background preloader

Presentation BFL+IKT – NORDSTRÖM EDUCATION

Presentation BFL+IKT – NORDSTRÖM EDUCATION

http://www.nordstromeducation.se/2016/06/14/presentation-av-digital-verktygslada/

Related:  BFLVerktygDigitala verktyg för lärande och digital kompetens

Ledarskap är en förutsättning för kollegialt lärande För att få till ett kollegialt lärande, som innebär att lärarna gemensamt utvecklar systematiska undersökningar av sin undervisnings effektivitet, är det nödvändigt att det på skolan finns organisatoriska förutsättningar för detta. Det innebär att det måste finnas grupper för utvecklingsarbetet och att tid avsätts för regelbundna möten för de här grupperna. Organisation är nödvändigt för kollegialt lärande, men det är inte tillräckligt. Det krävs dessutom ett ledarskap som aktivt stödjer och uppmuntrar lärarnas professionella lärande. Myter om kollegialt lärande

Bädda in e-bok på din Wordpressblogg - mickekring.se Vill du på ett enkelt sätt publicera dina elevers e-böcker? Video Player Om man nu inte har ett eget Bibblis, hur kan jag då göra för att publicera mina elevers e-böcker på t ex en blogg? Ett av sätten jag brukar rekommendera, är att använda sig av Dropbox för att lägga böckerna på. Så om du inte har ett Dropbox-konto, se till att skaffa det. Nu blir Flexikon ännu bättre – guide till digitalt lärande 2 maj, 2016 | Publicerad av Mathias | Kategori: Nytt ”Fireworks” CC BY 2.0 by Epic Fireworks on Flickr Hela kapitlet om flexibelt lärande har arbetats om nu i april 2016. – Därför vill vi nylansera och uppmärksamma avsnittet om digitalt lärande, säger Ulrika Knutsson, processutvecklare på FSO, Folkhögskolornas serviceorganisation. Förhoppningen är att du som pedagog i folkhögskolan – eller överhuvudtaget för vuxna – ska ha nytta och glädje av innehållet och inspireras i arbetet tillsammans med dina kollegor och på egen hand. På Flexikon hittar du allt du behöver för att planera, genomföra och fortsätta utveckla dina kurser med hjälp av digitala metoder och verktyg.

Mer tester kan ge bättre inlärning Prov och tester har en given plats i all undervisning men används oftast i bedömningssyfte. Det finns dock ingen anledning att stanna där. Tvärtom visar studier inom kognitiv psykologi att tester också är ett effektivt verktyg för att främja lärandet. Att skriva filmmanus Film är ju fantastiskt roligt. Kul att spela in, roligt att titta på…. men ganska krävande att skriva manus. För att resultatet ska bli riktigt bra kan eleverna skriva Storyboards, men det är svårt och mycket tidskrävande. Dessutom är min erfarenhet att eleverna ändå gör ändringar och improvisationer när de väl filmar. Men ska filmen bli bra förutsätter det att manuset bygger på en trovärdig och genomförbar historia. Niornas filmarbete detta läsår startade redan i höstas då eleverna skrev en novell.

Höstens kollegiala lärande – pedagogKrstd Steg 1. Väcka lusten och nyfikenheten att lära Är du intresserad, passionerad, engagerad eller annan eftertraktansvärd egenskap, gällande det du ska hjälpa dina elever att lära sig? Om inte kanske du ska ändra något. Pokemon GO i klassrummet Pokemon GO har släppts i Sverige och fullkomligt exploderat i sommar. Oerhört många spelar! Det kommer en del larmrapporter om folk som spelar utan särskilt gott omdöme, men jag tycker spelet är fantastiskt eftersom det får så många att röra på sig mer. Barn/ungdomar och vuxna som tidigare suttit mycket still och kanske isolerat sig i sitt spelande är plötsligt ute och går kilometer efter kilometer i jakt på Pokemons! Det tycker jag är fantastiskt! Vad är Pokemon GO?

Hur kan jag ge stöd i undervisningen för källkritiskt resonemang? Hur är man källkritisk? Hur kan du få elever att träna på att välja ut trovärdiga källor? Och hur kan eleven visa att de kan använda de källor som de valt ut? Hur för man egentligen ett resonemang? Förstelärare i Svedala Ibland måste man stanna upp i steget, se på sig själv och sin undervisning för att ta ut riktningen framåt. Förra veckan gavs det rika tillfällen till detta. Onsdagen fylldes av spännande föreläsningar om Framtidens läromedel, en konferens anordnad av Conductive i samarbete med Lärarnas Riksförbund. Jag lyssnade på John Steinberg, Johanna Björk, Sara Bruun och flera andra inspirerande talare. På torsdagen hade mina VFU-studenter och jag en slutdiskussion och fredagen bjöd på kompetensutveckling kring bedömning tillsammans med kollegorna.

Visat på SETT - hur du KAN göra en Canva På SETT visade jag i LR:s monter hur jag dels använder Canva men även hur du själv kan göra en Canva. Om du vill ta del av hur jag organiserat Canvorna utifrån förmågorna i mitt klassrum kan du kika här. Canva är en webbsida där du kan skapa posters eller bilder för t ex din undervisning, för blogginlägg eller inbjudningar. Jag använder mig själv ganska ofta av programmet som är både lättanvänt och gratis (om du väljer gratis varianterna). Då jag ofta delar instruktioner till eleverna i förväg så de kan ta del både innan en lektion, men även i efterhand, tänkte jag att för er som missade presentationen ska få möjlighet att ta del av den i efterhand via filmklippet nedan. Det är en flipp för det utvidgade kollegiet så att ni kan få ta del av lite av det som fanns att se på SETT om ni inte var där.

Utbildningsmodul BFL+IKT – NORDSTRÖM EDUCATION Syfte Syftet är att synliggöra hur digitala lärresurser kan användas i en formativ undervisningen för att stödja elevernas kunskapsutveckling och utvärdera den egna undervisningen. Mål Målet är att synliggöra hur lärare med stöd av digitala verktyg kan tydliggöra lärandemålen, synliggöra lärandet, ge effektiv återkoppling och aktivera eleverna som lärresurser för varandra samt bli ägare av sin egen lärprocess.

”Flumskolan är inte på tillbakagång – svensk skola drar bildning i smutsen” Under åren som lärare har jag ofta befunnit mig i diskussioner om vad som är viktigt för elever att "lära sig" eller "ha förmåga att utföra". Men oförglömlig var stunden i aulan i våras då inhyrd föreläsare förklarade för oss att faktakunskap nu är oviktig då fakta kan hittas på nätet. Det som är viktigt att lära elever idag, är förmåga att resonera. Enligt modepedagogiken Bedömning för lärande (BFL) ska vi lärare bedöma elevers ”lärandeprocess” snarare än befintliga kunskaper.

Språkprov enligt Lgr11 - vad bedömer vi och hur? - Mia Smith Bedömning är ett hett ämne i svensk skola, men ändå dyker det regelbundet upp exempel på bedömning av saker som inte är kopplat till kursplanen. I det här inlägget vill jag visa hur jag lägger upp min bedömning i moderna språk och engelska på högstadiet. Utgångspunkten för både undervisning och bedömning är kursplanerna och kommentarmaterialet därtill. Alla mina referenser i det här inlägget är kopplade till dessa texter. I båda kommentarmaterialen förtydligas grundsynen på vår undervisning. DIGITALA VERKTYG – Patricia Diaz Följande rubriker hittar du på den här sidan: Kollaborativa kommentars- & delaytor, Kollaborativa skrivytor, Källkritik, Upphovsrätt, Egna bloggar, hemsidor och wikis, Ytor för att flippa videoklipp, Digitala responssystem, Flippytor, Namnslumpare & gruppskapare, URL-förkortare, Film & livesändning, Skärminspelning, Serier & animeringar, Presentationer, Tankekartor, Tidslinjer, Infografik, Sociala bokmärken, Ordmoln, Fria bilder, Bildredigering, Kartor & statistik, Podcast & ljudredigering, Programmering & kodning, Spel, Alternate reality spel, Samarbeta med andra lärare/klasser. För att slippa skrolla så mycket på sidan föreslår jag att du gör en sökning på den rubrik du vill läsa mer om. Prova ”Kringla+F/H” (Mac) eller ”Ctrl+F/H” (PC). Kollaborativa kommentars- och delaytor kan bland annat användas för att snabbt fånga upp var eleverna befinner sig, hur de har förstått mål och syfte med arbetet. PrimaryPad – primarypad.com

Related: