background preloader

Socrative

http://www.socrative.com/

Related:  monicaschackSynligt lärandePedagogikVerktygrespons och interaktiva tavlor

Digitala lärresurser Allt material som är digitalt och till nytta i undervisning och lärande är digitala lärresurser. Det kan vara stort som en hel webbplats eller ett läromedel eller litet som en bild eller en ljudfil. Vi guidar dig i hur du kan söka, värdera, skapa och dela digitala lärresurser. Söka Det klassrum som möter mig varje dag är en spegelbild av min egen attityd. Då var det dags att möta nya utmaningar. Varken lärarens eller elevens utvecklingspotential får slå sig till ro, för då stagnerar vi, går bakåt och tycker så småningom att jobbet är tråkigt. Ni, som har läst mina tidigare bloggar, vet att jag gärna koncentrerar mig på lärarens professionalism för att eleven ska gå framåt i sin utveckling och få så bra måluppfyllelse som möjligt. Lärarens ämneskunskaper och didaktiska skicklighet är superviktiga för att eleverna ska känna att en kompetent kraft ägnar tid åt deras kunskapsinhämtning, men den största faktorn förblir ändå lärarens förmåga att ge eleverna en god självkänsla, så att de hittar sin egen potential. Men för att kunna vara elevernas ”klippa” bör läraren själv vara säker på sin.

Peer Instruction på Karlstads universitet Peer instruction eller kort och gott PI ("jämlikesundervisning" eller "kamratlärande" på svenska) är en undervisningsstrategi. Flera gånger per föreläsning ställer föreläsaren en flervalsfråga (dvs. med svarsalternativ a, b, c, se länkar till exempelfrågor nedan). Studenterna diskuterar frågan med sin granne, därav "kamratlärande". Varje student har en "klickare" (bild till höger) med "a"-, "b"-, "c"-knappar som kommunicerar med en radiofrekvens-mottagare som kopplas in i USB-porten på lärarens bärbara dator.

Logopeden i skolan: Claro ScanPen - utmärkt ocr-app med talsyntes Bra ocr-appar är något som ofta efterfrågas. En ocr-app kan användas för att fotografera av en text och sedan direkt få den uppläst i sin telefon eller iPad med talsyntes. Någon riktigt bra har hittills varit svår att hitta. Jag vet att flera använder ocr-appar som Prizmo, Google Translate och Pixter, men det är många som inte är helt nöjda. Ibland är det ett lite omständligt förfarande och det är inte alltid som slutresultatet blir bra. Här kommer emellertid ett tips på en alldeles nysläppt app med ocr-funktion som dessutom är riktigt bra!

Kunskapsjournalen - ett digitalt lärverktyg i den formativa undervisningen Kunskapsjournalen är ett digitalt verktyg som synliggör lärandet för eleverna och läraren. Att använda sig av den i undervisningen innebär ett formativt, reflekterande arbete där eleverna systematiskt dokumenterar vad de arbetat med under varje lektion (aktivitet), skriver vad de ska lära sig? (mål/ kunskapskrav), hur de har arbetat (metod), och hur det har gått? (utvärdering). Vidare skriver de om de har lärt sig ny kunskap eller fördjupat tidigare kunskaper? (ny kunskap/fördjupad kunskap) och vad de ska arbeta med nästa gång (nästa delmål).

STJÄRNOR AV SUGRÖR PÅ 5 MINUTER - Tips & Trix Du behöver: Kokt ägg Aluminiumfolie Karamellfärg Koka ägget. Så är skolan 2045 Varje ämne för sig. Elever indelade efter ålder. Långa korridorer med separata klassrum. Placeringen i klassrummet - hur tänker vi? Klasserna blir allt större och 30-grupper på gymnasiet är idag mer regel än undantag. Ibland känns det omöjligt att som lärare kunna bedriva en undervisning som når fram till alla, oavsett individuella förutsättningar. I väntan på bättre tider (läs: ekonomiska resurser som prioriterar mindre grupper) måste vi helt enkelt förhålla oss till detta.

Skapa entusiasmerande övningar men fokusera på individen med Quizalize Quizalize är en ny i raden av tjänster som riktar sig till lärare och elever. Tjänsten handlar i grund och botten om att, på ett spelifierat sätt, låta elever öva eller testa sina kunskaper inom ett bestämt kunskapsområde. Likheter med exempelvis Kahoot finns, men det har sina unika egenskaper som gör det unikt – och kanske till ett mer attraktivt alternativ för en del lärare och / eller elevgrupper. Jag har provat att göra en övningsquiz inför ett test mina elever har kommande vecka, här är mina kortfattade reflektioner kring detta: Lärare skapar ett konto på sidan. Det går antingen att skapa ett nytt konto eller knyta ett befintligt Google (plus)-konto till tjänsten så att du slipper ett extra lösenord att minnas.Att skapa en ny quiz är enkelt och frågor som skapas finns i två utföranden – antingen alternativsvar eller hänga gubben-stil med svarets bokstäver huller om buller och sen passas in i ordning för det efterfrågade ordet.

Related:  Responsundervisning och lärandeblandatEngelskadigitala sidorSamhällskunskapikt