background preloader

Dr Dylan Wiliam The Secret of Effective Feedback

Dr Dylan Wiliam The Secret of Effective Feedback
Related:  lucmirBFL och lärande4vh294

Mindset Review Advance praise for Mindset""" A good book is one whose advice you believe. A great book is one whose advice you follow. "From the Hardcover edition." Advance praise for Mindset " A good book is one whose advice you believe. From the Hardcover edition. Advance praise for Mindset"""A good book is one whose advice you believe. "Everyone should read this book." Everyone should read this book. Everyone should read this book. A good book is one whose advice you believe. From the Hardcover edition." -A good book is one whose advice you believe. From the Hardcover edition. "A good book is one whose advice you believe. "Everyone should read this book." "One of the most influential books ever about motivation." "If you manage people or are a parent (which is a form of managing people), drop everything and read Mindset." From the Hardcover edition. Book Description An authoritative, practical guide on how to develop the mindset necessary for success, both personal and professional.

Googlestudie: Snällhet skapar dreamteam – Chef.se Ända sedan 2002 har Google sökt svaret på varför vissa team är mer produktiva och framgångsrika än andra. Nu har de hittat den hemliga formeln bakom drömteamet. Google har lagt miljontals kronor på att kartlägga nästan varje aspekt av sina anställdas liv, från hur ofta de äter tillsammans till vilka egenskaper de främsta cheferna delar. För att hitta den hemliga formeln bakom ”drömteamet” intervjuade de hundratals medarbetare och analyserade data från 180 aktiva arbetsteam från hela världen. Läs också: Så ska en låda på magen revolutionera ledarskapet Arbetshypotesen var att det handlade om vilka individer som ingick i teamet. ”Vi utgick från konventionella teorier som att det är bättre att sätta introverta människor tillsammans, eller att vänskap utanför jobbet är en garant för bättre samarbete. När de började analysera materialet utifrån begreppet psykologisk trygghet utkristalliserade det sig helt plötsligt ett mönster. Två faktorer var avgörande:

Kollegial fortbildning Hej! Vilket ärofullt uppdrag du har fått. Och viktigt! Jag vet inte hur trygg du eller dina kollegor är i sin npf-kunskap, därför utgår jag ifrån att ni ska skapa en gemensam bas med grundkunskaper. Än viktigare är att ni samlas i en gemensam värdegrund och samsyn kring npf. Det här kan tyckas självklart men jag poängterar ändå vikten av att du har en tydlig målbild vart du vill med varje moment i er fortbildningscirkel. Jag tycker att specialpedagogiska skolmyndighetens npf-material är en bra start. Ta del av verkligheten Som generellt upplägg tycker jag att man bör starta med att lyssna på någon elev som berättar om hur hen själv upplever sin funktionsnedsättning. Då den grunden är lagd är mitt förslag att man fortgår med att prata om vad diagnoserna heter och vad som är signifikant för dem. Här är det bra om du kan samarbeta med elevhälsans skolpsykolog. Bemötande och förhållningssätt Viktigt är också att fundera över bemötandet. Nu är vi inne på pedagogiska strategier.

Skapa grupper – Kooperativt Lärande Att få eleverna att arbeta tillsammans i grupper är en viktig del i Kooperativt lärande (KL). Det är genom det sociala samspelet som eleverna skapar och utvecklar sin kunskap. Därför är det av största vikt att du som lärare skapar grupper för lärande. Grupperna du skapar kan se olika ut beroende på vad du vill uppnå med din undervisning. 1. Slumpmässiga grupper: Ett sätt att välja grupper är att slumpa grupperna. Elevvalda grupper: Att låta eleverna välja grupper själva är oftast inte att rekommendera då det kan leda till att en del blir utanför eller att de väljer sina kompisar som de har svårt att koncentrera sig tillsammans med. Lärarvalda grupper: Att läraren väljer grupperna är det bästa sättet att se till att grupperna blir heterogena, vilket leder till störst utveckling inom kooperativt lärande (se punkt 4). 2. Beroende på vad uppgiften är och vilken struktur du ska använda kan gruppstorleken variera mellan 2 och 4 elever. 3. Ibland använder vi oss också av tillfälliga grupper.

Getting Better at Feedback The last few weeks have seen us progress through each of our Cornerstones of Teaching & Learning at The Sheffield College with drop-ins from the Digital and e-Learning team, links to browse via our Twitter feed and a blog each week for staff to reflect on – So in the fourth and final week, our attention turns to feedback. As I spent some time reviewing and gathering links related to feedback, I realised that if I let it, it could easily fill my entire week. What research/evidence has to sayPractical ideasEncouraging metacognition/student reflection/self-assessmentFood for thoughtBooks If you think I’ve missed any essentials then please comment below or share your links on Twitter @hannahtyreman It would seem that feedback preoccupies the mind of many an educator, leader and researcher. If that’s what you’ve chosen to read this blog for, that silver bullet, then let me disappoint you now before you get much further. Feedback as a CPD Project Click here to read about the project Like this:

Visible Learning for Teachers Review "Visible Learning for Teachers is a profoundly important book for teachers, school leaders, parents, and policymakers. John Hattie provides the 'jury standard' for educational research. Rather than the typical 'he said, she said' controversy, Hattie has amassed the preponderance of the evidence representing the work of thousands of scholars and more than a quarter-billion children. The jury – teachers, leaders, and parents – need not be swayed by the persuasive power of an individual researcher or the flavor-of-the-month initiative. "This scope of this text is absolutely staggering. “Recognising what makes a difference enables reflection on how to do more that makes a positive difference. About the Author John Hattie is Professor and Director of the Melbourne Education Research Institute at the University of Melbourne, Australia and honorary Professor at the University of Auckland, New Zealand.

School Start 1-6 Beginner, Elementary, Themes Related Page: My Book About Me Warm-up Welcome Back to School! – Animated Digital Card Funny starter welcoming you back to school (yr 1-4)Kid Snippets: “Back to School” Adults act to child voices. Songs and Rhymes School song (yr 1-2)This Is The Way We Go To School (yr 2-4)School Poem A short poem to learn by heart (yr 2-4)Children’s Song- Back to School (yr 3-5)The Rules of the Classroom (yr 4-6) School Vocabulary Classroom objects (yr 1-2)School flashcards (yr 2-3)CLASSROOM INSTRUCTIONS AND RULES (yr 2-3)Learn School Vocabulary! Getting to know What’s your name? Self-Esteem Activities Learning to Learn 5-6 You Can Learn Anything A 1.5-min pep-talk for your students to start believing in themselves.Why do I study English A questionnaire for students to reflect and have a discussion on.Learning to Learn Let the students first fill in their preferences. Writing (New Students) Write a story about yourself and how do you like to study English.

Så lyckas du med samtalet – Jag är inte så intresserad av att kategorisera människor efter normalitet. Individer har olika funktionssätt. En del har en mer standard funktionsnivå och en del har en unik funktionsnivå i jämförelse med standard. Nåkkve Balldin är socionom och har lång erfarenhet av att möta personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Han har också lång erfarenhet av att handleda och utbilda personal som ska möta familjer, barn, ungdomar och vuxna. Det kan vara i verksamheter som skola, boenden, socialtjänsten samt daglig verksamhet där personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har sin vardag. – I sitt arbete ska man som personal tänka att man möter personer som har ett unikt sätt att hantera information vilket också har påverkats deras sätt att hantera känslor. Individualisera mötet En del personer med NPF-diagnoser har ett relationellt avvisande sätt, som kan vara svårt att tolka. – En del kan vara att tänka på själva formen för mötet.

Lektionsobservationer – NORDSTRÖM EDUCATION Skolinspektionen (2012) har utvecklat ett observationsschema som används vid inspektioner och kvalitetsgranskningar av undervisningen. Observationsschemat bygger på aktuell forskning om framgångsrik undervisning. Skolinspektionen (2012) har även gjort en forskningssammanställning om framgång i undervisningen. Vill man fördjupa sin ytterligare kring olika framgångsfaktorer i undervisningen rekommenderas Utmärkt Undervisning (2013) av Jan Håkansson och Håkan Sundberg samt Synligt Lärande (2009) av John Hattie eller SKL (2011) som gjort en sammanfattning av Hatties forskning. Syftet med en lektionsobservation är att samla in bedömningsinformation om kvalitén i undervisningen. Lektionsobservationerna bör ske på ett stukutrerat sätt utifrån på förhand definierade bedömningskriterier som bygger på evidensbaserade kriterier om framgångsrik undervisning. Rekommendationer vid lektionsobservationer Traditionella lektionsobservationer Moderna lektionsobservationer á la Timperley Observationsmallar

Research Conference Handout.pptx Making Good Progress? Review Christodoulou is one of the most remarkable writers in education the UK has seen in decades, because she takes a subject as potentially opaque and esoteric as assessment, and unpacks it in an intelligible, vital way that neither patronises the novice or offends the expert. Her first book, 'Seven Myths', is one of the few texts that every new teacher should read. Daisy is one of the leading thinkers on assessment in the UK and this book is essential reading for everyone who works in education. Schools are going to have to re-think their methods of assessing, recording and reporting, from scratch, and this book is an excellent place to start. This book addresses some of the most pressing areas in the field: namely why assessment for learning has too often become assessment of learning and why marking and feedback are not the same thing. Book Description A research-informed examination of formative assessment practices.

Nassim Al Fakir: Låt inte diagnosen begränsa dig – Jag har aldrig någonsin sett dyslexin som ett hinder, eller backat för något på grund av den, säger Nassim Al Fakir, artist och skådespelare. Nassim har en förmåga, som han själv benämner det, att gå in i en sorts bubbla där han tror på sig själv till hundra procent. – Jag tror på mig själv på ett sätt som jag nästan är lite fascinerad av själv. Jag kan stå bredvid någon som lyfter 200 kilo och tänka att ”det där kan jag också göra”. Och det är samma sak när det gäller texter. Förmågan kommer från uppväxten, tror Nassim. Extraundervisning innan och efter skolan I skolan hopade sig problemen med dyslexin redan i lågstadiet. – Det här kan jag bli irriterad på fortfarande. På högläsningen i skolan var Nassim ändå alltid först upp med handen. – Mitt sätt att hantera det var att skratta åt mig själv. Under uppväxten var Nassim Al Fakir van vid att konstant få tillbaka rödmarkerade prov och uppsatser från lärarna. – Jag har haft musiken och jag brann verkligen för att spela trummor.

Nyhetsbrev och sommarhälsning Hur kan lärare klara den dagliga stressen och bemöta barnen på ett bra sätt utan att själva gå i bitar? Kan neuropsykiatriska diagnoser "växa bort"? Lågaffektivt bemötande för att förekomma problem och hantera stress. Här kommer terminens sista nyhetsbrev, fyllt till bredden. Efter en hektisk vårtermin med mycket jobb är sommaren efterlängtad. Här kommer ett nyhetsbrev med artiklar som intresserar och inspirerar oss, plus några som vi medverkat i. Bästa sommarhälsningar,

Related: