background preloader

Living Planet Report

Living Planet Report
The Living Planet Report is the world's leading, science-based analysis on the health of our planet and the impact of human activity. Knowing we only have one planet, WWF believes that humanity can make better choices that translate into clear benefits for ecology, society and the economy today and in the long term. This latest edition of the Living Planet Report is not for the faint-hearted. One key point that jumps out is that the Living Planet Index (LPI), which measures more than 10,000 representative populations of mammals, birds, reptiles, amphibians and fish, has declined by 52 per cent since 1970. Put another way, in less than two human generations, population sizes of vertebrate species have dropped by half. These are the living forms that constitute the fabric of the ecosystems which sustain life on Earth – and the barometer of what we are doing to our own planet, our only home. We are using nature’s gifts as if we had more than just one Earth at our disposal.

Följ t-shirten Följ T-shirten Ämnen: Hkk, Sh, Ge, Ke, Bi, Sl (Sv/SvA, Bl, Tk, Fy, Re) Övningen Följ T-shirten börjar med att följa en T-shirts resa från vagga till grav med diskussioner om energianvändning, klimat- och miljöpåverkan från bomullsplanta till att den blir avfall, alltså T-shirtens livscykel. Eleverna väljer sedan andra produkter och gör enkla livscykelanalyser (LCA) på dessa. På så vis får de reflektera över hur livsmedel och varor tillverkas, hur detta kräver energi samt påverkar människor, djur, klimat och miljö. Eleverna får sedan utveckla en mer hållbar process där produkten de valt i stället går från vagga till vagga. Målet är att eleverna ska tillägna sig kunskaper om var och hur varor produceras, och kunna ta ställning och värdera val och handlingar som konsument utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Material och verktyg till den här övningen finns även i menyn till höger. Genomförande Del 1 Skohögen (ca 15 min) Låt alla elever att lägga en sko i en gemensam hög. Frågor att diskutera:

Skypeundervisning nyckel till omvärlden Det började med att Sari Jylhäs engelskaklass i årskurs nio skulle börja jobba med Irland. Eleverna sökte som vanligt fakta om landet, men hon ville få in ett tonårsperspektiv. – Då tipsade en kollega om Skype In the Classroom. Där kan man som lärare registrera sig och komma i kontakt med lärare i andra länder, säger hon. Så Sari Jylhä skapade en profil där hon uppgav vilken skola hon tillhör och vad för typ av kontakt hon var ute efter. – Sedan tar man kontakt med en annan lärare, eller blir själv kontaktad. ”Mystery Skype” innebär att eleverna med hjälp av ja- och nej-frågor får gissa sig fram till vilket land den andra klassen kommer ifrån. Syftet med att använda Skype In the Classroom är enligt Sari Jylhä att eleverna ska få testa att prata engelska i en verklig situation. – Här blir de tvungna att prata med andra människor i världen på riktigt. Dessutom kan de ställa frågor om landet direkt till de som bor där. – Eleverna blir supermotiverade av det här.

Related: