειοδυτικό μέρος της Ακρόπολης. Πάνω στην ακρόπολη υπήρχαν και διάφορα άλλα βοηθητικά κτήρια, ιερά και βωμοί. Για άλλα μνημεία της κλασικής Αθήνας πατήστε παρακάτω:

eptalyk - Η Περίληψη και η τεχνική της Γενικά Eίναι ένας τρόπος συνοπτικής απόδοσης ενός κειμένου. Με αυτήν επιδιώκεται: Η κατανόηση του κειμένου.Η πληροφόρηση των άλλων με λιτό και σαφή τρόπο για το περιεχόμενο του κειμένου.Η διάκριση του αναγκαίου από το περιττό τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη γλώσσα του κειμένου.Η δόμηση ενός νέου κειμένου με συνοχή και συνεκτικότητα. Αξιολόγηση της περίληψης (σύνολο μονάδων: 25)Για να αξιολογηθεί ένα κείμενο περίληψης, συνεξετάζεται: το περιεχόμενο της περίληψης (12 μονάδες)τη γλώσσα και το ύφος (8 μονάδες)τη δομή (5 μονάδες) Το περιεχόμενο της περίληψης Θετικά στοιχεία θεωρούνται: Η σύλληψη του νοηματικού κέντρου του κειμένου.Η επιλογή των σημαντικών ιδεών-πληροφοριών του κειμένου.Η πληρότητα κατανόησης του κειμένου. Αδυναμίες στο περιεχόμενο θεωρούνται: Αδυναμία κατανόησης ή απόκλιση από το νοηματικό κέντρο του κειμένου.Επιλογή δευτερευουσών ιδεών-πληροφοριών σε βάρος των κύριων-σημαντικών.Η ατελής (μερική) κατανόηση του κειμένου. Αδυναμίες στη γλώσσα και το ύφος θεωρούνται: Διευκρινίσεις 7.

National Gallery of Art NGAkids Art Zone SEA-SAWS SEA-SAWS is fun for kids of all ages. Select photographs of natural and man-made objects, then arrange the pieces to create a seascape or an abstract composition. The BUILD tool helps you construct animated characters and set them in motion. FACES & PLACES helps children of all ages create portraits and landscape paintings in the style of American naive artists. Photo Op is a large program and it may take some time to download. The NGAkids Still Life (Shockwave, 8 MB) helps you create interactive art that mirrors the paintings of the old masters. A still life slideshow (Flash, 32K) features photographs of real paintings and art objects in the National Gallery of Art that were the inspiration for this interactive. BRUSHster is a painting machine for all ages. In Holland during the 17th and 18th centuries, the "poppenhuis" or dollhouse was an adult diversion, but our online DUTCH HOUSE is fun for kids of all ages.

visite virtuali Questo blog ha uno scopo puramente didattico e divulgativo. Non avendo finalità di lucro non presenta banner pubblicitari di alcun genere. Inoltre non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. L'autrice non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti ai quali è possibile accedere tramite i collegamenti posti all’interno del Blog stesso. Le immagini inserite nei post non sono opere dell'autrice del Blog (tranne dove espressamente dichiarato) né sono di sua proprietà.

Maquette de l'Acropole Sur une longueur de 300 m. à la base et de 170 m.au sommet, large de 156 m. s'élève l'Acropole d'Athènes. Sur une simple butte se dresse un des sites les plus glorieux de notre histoire. C'est Périclès au Vième siècle avant J.-C., alors que la démocratie athénienne allait s'étendre sur le monde grec, qui fut l'instigateur d'une ville ornée de temples, théâtres et odéons. Entre 449 et 431 le Parthénon, les Propylées, l'Athéna Nike et de l'Érechteion commencèrent à voir le jour. Le site vous montre l'Acropole telle qu'elle était, intacte jusqu'en 267 après J. La maquette que je vous présente est donc une reconstitution, le plus fidèle possible, des splendeurs de l'Acropole sans que je puisse y mettre les dorures et la beauté telles que les voyaient les contemporains. Sur cet éperon rocheux s'élève le soleil d'une civilisation qui continue à briller jusqu'à nous.

Roman Design (link sotto l'immagine) Analizzare un quadro in tre mosse - Didatticarte Tempo fa ho scritto un articolo sulla lettura dell’opera d’arte. Un metodo di analisi complesso e approfondito che, però, proprio per la sua vasta articolazione, non può essere praticato sistematicamente per ciascun dipinto da studiare (insomma, quando lo propongo in classe i ragazzi mi guardano storto…). Allora ho cercato di semplificare l’approccio proponendo tre parole-chiave: tecnica, soggetto e poetica. Vediamo cosa si intende per ognuna di queste tre voci. 1. TECNICA – È la modalità con cui viene realizzata l’opera d’arte. Restando nell’ambito delle arti visive bidimensionali (anche se l’arte comprende anche scultura, architettura, letteratura, teatro, danza, musica etc. etc.) le tecniche più diffuse sono la tempera su tavola, l’affresco, l’olio su tela e l’inchiostro su carta, giusto per citare quelle che si trovano più spesso nel libro di storia dell’arte. Ecco, ad esempio, alcuni dettagli di dipinti realizzati ad olio su tela. 2. 3. E qui entra in gioco la poetica di Antonello.

initiation à l'épigraphie grecque par c.tuan Origami Simulator This app uses a compliant dynamic simulation method to solve for the geometry of an origami pattern at a given fold angle. The simulation sets up several types of constraints: distance constraints prevent the sheet from stretching or compressing, face constraints prevent the sheet from shearing, and angular constraints fold or flatten the sheet. Each of these constraints is weighted by a stiffness - the stiffer the constraint, the better it is enforced in the simulation. Axial Stiffness is the stiffness of the distance constraints. Fold and facet stiffnesses correspond to two types of angular constraints. Internally, constraint stiffnesses are scaled by the length of the edge associated with that constraint to determine its geometric stiffness. Since this is a dynamic simulation, vertices of the origami move with some notion of acceleration and velocity. A Numerical Integration technique is used to integrate acceleration into velocity and position for each time step of the simulation.

Colori Vivaci Magazine Cercate libri di arte in pdf da scaricare gratis? Il download di tantissimi eBook illustrati di splendida fattura è possibile grazie all’iniziativa di due grandi musei: il MET di New York e il Paul Getty Museum di Los Angeles. Il primo mette a disposizione più di 400 libri in pdf gratis e il secondo circa 250. In due paragrafi le istruzioni per scaricare i libri gratis sull’arte, gli artisti più famosi della storia, le correnti artistiche e le tecniche delle più svariate discipline: come vedremo a breve, scegliere i testi di proprio gradimento e scaricarli è facilissimo. Libri gratis in Pdf, come scaricare i testi d’arte del MET Vediamo come effettuare il download dei libri in PDF del MET. Il download in pdf dei libri è un’opportunità d’oro per gli appassionati d’arte. Libri d’arte in Pdf, gli eBook gratuiti targati Getty Pubblications Qualunque ricerca effettuata presenterà una lista di libri da scaricare, per farlo basterà premere sul tasto More e quindi sul tasto Download PDF.

Digitised Manuscripts Almost 900 Greek manuscripts and some of the most important papyri, ranging in date from the first to the 18th centuries, are now included in the Digitised Manuscripts site. The first two phases of the Greek Manuscripts Digitisation Project were generously funded by the Stavros Niarchos Foundation and the third phase was funded by the Stavros Niarchos Foundation, the A. G. Leventis Foundation, Sam Fogg, the Sylvia Ioannou Foundation, the Thriplow Charitable Trust, and the Friends of the British Library. Over fifty Thai manuscripts and the Chakrabongse Archive of Royal Letters have been digitised with the generous support of the Royal Thai Government, in celebration of the occasion of the eightieth birthday anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on 5 December 2007. The Zweig Collection of music manuscripts was digitised with the support of the Derek Butler Trust.

Il Ratto di Proserpina di Gian Lorenzo Bernini Il Ratto di Proserpina è un gruppo scultoreo commissionato a Gian Lorenzo Bernini da Scipione Borghese e realizzato quando l'artista aveva solo 23 anni. L’opera ci racconta una storia presa dalle Metamorfosi, antico poema del poeta romano Ovidio: la bella Proserpina, figlia di Giove e Cerere, dea della fertilità, fu notata da Plutone, signore degli inferi che la volle a tutti i costi come sposa. Così, un giorno, la rapì e quando lo venne a sapere Cerere, questa provocò una grave carestia sulla terra. Intervenne Giove, che ottenne il permesso di far tornare per metà dell'anno la figlia sulla terra, per poi passare l'altra metà nel regno di Plutone. È così che ogni anno, in primavera, la terra si copre di fiori per poi addormentarsi di nuovo in autunno. Bernini fissa l’istante del rapimento: Proserpina stava raccogliendo dei fiori, fuori dalle mura di Enna, in Sicilia, quando venne colta di sorpresa. Se ti piace il blog, seguilo anche su Twitter!

Related: