background preloader

Välkommen till Curly Bracket – Curly Bracket

Välkommen till Curly Bracket – Curly Bracket

http://www.curlybracket.se/

Related:  LäsaKod

”Guided practice” och ”peer modelling” Guidad övning och kamratarbete Första steget i RT är lärarens modellering. Detta följs av att läraren stöttar eleverna att använda strategierna tillsammans i par eller smågrupper. Programmering för högstadiet - Mikael Tylmad, Pontus Walck - Häftad (9789140692320) Programmering för högstadiet är en grundbok i programmering för årskurs 7-9. Författarna har skapat ett läromedel som på ett enkelt och lustfyllt sätt hjälper dina elever att förstå och använda programkod. Eleverna skriver kod i programspråket JavaScript och övningarna ger omedelbara grafiska resultat. På den tillhörande hemsidan arbetar eleven i programmeringslaboratoriet. Det enda som krävs är en webbläsare. Boken utgår från enklare övningar, men innehåller även mer utmanande övningar i vilka eleven kan fördjupa sin kunskap.

Kraften när vi delar tankarna i högläsning och egen läsning är magisk! Om högläsning och självständig läsning. Våra guldstunder. Kraften när vi delar tankarna i högläsning och egen läsning är magisk! Ja, det är verkligen så, ingen överdrift alls. Jag ska berätta om hur vi har arbetat med högläsning och egen läsning. Två dagliga aktiviteter som fått allt större plats – i tid och i våra hjärtan. Lek och läs! Det är tidig morgon och det är mörkt i klassrummet. Jag tar emot eleverna i dörren och det tar inte lång tid förrän rummet fylls av ivriga diskussioner. Det är rosa slime i hela klassrummet. Roliga bokrecensioner – #mellanstadiebloggen [SVENSKA] Ta tillvara elevernas läsning och låt dem reflektera kring böckerna de läser – samtidigt som de även ger varandra bra lästips! Här kommer några förslag på roliga bokrecensioner. På Facebook hittade jag en gång ett tips från en klass på Europaskolan i Bryssel, där eleverna fick göra ”bokpåsar” efter att alla hade avslutat läsningen av sin bok. Denna uppgift kommer från Barbro Westlund, som i sin tur tog med sig idén från sitt besök i en skola i Kanada. Skolan hade arbetat så här med redovisningarna av bokpåsarna: Eleverna gör en egen påse.På ena storsidan ritar de av bokens framsida där titel, författare och illustratör ska finnas med.På motsatta sidan finns en sammanfattning av bokens handling.På ena gaveln står vilken genre det är och på den andra står vilket genomgående tema som finns i boken.På påsens botten finns en bedömning/betyg med motivering.Inuti påsen har eleven lagt ett föremål som har koppling till boken och som hen vill berätta lite extra om.

Nu kommer Programmeringen! Nu kommer så programmeringen in i skolan. Inte så där lite försiktigt som vi nog var många som trott utan med buller och bång vad det verkar. In i både matematiken och i olika andra sammanhang. Ett nytt ämne på gymnasiet, kallat tillämpad programmering, med mera. Jag är överraskad över emfasen som genomförandet verkar få. Men jag är positiv till förslagen, och utvecklingen, även om jag menar att digitaliseringen av skolan i större grad behöver fokusera på informationskompetens, källkritik och skrivande och läsande än på programmeringen.

Vad händer inom oss när vi läser? – #mellanstadiebloggen [SVENSKA] Denna dikt av Bo Burnham är ett stycke ren magi. På ett väldigt effektfullt sätt synliggörs vår inre process när vi läser. Att läsa en text handlar inte bara om att avkoda orden. Det händer också något inom oss. Vi interagerar med texten och den väcker vår inre röst, våra tankar och känslor. Kodare behövs om Sverige ska förbli en kunskapsnation Vi kommer att genomföra det som Tomas Tobé föreslår, dock utan att behöva ställa ämnet slöjd mot programmering. Johan Wendt och Martin Lorentzon Varje morgon vaknar 160 000 ungdomar runt om i landet upp till en arbetslös vardag. Samtidigt som så många ungdomar vill ha jobb, så har Spotify och många andra av Sveriges ledande it-företag svårt att hitta duktiga programmerare. Kombinationen av lediga jobb och arbetslösa unga på väg mot ett utanförskap är frustrerande. Bristen på programmerare kommer inte att mattas av, tvärtom.

Related: