background preloader

Socrative

gyldendal I Salaby Lærerstudio kan du samle filmer, oppgaver, spill og tekster fra Salaby i egne undervisningsopplegg som du viser i timen, deler med kolleger, eller sender som lekse til elevene dine. I tillegg til Salabyinnholdet finner du også egne ressurser spesielt utviklet til deg som lærer: Print ut arbeidsark, timeplaner, gangetabeller, og mye mer! Skal du undervise om eventyr og leter etter en morsom musikkvideo til å begynne timen med? I Lærerstudio finner du enklere frem til innhold: Du kan sortere på fag, trinn og tema. Alle Salabylærere som bruker Feide har tilgang til Salaby Lærerstudio. Lærerstudio krever Feide. Ta kontakt med tse@gyldendal.no om du lurer på noe. Logg deg inn ved å trykke på "fri lisens" nedenfor, og gå til Salaby Lærerstudio her. Tilbake til verket

Samfunnsfag - Den viktige sperregrensa Dette er saken Sperregrensa i Norge er på 4 prosent. Uten denne oppslutningen får ikke partiene tilgang på utjevningsmandatene. Flere partier ligger farlig nær sperregrensa. Dette kan få velgerne til å stemme taktisk. Velgerne i hvert fylke stemmer inn politikere fra sitt distrikt uavhengig av hvilken oppslutning partiet har i landet totalt. Stortinget er satt sammen av 150 distriktsmandater og 19 utjevningsmandater. Hvis et fylke skal stemme fram fem distriktsmandater, men stemmene fordeles på sju partier, vil det for eksempel bli en del «ubrukte» stemmer.

Oppgaver om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål Målet med oppgavene FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Alle de 17 målene er gjensidig avhengige av hverandre og bygger på prinsippet om bærekraftig utvikling, som er et av de tre flerfaglige temaene i de nye læreplanene. Oppgavene kan brukes tverrfaglig, og har som mål å: vise sammenhengen mellom lokale, nasjonale og globale utfordringervise sammenhengen mellom sosiale forhold, økonomi og klima- og miljøgi elevene handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling og gi dem trening i kritisk tenkning, systemforståelse, kreativitet, kommunikasjon, samarbeid og problemløsing Noen av oppleggene går over flere timer, andre kun en skoletime. Oppgaver

Among The Sleep – Et tverrfaglig undervisningsopplegg for engelsk, samfunnsfag og barne- og ungdomsarbeiderfag – Spillpedagogene For en tid tilbake, skrev jeg en post om det norskutviklede spillet Among The Sleep som jeg har brukt i samfunnsfag, knyttet til sosialisering, oppvekst og sosiale avvik. Kort fortalt tar du i spillet på deg rollen som en toåring, og opplever gjennom hans øyne konsekvensene av omsorgssvikt. De siste to årene har jeg samarbeidet med programfagslærere på barne og ungdomsarbeidere om et undervisningsopplegg hvor vi knytter spillet til samfunnsfag, engelsk og programfag. Opplegget ble utviklet i fjor i et samarbeid mellom meg og BUA-lærer Berit Kvalvik, og videreutviklet i år sammen med Anne Kristin Bratvold. I dette øyeblikk sitter 14 vordende barne- og ungdomsarbeidere og jobber med dette undervisningsopplegget: Et samarbeidsprosjekt i samfunnsfag, engelsk og helsefremmende arbeid. Tidsbruk: ca. 4x 45 minutter spilltid Spillet tar utgangspunkt i et barn på 2 år som opplever omsorgssvikt. Gameplay video: Walkthrough til spillet. Kompetansemål samfunnsfag: English

Skjerm eller papir? Ja takk, begge deler! Utdanningsnytt på Facebook! I lys av den siste tidens «papir vs. iPad»-debatt er det fristende for en mangeårig vgs-norsklærer og digitalpedagog som meg, å ville trå ut i valsen – eller inn i bokseringen, alt ettersom. Jeg har i hvert fall lyst til å bruke den som et springbrett for å si noe om to temaer som interesserer meg, nemlig lesing og digitalisering av skolen. Utgangspunktet for at debatten om lesing og digitalisering har blusset opp igjen, er Anne-Britt Grans kronikk «Ipadeksperimentet» i Klassekampen 2. februar. I kronikken skriver hun om funn fra BIs forskningsprosjekt «Digitization and Diversity». Les også: De største utfordringene ved digitalisering av skolen Funnene overfører Gran til skole og utdanning og mener de er relevante i diskusjonen om digitalisering av skolen. Læreren Simen Spurkland svarer blant annet med et nytt debattinnlegg i Klassekampen den 7. februar. Metastudien «Don’t Throw Away Your Printed Books» Faktorer som kan påvirke En annen faktor er sjanger. Kilder

Related: