background preloader

Tidsenliga verktyg kan innebära ett A istället för ett F

Tidsenliga verktyg kan innebära ett A istället för ett F
Albin är 15 år och går på en 7-9 skola i Umeå. Det som skiljer Albin från flertalet andra elever är att han har dyslexi och att skriva och läsa har alltid har varit svårt. När han för första gången skulle få betyg i årskurs 6 fick han underkänt i flera av kärnämnena. Idag räknar han med att få rätt bra betyg i dessa ämnen, kanske rent utav C eller B. Anledningen till den positiva förändringen beror till stor del på att Albin idag bemästrar flertalet verktyg som underlättar för hans svårigheter. Här får vi ta del av vilka viktiga verktyg och arbetssätt som han använder i sin skolvardag. Albin läser in en text med hjälp av taligenkänning. En helt vanlig start på skoldagen brukar i Albins fall betyda en teoretisk lektion, som till exempel svenska. -Idag är dikteringsfunktionen väldigt bra och man kan prata helt naturligt. Har skolan alltid sett ut så för dig? Vilka verktyg använder du för att underlätta din vardag? Använder du verktygen enbart i de teoretiska ämnena? Albins tips till lärare

http://pedagogvasterbotten.se/2016/06/10/tidsenliga-verktyg-kan-innebara-ett-a-istallet-for-ett-f/

Related:  specialpedagogIKTIKT

AnnaBe – Specialpedagogen spekulerar I slutet på terminen, när en del elever ska byta årskurs och kanske också stadie efter sommarlovet, brukar överlämningar stå på agendan och så även på min arbetsplats. Jag har suttit med och deltagit på många överlämningar genom åren och ibland funderat på vilken nytta de egentligen gör. Vid dessa tillfällen har upplägget ofta gått till så att överlämnande lärare har fått beskriva eleverna en i taget, tills hela klassen har gåtts igenom. Lärarna har fått beskriva eleverna mer eller mindre fritt och subjektiva värderingar av hur eleverna är har varit vanliga. Eleverna kan till exempel ha beskrivits som goa, gulliga, snälla, duktiga, ambitiösa. Fast kanske vanligare har varit att eleverna som uppfattats som motsatsen har fått mest uppmärksamhet.

Edpuzzle -steg för steg hur du skapar interaktiva filmer – Fröken Jingfors När jag använder film för att flippa min undervisning vill jag veta vad min elever har lärt sig, om de förstår, vilka slutsatser och reflektioner de gör. Jag vill även kunna planera nästa lektion efter deras förkunskaper och frågor och ge dem personlig återkoppling. Med Edpuzzle kan man göra allt detta och mycket mer! När Zaption stängde ner i somras blev jag så besviken då jag tyckte mig ha hittat det perfekta verktyget men Edpuzzle är helt klart en bra ersättare. Ett kritiskt perspektiv på skolans digitalisering – Omvärldsbloggen I september förra året konstaterade OECD i rapporten Students, Computers and Learning att det är långt ifrån självklart att en större tillgång till datorer och en ökad användning av it och digitala medier i undervisningen verkligen förbättrar elevernas kunskaper och förmågor. Det räcker inte att ge tillgång till tekniken, utan det krävs att beslutsfattarna tar fram hållbara strategier som hjälper lärarna att utveckla och förändra sin undervisning. Dessutom är det nödvändigt att förändringsarbetet är förankrat i resten av samhället och att det finns en allmän förståelse för varför skolan behöver digitaliseras. Annars kommer det inte att ske någon genomgripande förändring, konstaterade man. Det behövs visioner, kunskaper och hårt arbete för att digitaliseringen av skolans undervisning ska bli framgångsrik och värdefull för samhället.

Digitalisering som lyfter skolan – Teori möter praktik Hej på er! Det rullar på snabbt här. Nu har vi ytterligare sex filmer klara om Digitalisering som lyfter skolan. Var och en relaterad till ett kapitel i boken. Vi har två kvar att producera. Om någon vecka eller två dyker de upp under respektive kapitels meny här på sidan, men redan nu kan du kika på dem om du har lust. FNVC Nonviolent Communication, NVC, är en kommunikationsprocess som bidrar till att vi kan kommunicera och lösa konflikter med respekt för allas behov. NVC hjälper oss att praktisera och leva medvetet, närvarande och autentiskt. NVC utvecklades av den amerikanske psykologen Dr Marshall B. Rosenberg på 1970-talet. Det kallas ibland också för ”Giraffspråket”, där giraffens stora hjärta och långa hals har fått stå symbol för ärlighet, medkänsla och överblick. NVC är inga konstigheter, och Marshall B.

Handbok för IKT-pedagoger Förkortningen IKT står för Information Kommunikation Teknik. I vissa sammanhang står T för teknologi. I denna handbok/sajt används inte teknologi begreppet, då teknologi på svenska är mer inriktat mot vetenskapen om tekniken (Fleischer, 2013 & iBid.) Vad är en IKT-pedagog? Välj en scen som berör dig Just nu bearbetar mina nior dilemman (tidigare inlägg Dilemman vidgar perspektiven). Av en slump ramlade jag över den norska novellfilmen Min bror Mikael (16:31). En fantastiskt gripande historia om Joakim, som har Down syndrom, och hans storebror Mikael. Mikael brottas med många känslor, till exempel en gränslös broderskärlek, men känner samtidigt en enorm frustration över att behöva anpassa sig efter en bror som är lite annorlunda. Första fem minuterna är det några som fnissar till vid ett par tillfällen, men sista tio är det knäpptyst i klassrummet.

Checklista till lärare för stöttning av elever med ADHD och Asperger (uppdaterad 2016-08-10) Här nedan lägger jag ett mail som jag skickat till skolan för att få hjälp till mitt barn. Mentorn blev jätteglad och sa att hon skulle skicka detta mail vidare till de lärare som berörs. Jag har tagit bort vissa delar som kanske kan vara för privat, men använd listan och om du vill byt ut ”mitt barn” till ditt barns namn, och hen till han eller hon. Lägg till saker i listorna som är specifika för ditt barn, ta bort det som inte gäller. Men ju tydligare du kan vara desto lättare blir det för lärarna att förstå hur de ska bemöta.

It-användning och it-kompetens i skolan Rapporten visar att det blir allt fler datorer och surfplattor i skolan och att användningen ökar i samtliga skolämnen. Samtidigt skiljer sig användningen stort mellan de elever som fått, eller fått låna, en egen dator av skolan jämfört med de som delar med andra. Trots ökningen upplever eleverna inte att deras it-kompetens blivit bättre och lärarna uppger att de har ett fortsatt stort behov av kompetensutveckling. Dessutom tycker många elever och lärare att sms och användningen av sociala medier stör i klassrummet. Det visar Skolverkets it-uppföljning. Rapporten redovisar regeringsuppdraget att vart tredje år följa upp it-användning och it-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning.

Dilemman vidgar perspektiven Många noveller eller kortare texter innehåller kvaliteter, både språkliga och innehållsmässiga, som ger underlag till bra tänkande, samtal och skrivande. Men det kan ändå kännas fnuttigt att bearbeta en novell under en eller ett par lektioner för att sedan gå vidare till nästa. Det kan både för elev och lärare kännas som om det saknas en helhet. Jag brukar samla kortare texter och noveller under principen ”minsta gemensamma nämnare”. Levla - Umeå Det vägledande stödmaterialet har utvecklats i nära samarbete med pedagoger, specialpedagoger, rektorer och elevhälsopersonal. Materialet består av formulär och en anpassnings- och åtgärdsbank. Det hjälper skolpersonal att skapa en konstruktiv och arbetsbar beskrivning av en problemsituation och sedan komma igång med relevanta stödinsatser i lärmiljön. En förskoleversion av formulären har utformats med anpassad terminologi och illustrationer, den kan du ladda ner här. Vi som har arbetat i projektet heter Anna Boman, Erik Rova och Liselott Wihlbäck. I filmen nedan berättar skolpersonal hur de upplevt materialet.

Digitalisering som lyfter skolan – Teori möter praktik I många skolor har varje elev varsin dator och Skolverket pekar i sina förslag till nationell IT-strategi på önskemål om att samtliga skolor skall erbjuda ett digitalt verktyg till alla elever inom tre år. I en sådan skola förväntas eleven skriva den absoluta merparten av sina texter på tangentbord. Vi menar att det är viktigt att lära eleverna en korrekt fingersättning vid textproduktion när tangentbord introduceras. Programmering i grundskolan Lärare kommer tycka att code.org och grunderna i Scratch är kul och förvånansvärt enkelt. Dessutom kan jag i värsta fall byta med parallell-klassläraren om det blir för tufft. Eleverna kommer från början att tycka att det är kul. Rektor kommer att tycka det är kul för än så länge är allt gratis. Sedan kommer lärare att ta mod till sig att rigga sin första "programmera Lego-lektion".

FBI:s tips som hjälper dig nå fram till arga barn Att lyssna på och visa empati när barnet är argt är de första stegen i en förhandling. (Foto: Pixabay) Att få ett upprört barn att lyssna kan många gånger vara ganska svårt, för att inte säga omöjligt. Arga barn är inte mottagliga för våra argument, hur kloka de än är, och att sätta hårt mot hårt brukar sällan lyckas. Men ett bra tips är att använda fyra steg som påminner om FBI:s metod för att förhandla i gisslandraman. Det är viktigt att aldrig argumentera mot barnets känslor, och ibland kanske man måste välja sina strider.

Related: