background preloader

Desktop timer for Pomodoro Technique users

Desktop timer for Pomodoro Technique users

http://www.tomighty.org/

Related:  TodoIT tips

Michael Pohl's Homepage gTodo.txt is a todo list management application. It is based on the todo.txt format. This uses a simple plain text file to encode tasks, which is platform independent and future proof. This application is donation ware, which means you can fund the development by donations and you may freely use or distribute it. The g stands for graphical as well as for Groovy. The former because it is a GUI for todo.txt, the latter because the application was written in Groovy. Cyklisk diskussion! En del diskussioner återkommer med en dåres envishet. Man kör sina argument (som man tycker vara så självklara och tydliga) men de med annan uppfattning tar aldrig till sig argumenten oavsett vad man gör. Istället håller man samma diskussioner om och om igen.

MaToMaTo - Windows Pomodoro Timer MaToMaTo is a Windows animated Pomodoro Technique timer. It's made in WPF so you'll need .Net 3.5 to run it. It's simple, yet IMHO, it fulfills all the ideal requirements of a pomodoro timer. It has no activities manager since you're supposed to manage them on paper. cks.tra.in: Login tracks.tra.in: blog | faq | donate log in to tracks.tra.in: don't have an account? sign up just a peek? Digitaliseringen är inte frivillig! Denna text är publicerad i tidningen Datorn i Utbildningen för vilka jag skriver krönikor. För fem, sex år sedan när många skolor på allvar började digitaliseringen av det pedagogiska/didaktiska arbetet på skolorna var det inte ovanligt att möta argument som gick ut på att det var fel att satsa på IT i skolan av en uppsjö skäl. Det kunde handla om att datorer är dyra, att lärare har andra, enligt dem bättre fungerande, didaktiska metoder, att IT skapar distraktioner för eleverna, att lärarna inte har kompetensen och så vidare. Alla dessa argument, och fler ändå, hade, och har, fog för sig på många vis. Men trots det är de på ett sätt helt irrelevanta. Vi måste nämligen digitalisera skolan oavsett vad vi tycker eller tänker.

pomodairo - An Air application for working with the Pomodoro technique Pomodairo An Adobe Air application for working with the Pomodoro technique, Pomodairo includes the obligatory timer of course, but also includes a task list for the pomodoros. The application keeps track of pomodoros, unplanned and interruptions during the day. - Installation -

Remind Me Later Remind Me Later adds events to iCal in two clicks. Type "Buy groceries at 4pm tomorrow", and it will add "Buy groceries" to iCal at 4pm tomorrow. Download from the Mac App Store or here. Seg iPad? Har den hängt med länge? dags att fixa till den lite…. Har man en iPad som varit med länge så kan man uppleva att den blir seg och trött. Sedan brukar man uppleva att det är slut på minne direkt, man raderar bilder, filmer och appar men det är ändå fullt på iPaden. Men man behöver inte köpa en ny i det läget utan börja med att säkerhetskopiera iPaden till iTunes på din dator. i iTunes ser man vad det är som tar plats och efter ett tag så är det mest med övrigt (gult) på iPaden som tar plats vilket man måste ta bort. Jag vet inte hur man rensar det förutom att man återställer iPaden och sedan hämta tillbaka en säkerhetskopia.

Pomodorium Index of /~dgraham/ETM Making Getting Things Done easier is etm's goal. Getting Things Done, commonly abbreviated as GTD, is an action management method, and the title of a extremely popular book by David Allen. GTD rests on the common sense notion that with a complete and current inventory of all commitments, organized and reviewed in a systematic way, the mind is freed from the job of remembering everything that needs to be done, and can focus on actually performing those tasks. Three observations are critical: GTD thus requires convenient methods for: etm allows you to store and organize your commitments using a simple, intuitive format using plain text files.

Pedagogik i den digitaliserade skolan. Detta är min reflektion på ett inlägg som Emil Jansson, IKT pedagog på Risbergska skolan i Örebro, gjort i gruppen IKT pedagoger på Facebook. Jag citerar: ”Skolorna jag jobbar på har nu kört 1-1 i 1 1/2 år med eleverna (lärarna börja några månader innan) och vi har haft olika former av kompetensutveckling som både jag, extern part och event/konferens/föreläsningar om IKT i undervisningen. Många verktyg/program/appar/webbtjänster har nämns och jag hör nu mer och mer från flera håll kommentarer som ungefär låter ”inga mer verktyg! låt oss jobba med de vi lärt oss” Detta har fått mig att reflektera… är det så att IKT skolutveckling är så fokuserad i produkten och mindre pedagogiken/didaktiken/förhållningssättet att det till och med kan bromsa utvecklingen.

Pomodoro Method Style Time Management Tool & Timer Taskfile: A Tasklist Compiler Taskfile is aggregates task information from text files using GNU Make. Taskfile supports task tracking for a diverse collection of workflows and tools. Overview Taskfile, using GNU Make, compiles a tasklist from one or more directories of files, using keywords (i.e. “TODO”, “FIXME”, “FROZEN”) to identify tasks and then generate a task list. Basically, you focus on your own work, create tasks as you need to, and run “make” every now and then.

Related: