background preloader

Dr Dylan Wiliam The Secret of Effective Feedback

Dr Dylan Wiliam The Secret of Effective Feedback

http://www.youtube.com/watch?v=e_En4G7Vt_Y

Related:  Feedback for progressfrokenborgKollegialt lärandelucmirFöreläsningar

Googlestudie: Snällhet skapar dreamteam – Chef.se Ända sedan 2002 har Google sökt svaret på varför vissa team är mer produktiva och framgångsrika än andra. Nu har de hittat den hemliga formeln bakom drömteamet. Google har lagt miljontals kronor på att kartlägga nästan varje aspekt av sina anställdas liv, från hur ofta de äter tillsammans till vilka egenskaper de främsta cheferna delar. Hänger DU på detta skolstartslöfte? Läsårsstarten närmar sig runt om i landet. Detta är en spännande tid som ofta innehåller både reflektion och förväntan kring vad man vill uppnå under kommande år. Under veckan som gått har många kloka lärare runt om i min analoga och digitala närhet uttryckt att ”Detta läsåret ska jag bli bättre på…” Eller, nu äntligen nu ska vi lyckas med”. Underbart precis så det ska vara:)! Den tid som råder nu ute på skolorna och i skolpersonals huvuden påminner mig mycket om tiden mellan jul och nyår när alla nyårslöften sätts. Tänk att vi har ett helt nytt läsår framför oss där vi kan fortsätta ta tag i de delar av vårt utvecklingsarbete som vi ännu inte riktigt är fullt nöjda med.

Struktur: Inspiratören – Kooperativt Lärande Inspiratören är en struktur där eleverna tillsammans i par eller grupper löser ett problem för att sedan gå runt i klassrummet och titta på hur andra grupper löst samma problem. Denna struktur kan anpassas efter olika ämnesinnehåll. Vi har använt oss av inspiratören i allt från matematik vid problemlösning eller huvudräkning till svenska vid fri skrivning, sagoberättande, grammatik, ordkunskap och ordklasser. Elever som har svårt med abstraktion och att fantisera? Välj då strukturen: Inspiratören! Med Inspiratören synliggör du lärandet i en grupp då eleverna får se olika sätt att lösa samma problem.

Adrienne Gear Igår hade vi bästa besöket! Adrienne Gear föreläste om att undervisa i att skriva faktatexter. Adriennes första PowerPoint bild handlade om vikten av att reflektera för att sedan förbättra: Reflect > Refine. Föreläsningen presenterade den teori som hon bygger sin undervisning på och en mängd praktiska exempel tillsammans med personliga erfarenheter. Vi var ett hundratal lärare på plats och lyckan över att få vara där gick inte att ta miste på. Adrienne lockade till igenkännande skratt och eftermiddagen gick i ett rasande tempo. Förstelärare som vetenskapliga missionärer – Förstelärarbloggen Ge förstelärarna ett brett skolutvecklande uppdrag och låt dem driva det lokala systematiska utvecklingsarbetet. I dag går Lärarnas Forskningskonvent av stapeln, som Lärarförbundet anordnar. Vi är på andra halvan av dagen och det har varit både givande och intressant så här långt.

Leva med språkstörning Språkstörning kallas ibland för den okända funktionsnedsättningen. Trots att elever med språkstörning finns i alla skolor, så är diagnosen svår att förstå och identifiera. Ofta möts en individ med språkstörning av en oförstående omgivning, som inte riktigt klarar av att förstå vilken typ av stöd och anpassningar som krävs. Därför brukar jag använda den här jämförelsen för att förklara begreppet språkstörning, och hur det kan vara att leva med språkstörning.

Britt Johansson – genrepedagogik del 2 Del 2 av Britt Johanssons föreläsning om genrepedagogik. Föreläsningen handlar om hur man arbetar i klassrummet med genrepedagogik och hur man lär barnen skolspråket. Britt Johansson utgår från cykeln för undervisning och lärande, cirkelmodellen. Här finns presentationen till föreläsningen. Föreläsningen arrangerades av Skriv- och läsnätverket i Värmland (SOL i Värmland) i samarbete med NCS (Skolverket), CSL och RUC på Karlstads universitet. Del 1 av föreläsningen om genrepedagogik finns här

Nassim Al Fakir: Låt inte diagnosen begränsa dig – Jag har aldrig någonsin sett dyslexin som ett hinder, eller backat för något på grund av den, säger Nassim Al Fakir, artist och skådespelare. Nassim har en förmåga, som han själv benämner det, att gå in i en sorts bubbla där han tror på sig själv till hundra procent. – Jag tror på mig själv på ett sätt som jag nästan är lite fascinerad av själv. Jag kan stå bredvid någon som lyfter 200 kilo och tänka att ”det där kan jag också göra”. Och det är samma sak när det gäller texter. Om kollegial handledning och språkutvecklande biologiundervisning – Strategie... Jag vill gärna berätta om något väldigt inspirerande som jag har fått vara med om under läsåret 2015/2016. Inom ramen för mitt försteläraruppdrag på Täby Enskilda Gymnasium har jag under de senaste tre åren på olika sätt fått möjlighet att sprida mina tankar kring läsundervisning och språkutvecklande undervisning. Jag har fått utrymme på studiedagar för att arbeta med hela lärarkåren, men även mycket tid inom mitt programråd på samhällsprogrammet. Utöver det har vi aktivt arbetat med olika fortbildningsinsatser i svenskgruppen. En del av arbetet kan du läsa om under fliken ”Kollegialt lärande” här på bloggen.

Extra anpassningar, särskilt stöd samt utmaningar I Skolverkets egen presentation av Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling presenteras fyra motiv till bestämmelserna. Ett av dessa är att: Identifiera elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd men också de elever som behöver extra utmaningar Citatet innehåller tre olika uppdrag som läraren måste bevaka: extra anpassningarsärskilt stödutmana Britt Johansson – genrepedagogik del 1 Första delen av Britt Johanssons föreläsning om genrepedagogik. Föreläsningen handlar om hur man arbetar i klassrummet med genrepedagogik och hur man lär barnen skolspråket. Britt Johansson utgår från cykeln för undervisning och lärande, det som brukar kallas cirkelmodellen.

Planera för svårigheter så får du fler att lyckas! Tänk dig en solig försommardag vid en sjö. På stranden trängs tonåringarna för att utföra ditt uppdrag, att ta sig över till den andra stranden. Du har undervisat dem grundligt i all teori, det har torrsimmats, övats rörelser och teknik, precis som du har gjort med så många andra klasser genom åren. Pang! Förstelärare bloggar som stöd för det kollegiala lärandet Alla inlägg på Förstelärare bloggar är tänkta att kunna användas i kollegiala samtal och kan också användas som ”mini-lärmoduler”. Kollegialt arbete utifrån ett inlägg på Förstelärare bloggar: Välj ett blogginlägg som intresserar er eller som tar upp något som ni behöver förändra i undervisningen.Moment A: Samtliga lärare i lärlaget läser blogginläggetMoment B: Ni träffas i lärlaget och börjar med att diskutera frågorna längst ner. Efter diskussionen planera ni en aktivitet utifrån bloggtexter att genomföra i undervisningen.Moment C: Var och en genomför aktivitetMoment D: Sammanfattning och lärdomar i lärlaget.

Related: