background preloader

Crea un Arcimboldo

Crea un Arcimboldo

http://www.middlestreet.org/archim/archimframe.htm

Related:  Arte e ImmagineContes 1ANANASY POLONIJNE

Crea un mosaico Design a mosaic Index --- Roman --- large --- triangles --- no mortar --- black & white --- simple --- geometric --- Greek key --- maze --- knot --- Fishbourne --- information --- saving These webpages allow you to design a mosaic online. © Jo Edkins 2007 - index to all my websites - any questions or comments, email jo.edkins.design@gwydir.demon.co.uk

Create an animation online with AnimateStar ABCya is the leader in free educational computer games and mobile apps for kids. The innovation of a grade school teacher, ABCya is an award-winning destination for elementary students that offers hundreds of fun, engaging learning activities. Millions of kids, parents, and teachers visit ABCya.com each month, playing over 1 billion games last year. Apple, The New York Times, USA Today, Parents Magazine and Scholastic, to name just a few, have featured ABCya’s popular educational games. ABCya’s award-winning Preschool computer games and apps are conceived and realized under the direction of a certified technology education teacher, and have been trusted by parents and teachers for ten years.

Kazimierz Wielki kazimierz wielkim został nazwany, bo jego sukces był murowany Polska za Kazika Początki.................................................................. Rozmyślenia Kazika............................................. visite virtuali Questo blog ha uno scopo puramente didattico e divulgativo. Non avendo finalità di lucro non presenta banner pubblicitari di alcun genere. Inoltre non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 2001. Primary Topic Websites We have put together a short list of websites that may be useful for teaching particular topics. Please note this is not an exhaustive list, the sites are not necessarily ones we endorse and are by no means fully tried and tested by us, but are simply the result of a little research to put what seem to be useful sites all in one place for you. If you have any great sites to add, please let us know! Great Fire of London The Tudors

Od Polski drewnianej do murowanej – rządy Kazimierza Wielkiego Władzę po królu Władysławie Łokietku w Królestwie Polskim odziedziczył jego syn Kazimierz (nazwany później Wielkim). Został on koronowany w katedrze wawelskiej. Władca musiał uporać się z wieloma problemami. Państwo było wyniszczone długotrwałymi wojnami, co nie sprzyjało rozwojowi gospodarczemu. Jednak król okazał się dobrym gospodarzem. Za jego długiego panowania (panował w latach 1333–1370) Polska stała silnym się państwem z dobrze rozwiniętą gospodarką.

Analizzare un quadro in tre mosse - Didatticarte Tempo fa ho scritto un articolo sulla lettura dell’opera d’arte. Un metodo di analisi complesso e approfondito che, però, proprio per la sua vasta articolazione, non può essere praticato sistematicamente per ciascun dipinto da studiare (insomma, quando lo propongo in classe i ragazzi mi guardano storto…). Allora ho cercato di semplificare l’approccio proponendo tre parole-chiave: tecnica, soggetto e poetica.

David Zinn: Street art that washes away in the rain News BBC News Navigation Sections Włącz Polskę- Polska-szkola.pl […] Tak tedy król ten ponad wszystkich monarchów polskich dzielnie rządził Polską; […] podniósł do wielkości dzieła swoje — murował miasta, zamki, domy. Naprzód ozdobił zamek krakowski […] domami, wieżami, rzeźbą, malowidłem, dachami wielkiej piękności. Naprzeciw zaś zamku krakowskiego, po drugiej stronie Wisły, około kościoła, który się nazywa Skałką, wymurował miasto, które od imienia swego nazwał Kazimierzem, jak również zbudował wiele innych miast. […] Wszystkie te miasta i zamki bardzo mocnymi murami, domami i wysokimi wieżami, nadzwyczaj głębokimi rowami i innymi urządzeniami obronnymi otoczył, na ozdobę narodowi, na schronienie i opiekę Królestwa Polskiego. Za czasów tego króla, w lasach, gajach i dąbrowach tyle założono wsi i miast, ile bodaj nie powstało kiedy indziej w Królestwie Polskim.

Related: