background preloader

Att ta ansvar för sin egen läroprocess

Att ta ansvar för sin egen läroprocess
Att ta ansvar för sin egen läroprocess är en av de fem välkända formativa strategierna och kanske den som är svårast att komma åt. Dessutom tror jag att eget ansvar kräver både mognad och träning. Mognadsnivån i en grupp varierar, och därför måste jag som lärare erbjuda olika grad av stöttning. Träning kräver tid och möjlighet att lära av sina misstag, dvs genom min lärarrespons. Slöjdläraren Bengt Christenssons inlägg Vad ska jag göra nu Bengt? satte fingret på en utmaning för många lärare. Bengts inlägg fick mig också att tänka på hur jag lägger upp mina argumenterande skrivuppgifter och de stödstrukturer jag använder för att hjälpa eleverna att komma igång, så att de sedan kan arbeta självständigt. För det första bestämde jag mig för att öka produktiviteten. För det andra har jag arbetat mer systematiskt med mallar och strukturer. So far so good. Skrivdidaktik är spännande!

http://asasoderstrom.blogspot.com/2016/05/att-ta-ansvar-for-sin-egen-laroprocess.html

Related:  osorteratPedagogikSvenskaskrivaLärprocess

Cirkusen – ett skrivprojekt i åk 3 Under hela vårterminen har det varit CIRKUS i treornas klassrum! På ett bra sätt! För många år sedan inspirerades jag och en äldre kollega av mellanstadiets sätt att arbeta med ”Huset” (Stråk av bildspråk). Vi ville också! Insåg att det hade passat våra treor minst lika bra med ett tydligt, väglett skrivande. Kollegorna på mellanstadiet tittade snett på oss och menade att det kunde vi väl spara till dem, eleverna skulle ju ha något att göra på mellanstadiet. Kartläggningsmaterial Förutsättningar att samtala (med exempel) Förutsättningar för rastaktiviteter (med exempel) Skola Elev Plan – Ett kartläggningsmaterial bestående av en elevdel, en föräldradel och en skoldel.

Åsikter: ”Jag släcker din giftiga eld men jag går inte på ditt skitsnack, bilbrännare” Bäste bilbrännare, jag ska berätta ett par saker för dig. Du förstår, jag jobbar som ”brandman”, och jag vill hjälpa dig förstå vad det innebär. ”Brandman” är en yrkestitel för en person som arbetar med att rädda liv. Möjligen är ”livräddare” en mer passande titel. Vi släcker nämligen inte bara bränder. Vi startar också hjärtan som stannat. Publicera mera – elevexempel Just nu skriver mina sjuor långa berättelser på temat Vilse i skogen. Vilse är ett romanprojekt i sex delar där eleverna tränar på parallellhandling och att skriva olika typer av texter: DEL 1: Inledning där fokus ligger på att läsaren ska fatta tycke för huvudpersonenDEL 2: Efterlysningen där en poster med tydlig information skapasDEL 3: Ensam i skogen där eleverna tränar på miljöbeskrivningDEL 4: Vårdnadshavare resonerar om sitt barn i en dialog (där föräldrarnas tillstånd gestaltas)DEL 5: Dramaturgin stegras när huvudpersonen hamnar i en skogsbrandDEL 6: Vårdnadshavare följer räddningsinsatsen och nås av ett besked (avslutning)

Forskaren Angela Duckworth och metoden ”grit” har helt ändrat synen på barns inlärning Det var i slutet av 1990-talet som Angela Duckworth sade upp sig från ett krävande konsultjobb. I stället började hon undervisa sjundeklassare i New Yorks kommunala skolor i matematik. Då såddes det frö som några år senare ledde till att hon skulle ägna hela sin forskargärning åt det som kommit att kallas för ”grit”. Det berättar hon i telefon från Pennsylvania där hon i dag är professor i psykologi och ledande inom den internationella gritforskningen. Hon har också skrivit en bok som länge har legat på New York times bästsäljarlista och som nu utkommer på svenska med titeln ”Grit, konsten att inte ge upp” (Natur och Kultur). – Ofta är det alldeles uppenbart varför vissa barn lyckas, till exempel för att de kommer från en stimulerande uppväxtmiljö eller för att de helt enkelt är väldigt smarta.

Timplan för grundskolan En elev i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar, hur de ska fördelas framgår av tabellen nedan. Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik får dock inte minskas. Utbildning utan timplan En huvudman kan ansöka till Skolinspektionen om att få bedriva utbildning i grundskolan utan att tillämpa timplanen (9 kap. 23 § skolförordningen). Nyanlända elever

Lektionsobservationer – NORDSTRÖM EDUCATION Skolinspektionen (2012) har utvecklat ett observationsschema som används vid inspektioner och kvalitetsgranskningar av undervisningen. Observationsschemat bygger på aktuell forskning om framgångsrik undervisning. Skolinspektionen (2012) har även gjort en forskningssammanställning om framgång i undervisningen. Så skriver du en novell på 20 minuter Bibliotekspodden Solen Stockholms stadsbibliotek har en egen podcast där bibliotekarierna Elias Hillström, Alice Thorburn och Patrik Schylström snackar skönlitteratur utifrån olika teman. Utdrag: Det roliga avsnittet, Fantasy, Hjältar och förebilder.

Det är jag som är Pippi. Jag kände det. Det är jag som är Pippi. Jag kände det. Jag visste det. Direkt. Jag skulle också utmana makten och normer. Jag bestämde mig också för att alltid tänka positivt, som Pippi: Egenskapen "grit" – nyckeln till framgång I den nya boken “Hjärna, gener och jävlar anamma” (Natur & Kultur) försöker hjärnforskaren Torkel Klingberg reda ut hur barn lär sig, vad som motiverar dem till att öva, särskilt när det handlar om matematisk och kognitiv träning. – Vilken typ av motivation det är som får barn att nå sina mål har länge varit en fråga inom psykiatrin och pedagogiken, säger han. Flera typer av motivation Motivation kan se ut på många olika sätt. Exempelvis kan belöningar skapa det som kallas för “yttre motivation”: barnet övar på pianoläxan för att hen vet att belöningen blir en timme tv-spel efteråt, precis som barnets förälder går till jobbet för att kunna hämta ut sin lön i slutet av månaden. Men i Torkel Klingbergs forskning har yttre motivation inte visat sig påverka hur mycket barnen anstränger sig.

Related: