background preloader

Gratis utskrivningsbara målarbilder för barn och vuxna

Gratis utskrivningsbara målarbilder för barn och vuxna

http://www.supercoloring.com/sv

Related:  Fria bilder fri +gamla multimediabyrånmålarbilderBildundervisning

Creative Commons - YouTube Hjälp Creative Commons-licenser är en standard för innehållsskapare som vill ge någon annan tillåtelse att använda deras innehåll. YouTube tillåter att användare markerar sina videoklipp med en Creative Commons CC BY-licens. Videoklippen blir då tillgängliga för YouTube-användare, även kommersiellt, i deras egna videoklipp via YouTubes videoredigerare. Skolstart i bildsalen för åk 5 hösten -16 Första veckan i bildsalen kommer jag att tillverka namnskyltar tillsammans med eleverna i åk 5.Första veckan i bildsalen kommer jag att tillverka namnskyltar tillsammans med eleverna i åk 5.Undra hur många som sitter och planerar höstens lektioner i fåtöljen en lördagskväll framför tvn? OS pågår och mycket tid ägnas åt detta i vårt hus, jag använder mej av min simultanförmåga, planerar och tv. Förra året fick eleverna göra namnskyltar på Lamellgardin med hjälp av tryckteknik. Du kan läsa om det här nere. Lamellgardiner + tryck = namnskyltar

Kaos är kreativitetens barnkammare Det originella tänkande som barn leker fram är detsamma som kommer till uttryck i konst, musik, dans, teater och andra kulturyttringar. Och de härrör från samma plats i hjärnan: det som Matti Bergström kallar barnhjärnan, den mer primitiva del som utvecklas före den "kvinnliga" högerhjärnhalvan och den "manliga" vänsterhjärnhalvan. Han är professor emeritus i hjärnfysiologi vid Helsingfors universitet, och i går besökte han den konferens kring "Skapande skola" som hölls i Sundsvall. Ett helt livs forskning kring hjärnans funktion har övertygat honom om att kreativitet, idérikedom, förutsätter att vi väl vårdar våra barnhjärnor; den del i oss där sagor, drömmar och andra världar springer fram, de där allt är möjligt. Det som han kallar "möjlighetsmolnet", där kaos möter ordning och där det inte får bli totalt kaos, men inte heller för mycket ordning.

Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen Råden gäller för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Materialet behandlar de fem centrala områdena för en strukturerad undervisning: planering, genomförande, kunskapsbedömning och betygssättning, uppföljning och dokumentation. De allmänna råden gäller för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. De har tagits fram för att stödja lärare, rektorer och huvudmän i arbetet med hur skolförfattningarna bör hanteras i den pedagogiska praktiken.

Fria bilder i undervisningen I dagarna drar skolan igång igen, även på andra sidan Atlanten och min twitterström översvämmas av olika tips och ”måsten” inför skolstarten. En av de saker som man som inte kan klara sig utan är bilder som fritt kan användas i undervisningen. Här kommer en kort sammanställning av olika fria resurser: Fotofinnaren Fotofinnaren är en svensk bildbank för skolbruk som ständigt är under uppbyggnad genom att användaren själv kan ladda upp bilder. Fotofinnaren är ett ideellt projekt som drivs av IT-pedagog Gunilla Dahlblom i Piteå – extra roligt! Pics4Learning.com, Smartboard tillsammans med IPAD ”Maestro” – IT i Grundskolan Kikade på sidan och såg att dom har lanserat en nytt verktyg till din smartboard. Nu kan man som lärare använda en IPAD som är kopplad till din smartboard i klassen för att underlätta i undervisningen. Det nya programmet heter Smart notebook Maestro. Jag har nyligen provat detta på våran skola Höglundaskolan i Jordbro.

del 17 Ju mer man använder datorer i skolan, desto fler tillfällen kommer det att bli då lärare och elever publicerar texter och annat material på nätet. Det största problemet brukar då vara att man inte har rättigheter till de bilder som man tänkt använda. Ett sätt att lösa problemet är att fotografera själva och använda egna bilder, men det är inte altid möjligt.

Fröken Bild - Tips och förslag för bildlärare o andra: akvarell Enkelt sätt attmåla höstträd som speglar sig i vattnet... Måla stammar med pastell , Färglägg träden med vattenfärg i höstfärger på övre halvan av pappret, måla även himmel Innan färgen torkat viks undre halvan över den målade, tryck till och träden avspeglas i vattnet Justera och fyll i träden på land Studiepaket NPF Introduktion Studiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet. Innehållet är även överförbart till arbetet med andra barn och elever i uppmärksamhets- och samspelssvårigheter. Materialet kan användas som kompetensutveckling i ditt arbetslag eller för egna studier. Studiepaketet är uppdelat i fem moment som består av filmer, föreläsningar, texter och reflektionsfrågor.

Bildbanker Olika bildbanker är bra på olika sorters bilder,- en del är bra på tecknade illustrationer, en del har bara foton, någon annan är bra på kartor och flaggor. Vill man ha nordiska bilder hittar man kanske inte så mycket av det på stora internationella bildbanker. Just därför är det bra att ha några bildbanker att välja mellan. Längst ner hittar du textbeskrivningar av bildbankerna uppdelade i olika kategorier OBS! SKA på Fritidshemmet Del 1 – Inledning Under vårterminen kommer mitt fokus ligga på att fördjupa mig i systematiskt kvalitetsarbete ur ett fritidshemsperspektiv. En kritik som riktas mot fritidshemmen nationellt är att det systematiska kvalitetsarbete haltar, vilket det finns en rad förklaringar på. Ju mer jag läser om det kommer jag också till insikten att detta inte är gjort i en handvändning utan kräver tid till diskussioner, djupgående analyser, tid till att formalisera tankar och forum där både ansvarig rektor och pedagoger kan planera arbetet tillsammans.

SKA på Fritidshemmet Del 2 – Nulägesbeskrivning/Inventering I mitt uppdrag som fritidshemsutvecklare kommer jag lägga fokus på systematiskt kvalitetsarbete på Fritidshem. Jag kommer i detta blogginlägg, tillsammans med de nästkommande lägga fokus på hur ett sådant systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas utifrån skollagens och skolverkets ställda krav, litteratur och aktuella allmänna råd. Min förhoppning är att de kommande blogginläggen ger underlag för diskussioner på arbetsplatser och inspiration hur fritidshemmen kan arbeta systematiskt utifrån ställda krav på verksamheten. Detta för att skapa en så kvalitativ verksamhet på fritidshemmet som möjligt. Jag kommer i detta inlägget inleda med att förklara den första biten i det systematiska kvalitetsarbetshjulet: ”Följa upp”. Här kommer jag beskriva hur vi kan göra en nulägesbeskrivning (inventering) och varför vi ska göra sådana.

Hälsning från svenska skolan i Paris! Sandra Lundin är högstadie-och gymnasielärare vid Svenska skolan i Paris. Naturligtvis blev vi jätteglada när Sandra ville gästblogga hos oss. Att UR används utomlands det vet vi, men hur är extra kul att få reda på. Knasiga, geniala "makers" skapar ny cool folkrörelse - Silicon Valley Maker-rörelsen, en världsomspännande bygg-det-själv-kultur, breder ut sig. Det är nördigt, galet, genialt och kul. 120.000 besökare på Maker-mässan i San Mateo i helgen. 65.000 i Paris för två veckor sedan. 100.000 i Rom och lika många i Shenzen i Kina.

Related:  Bildkonst